Program Internet Explorer zapisuje obrazy jako mapy bitowe (pliki .bmp)

Streszczenie

Po zapisaniu obrazu w programie Microsoft Internet Explorer zostanie on domyślnie zapisany w postaci mapy bitowej (.bmp). Nie ma żadnej możliwości zapisania obrazu przy użyciu rozszerzenia innego niż bmp. Takie zachowanie może wystąpić nawet wtedy, gdy obraz ma inny format (taki jak .gif lub .jpeg).


Na przykład po kliknięciu prawym przyciskiem myszy obrazu na stronie sieci Web, a następnie kliknięciu polecenia Zapisz obraz jako, nazwą pliku w polu Nazwa pliku będzie Bez tytułu, a typem pliku w polu Zapisz jako typ będzie Mapa bitowa (*.bmp).

Przyczyna

Takie zachowanie może pojawić się wtedy, gdy uszkodzony plik programu (na przykład obiekt ActiveX lub Java) pobrano do folderu
Systemowy_katalog_główny\Downloaded Program Files na dysku twardym.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem i wyeliminować takie zachowanie, opróżnij zawartość folderu Temporary Internet Files, a następnie usuń z folderu Downloaded Program Files pliki, które są nieznane lub zniszczone. W tym celu:
 1. Uruchom program Internet Explorer (jeśli nie został jeszcze uruchomiony).
 2. Opróżnij zawartość folderu Temporary Internet Files. W tym celu:
  1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje internetowe.
  2. Kliknij kartę Ogólne.
  3. W obszarze Tymczasowe pliki internetowe kliknij przycisk Usuń pliki.
  4. Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie usunięcia wszystkich tymczasowych plików internetowych kliknij przycisk OK.
 3. Z folderu Downloaded Program Files na dysku twardym usuń pliki, które są nieznane lub zniszczone. W tym celu:
  1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje internetowe.
  2. Kliknij kartę Ogólne.
  3. W obszarze Tymczasowe pliki internetowe kliknij przycisk Ustawienia.
  4. Kliknij przycisk Przeglądaj obiekty.

   Lista plików programów, które pobrano do folderu
   Systemowy_katalog_główny\Downloaded Program Files na dysku twardym, pojawi się w oknie Downloaded Program Files.
  5. Na liście znajdują się pliki, których stan w kolumnie Stan określono jako nieznany lub zniszczony. Należy usunąć te pliki. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy plik, a następnie kliknij polecenie Usuń.
  6. Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie usunięcia kliknij przycisk Tak.
  7. Zamknij okno Downloaded Program Files, a następnie kliknij dwa razy przycisk OK.
 4. Zapisz obraz w programie Internet Explorer, aby wykonać test i ustalić, czy problem został rozwiązany.

  Jeśli po usunięciu wszystkich pobranych plików programów, które mają stan nieznany lub zniszczony, problem będzie nadal występował, należy podjąć próbę usunięcia pozostałych pobranych plików programów znajdujących się na liście.

  Uwaga: Jeśli w przyszłości zajdzie potrzeba użycia jednego z plików, który usunięto z folderu Downloaded Program Files, w programie Internet Explorer pojawi się monit o pobranie pliku na dysk twardy.

Więcej informacji

Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym, jak rozwiązać podobny problem, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
260650 Program Internet Explorer nie zapisuje plików graficznych we właściwym formacie, jeśli adres URL zawiera część Nazwa_użytkownika:Hasło
250747 Po kliknięciu prawym przyciskiem i wybraniu polecenia „Zapisz obraz jako” obraz nie jest zapisywany z poprawnym rozszerzeniem
Właściwości

Identyfikator artykułu: 810978 — ostatni przegląd: 19.07.2008 — zmiana: 1

Opinia