Komunikat o błędzie "The network BIOS command limit has been reached" (Osiągnięto limit poleceń systemu BIOS dla sieci) w systemie Windows Server 2003, Windows XP i Windows 2000 Server

Ważne: Ten artykuł zawiera informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru wykonaj jego kopię zapasową. Upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej, przywracania i modyfikowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows

Symptomy

Po zainstalowaniu systemu Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP lub Microsoft Windows 2000 Server może być wyświetlany następujący komunikat o błędzie:
The network BIOS command limit has been reached. (Osiągnięto limit poleceń systemu BIOS dla sieci).

Przyczyna

Problem ten występuje, gdy są spełnione następujące warunki:

Rozwiązanie

Ostrzeżenie: Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru przy użyciu Edytora rejestru lub innej metody może stać się przyczyną poważnych problemów. Mogą one wymagać ponownego zainstalowania systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie tych problemów będzie możliwe. Można modyfikować rejestr na własną odpowiedzialność.

Aby rozwiązać ten problem, należy się upewnić, że wartości rejestru MaxCmds i MaxMpxCt są ustawione na 50 lub więcej. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zlokalizuj i kliknij następujący klucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanworkstation\parameters
 3. W prawym okienku kliknij dwukrotnie wartość MaxCmds.
 4. Upewnij się, że w polu Dane wartości jest wpisana wartość 50 lub większa.

  Uwaga: W środowisku usług terminalowych systemu Microsoft Windows wartość rejestru MaxCmds może być ustawiona na 500 lub więcej. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  232476 Połączenia klienta i logowania do serwera terminali ograniczone przez wartości MaxWorkItem i MaxMpxCt

 5. Zlokalizuj i kliknij następujący klucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters
  Uwaga: Należy dopilnować, aby ta zmiana została wprowadzona w kluczu rejestru lanmanserver\parameters, a nie w kluczu rejestru lanmanworkstation\parameters wspomnianym w kroku 2.
 6. W prawym okienku kliknij dwukrotnie wartość MaxMpxCt.

  Uwaga: Na serwerach SMB z systemem Windows starszym niż Windows 2000 wpis rejestru MaxMpxCt nosi nazwę MaxMpxCount, ale pełni tę samą funkcję.
 7. Upewnij się, że w polu Dane wartości jest wpisana wartość 50 lub większa.

  Uwaga: Wartość MaxMpxCt wyznacza maksymalną liczbę równoczesnych aktywnych żądań, które serwer dopuszcza w przypadku poszczególnych klientów.
 8. Zamknij Edytor rejestru.
Uwaga: Wpisy rejestru MaxCmds i MaxMpxCt są wartościami dziesiętnymi REG_DWORD. Jeśli nie ma ich na komputerze, można je utworzyć jako nowe wartości REG_DWORD. W tych wpisach rejestru są dozwolone wartości z zakresu od 0 do 65535.

Więcej informacji

Maksymalna liczba równoczesnych aktywnych żądań między klientem SMB a serwerem jest ustalana podczas negocjacji sesji klient-serwer. Maksymalna liczba żądań obsługiwanych przez klienta zależy od wartości rejestru MaxCmds. Maksymalna liczba żądań obsługiwanych przez serwer zależy od wartości rejestru MaxMpxCt. W przypadku konkretnej pary klienta i serwera liczba równoczesnych aktywnych żądań jest równa mniejszej z tych dwóch wartości.

W środowisku BizTalk należy dodać obie wartości rejestru na serwerze BizTalk i zdalnym serwerze udziału UNC.Aby śledzić liczbę równoczesnych aktywnych żądań na kliencie SMB, należy dodać licznik Bieżące polecenia w obiekcie wydajności readresatora SMB do Monitora wydajności.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji na temat wartości MaxMpxCt i MaxCmds w systemie Windows 2000, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

271148 MaxMpxCt and MaxCmds limits in Windows 2000

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

232476 Połączenia klienta i logowania do serwera terminali ograniczone przez wartości MaxWorkItem i MaxMpxCt

811005 User authentication to services such as Microsoft Exchange Server may time out on a member server

Aby uzyskać skompilowany plik Pomocy HTML ze specyfikacją CIFS/SMB, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 810886 — ostatni przegląd: 16.01.2008 — zmiana: 1

Opinia