Komputer z obsługą funkcji Bluetooth: Urządzenie wejściowe przestaje działać i nie jest wykrywane

Symptomy

W przypadku próby użycia klawiatury lub myszy współpracującej z systemem Wireless Optical Desktop for Bluetooth urządzenia nie działają lub nie są wykrywane przez system Microsoft Windows.

Przyczyna

Ten problem występuje, jeśli sygnał urządzenia nie jest wykrywany przez urządzenie nadawczo-odbiorcze.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij aplet Drukarki i inny sprzęt.

  Uwaga: Jeśli używany jest widok klasyczny w Panelu sterowania, ta opcja nie będzie dostępna. Przejdź do kroku 3.
 3. Kliknij (lub kliknij dwukrotnie, jeśli używany jest widok klasyczny) przycisk Łącze bezprzewodowe, a następnie kliknij kartę Bluetooth.
 4. Zaznacz urządzenie Bluetooth, które nie odpowiada (mysz lub klawiaturę), a następnie kliknij przycisk Usuń.
 5. Kliknij przycisk Dodaj.
 6. Kliknij przycisk Dalej, a następnie naciśnij przycisk Połącz znajdujący się u dołu urządzenia. Jeśli urządzenie nie zostanie odnalezione, kliknij przycisk Odśwież, po czym ponownie naciśnij przycisk Połącz znajdujący się u dołu urządzenia.
 7. Zaznacz odnalezione urządzenie, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 8. Po wyświetleniu monitu o uwierzytelnienie urządzenia kliknij przycisk Nie w przypadku myszy lub przycisk Tak w przypadku klawiatury.
 9. Jeżeli dodawana jest klawiatura Bluetooth, zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie klucza.

  Klucz to szereg cyfr służących do uwierzytelniania. W przypadku dodawania myszy Bluetooth nie pojawia się monit o podanie klucza.
 10. Po pomyślnym ukończeniu procesu uwierzytelniania kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Sterowniki klawiatury, myszy itd. (HID).
 11. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć procedurę.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 811798 — ostatni przegląd: 26.08.2003 — zmiana: 1

Opinia