Urządzenia USB mogą nie działać po odłączeniu podłączonego koncentratora USB od kontrolera hosta

Symptomy

Odłączenie wszystkich urządzeń USB od kontrolera hosta może spowodować, że kontroler hosta nie będzie odpowiadać, gdy podłączy się te urządzenia ponownie. Ponadto po odłączeniu wszystkich tych urządzeń komputer może przestać odpowiadać (zawiesić się) w trakcie procesu zamykania. Wystąpienie tego problemu jest tym bardziej prawdopodobne, jeśli koncentratory USB są połączone kaskadowo, a urządzenia USB są podłączone do kaskadowo połączonych koncentratorów.

Rozwiązanie

Poniższy plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Microsoft – Centrum pobierania:

Pobierz Pobierz pakiet 810400.

Data wydania: 23 stycznia 2003

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft używa najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach z rozszerzonymi zabezpieczeniami, które pozwalają zapobiegać nieautoryzowanym zmianom w pliku.

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wyświetlone w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). W trakcie wyświetlania informacji o pliku są one zamieniane na czas lokalny. Różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym można sprawdzić na karcie Strefa czasowa narzędzia Data/Godzina w Panelu sterowania.


Data Godzina Rozmiar Nazwa pliku
-----------------------------------------
2002-11-21 11:09 51 968 Usbhub.sys

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą".
Właściwości

Identyfikator artykułu: 810400 — ostatni przegląd: 22.02.2008 — zmiana: 1

Opinia