JAK: Uruchamianie Instalatora z trybu MS-DOS w systemie Windows Server 2003

Streszczenie

Do systemów z rodziny Windows Server 2003 nie dołączono instalacyjnych dyskietek rozruchowych. W tym artykule opisano, jak uruchomić Instalatora systemu Windows Server 2003 z wiersza polecenia MS-DOS.

Powrót do początku

Przygotowywanie dysku startowego

Utwórz dysk startowy systemu Microsoft Windows 98 lub Microsoft Windows Millennium Edition (Me) służący do podzielenia i sformatowania dysku twardego, na którym ma zostać zainstalowany system Windows Server 2003. Aby to zrobić:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie dwukrotnie kliknij ikonę Dodaj/Usuń programy.
 2. Kliknij kartę Dysk startowy, a następnie kliknij przycisk Utwórz dysk.
 3. Włóż pustą, sformatowaną dyskietkę do stacji dysków A, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Uruchom program Smartdrv, jeżeli nie jest jeszcze uruchomiony. Aby to zrobić, wpisz polecenie smartdrv, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Jeśli nie uruchomiono programu Smartdrv, można zauważyć, że proces kopiowania plików Instalatora systemu Windows Server 2003 na dysk twardy trwa bardzo długo i może się wydawać, że Instalator przestał odpowiadać (zawiesił się) na dłuższy czas.
Powrót do początku

Przygotowanie do uruchomienia Instalatora

Przed zainstalowaniem systemu Windows Server 2003:
 1. Sprawdź, czy sprzęt komputera jest zgodny z systemem Windows Server 2003. Aby uzyskać najnowsze informacje dotyczące zgodności oraz pobrać i zainstalować sterowniki sprzętu, który podano na liście, odwiedź witrynę Microsoft Windows Hardware Quality Labs w sieci Web:

  Aby przejrzeć wymagania systemu Windows Server 2003, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 2. Przeczytaj następujące dokumenty na dysku CD z systemem Windows Server 2003 (gdzie Dysk jest stacją dysków, w której znajduje się dysk CD z systemem Windows Server 2003). W tych dokumentach znajdują się informacje, które pomagają przygotować się do instalacji.
  • Dysk:\Docs\Read1st.txt:

   Zawiera ważne informacje z ostatniej chwili, których nie uwzględniono w dokumentacji ani w żadnych innych plikach tekstowych na dysku CD.
  • Dysk:\Docs\RelNotes.htm:

   Zawiera informacje o wersji systemu Windows Server 2003.
 3. Utwórz partycję na dysku twardym, a następnie sformatuj ją przy użyciu systemu plików FAT32.

  Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym, jak utworzyć i sformatować partycję, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  255867 Jak używać narzędzi Fdisk i Format do dzielenia i ponownego dzielenia dysku twardego na partycje
  Należy pamiętać, że Instalator systemu Windows Server 2003 wymaga do przeprowadzenia instalacji co najmniej 1,5 gigabajta (GB) wolnego miejsca na dysku twardym.
Powrót do początku

Uruchamianie Instalatora systemu Windows Server 2003 z trybu MS-DOS

 1. Włóż dysk CD z systemem Windows Server 2003 do stacji dysków CD-ROM lub DVD-ROM w komputerze.
 2. Uruchom komputer w trybie MS-DOS z obsługą stacji dysków CD-ROM. Jeśli w menu Autostart nie ma żadnej opcji umożliwiającej uruchomienie komputera w trybie MS-DOS, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  187632 How to Create a Windows 98 Startup Disk that Supports FAT32
 3. Uruchom program SMARTDrive, jeżeli nie jest jeszcze uruchomiony. Aby to zrobić, przejdź do folderu, w którym znajduje się plik Smartdrv.exe, wpisz polecenie
  smartdrv, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  Jeśli nie uruchomiono programu Smartdrv, można zauważyć, że proces kopiowania plików Instalatora systemu Windows Server 2003 na dysk twardy trwa bardzo długo.
 4. W wierszu polecenia wpisz polecenie
  dysk:, a następnie naciśnij klawisz ENTER (gdzie dysk jest stacją dysków, w której znajduje się dysk CD z systemem Windows Server 2003).
 5. Wpisz polecenie cd \i386, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 6. Wpisz polecenie winnt, a następnie naciśnij klawisz ENTER.


  Zostanie uruchomiony Instalator systemu Windows Server 2003.
 7. Wpisz ścieżkę do plików instalacyjnych systemu Windows Server 2003, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Na przykład wpisz e:\i386.


  Instalator systemu Windows skopiuje pliki na dysk twardy. Po skopiowaniu plików pojawi się następujący komunikat:
  Część instalacji oparta na trybie MS-DOS została ukończona. Instalator ponownie uruchomi komputer. Po ponownym uruchomieniu komputera Instalator systemu Windows wznowi pracę. Jeżeli w stacji dysków A jest dyskietka, usuń ją. Naciśnij klawisz ENTER, aby ponownie uruchomić komputer i kontynuować instalację systemu Windows.
 8. Usuń z komputera wszystkie dyskietki, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Komputer zostanie ponownie uruchomiony, a instalacja systemu Windows Server 2003 będzie kontynuowana. Naciśnij klawisz ENTER, aby kontynuować.
 9. Sformatuj partycję, na której chcesz zainstalować system Windows Server 2003. Aby to zrobić, zwróć uwagę na następujące kwestie:
  • Jeśli na dysku twardym znajduje się tylko jedna partycja, nie należy usuwać jej z listy istniejących partycji. Na tę partycję zostały skopiowane pliki instalacyjne systemu Windows Server 2003.
  • Partycję, którą sformatowano przy użyciu systemu plików FAT32, można później skonwertować na system plików NTFS.
  • Instalator skopiuje pliki niezbędne do instalacji systemu Windows Server 2003, a następnie komputer zostanie uruchomiony ponownie.
  • Jeśli zdecydowano się na formatowanie dysku przy użyciu systemu plików NTFS, system Windows sprawdzi, czy na dysku nie ma błędów, a następnie ponownie uruchomi komputer.
  • Instalator systemu Windows Server 2003 wznowi pracę w trybie graficznego interfejsu użytkownika (GUI, Graphical User Interface).
 10. Wykonaj kroki Kreatora instalacji systemu Windows, aby zakończyć instalację systemu Windows Server 2003.
Powrót do początku

Troubleshooting

 • Formatowanie przy użyciu systemu plików FAT16:

  Mimo że system Windows Server 2003 można zainstalować na dysku twardym, który sformatowano przy użyciu systemu plików FAT16, firma Microsoft zaleca, aby podczas instalowania systemu Windows Server 2003 z wiersza polecenia MS-DOS korzystać z systemu plików FAT32. System plików FAT16 obsługuje tylko partycje o rozmiarze nieprzekraczającym 2 GB. Po zakończeniu części instalacji polegającej na kopiowaniu plików, ponownym uruchomieniu komputera i wznowieniu pracy Instalatora można skonwertować system plików FAT na system plików NTFS.
 • Instalacja systemu Windows przebiega powoli:

  Jeśli Instalatora systemu Windows Server 2003 uruchomiono z wiersza polecenia MS-DOS, nie uruchamiając uprzednio programu SMARTDrive, można zauważyć, że instalacja systemu Windows Server 2003 przebiega bardzo powoli i w niektórych momentach może się wydawać, że komputer przestał odpowiadać (zawiesił się). Jednak po odczekaniu dłuższej chwili Instalator pomyślnie kończy pracę.
 • W trakcie instalacji mogą się pojawiać komunikaty o błędach „Za mało pamięci”:

  Do uruchomienia Instalatora systemu Windows Server 2003 z wiersza polecenia MS-DOS potrzeba 440 kilobajtów (KB) dostępnej pamięci RAM. Aby zwiększyć ilość pamięci dostępnej dla Instalatora, należy w pliku Config.sys na dysku startowym dodać program Expanded Memory Manager (Emm386.exe), a następnie załadować sterowniki urządzeń do obszarów pamięci wysokiej.
 • Stacja dysków CD-ROM nie została rozpoznana:

  Na dyskach startowych systemów Windows 98 i Windows Me znajduje się domyślny zestaw sterowników urządzeń CD-ROM. Jeśli stacja dysków CD-ROM nie została wykryta, należy skontaktować się z dostawcą sprzętu w celu uzyskania dla niej sterowników systemu MS-DOS. Alternatywnie, jeśli zainstalowano sterowniki sieci systemu MS-DOS, można skopiować folder i386 systemu Windows Server 2003 na lokalny dysk twardy, a następnie uruchomić Instalatora.


  Aby uzyskać informacje o tym, jak skontaktować się z producentem sprzętu komputerowego, kliknij odpowiedni numer artykułu z poniższej listy w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  65416 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, A-K


  60781 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, L-P


  60782 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, Q-Z
  Firma Microsoft podaje informacje, jak kontaktować się z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje te mogą się zmienić bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje dokładności informacji dotyczących innych firm.
Powrót do początku
Właściwości

Identyfikator artykułu: 810562 — ostatni przegląd: 17.07.2008 — zmiana: 1

Opinia