Rozwiązywanie problemów z niepowodzeniami prób wykrycia nowej klawiatury lub myszy Bluetooth

Symptomy

Podczas dodawania klawiatury lub myszy Bluetooth urządzenie może nie zostać wykryte. Ponadto może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Nie można wykryć urządzenia Bluetooth. Upewnij się, że jest ono włączone i że postępujesz zgodnie z dokumentacją producenta.

Przyczyna

Ten problem może wystąpić, gdy są spełnione następujące warunki:
 • Wystąpił problem z wyliczaniem lub instalowaniem urządzenia nadawczo-odbiorczego Microsoft Bluetooth. Urządzenie nadawczo-odbiorcze Bluetooth to urządzenie Bluetooth podłączane do portu USB.
 • Na komputerze nie zainstalowano systemu Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) ani nowszej wersji systemu Windows. Technologia Microsoft Bluetooth jest obsługiwana tylko w systemie Windows XP z dodatkiem SP1 i nowszych systemach Windows.
 • Wystąpił problem ze stosem Bluetooth.
 • Nie zainstalowano oprogramowania Microsoft IntelliType lub jest używana jego starsza wersja.
 • Wystąpił problem z jednym z tych urządzeń.

Rozwiązanie

W pierwszej kolejności należy pobrać najnowszą wersję oprogramowania IntelliPoint lub IntelliType i sprawdzić, czy to rozwiązało problem. Aby to zrobić, odwiedź następującą witrynę sieci Web: Uwaga Plik wskazywany przez to łącze można zapisać na komputerze i w razie potrzeby ponowić instalację.

Jeśli problem nie ustąpi, wypróbuj poniższe kroki w podanej kolejności.


Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu w przypadku wystąpienia problemu będzie można przywrócić rejestr. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows

Aby rozwiązać ten problem, należy usunąć składniki Bluetooth, a następnie zainstalować urządzenie Bluetooth. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Odłącz urządzenie nadawczo-odbiorcze.
 2. Usuń starsze wersje oprogramowania IntelliPoint. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. Skorzystaj z odpowiedniej metody:
   • W systemie Windows Vista lub Windows 7 otwórz element Programy i funkcje w Panelu sterowania. W tym celu kliknij przycisk StartPrzycisk Start , wpisz ciąg appwiz.cpl w polu Rozpocznij wyszukiwanie i naciśnij klawisz ENTER.
   • W systemie Windows XP otwórz element Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania. W tym celu kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg appwiz.cpl, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby usunąć to oprogramowanie, a następnie ponownie uruchom komputer.
 3. Jeśli używasz systemu Windows XP, usuń poprawkę dla systemu Windows XP (SP2) dotyczącą urządzeń bezprzewodowych Bluetooth. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg appwiz.cpl, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby usunąć to oprogramowanie, a następnie ponownie uruchom komputer.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  323183 Dostępność obsługi urządzeń bezprzewodowych Bluetooth w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 1

 4. Uruchom Edytor rejestru. Aby to zrobić, skorzystaj z odpowiedniej metody:
  • W systemie Windows Vista lub Windows 7 kliknij przycisk StartPrzycisk Start , wpisz ciąg regedit w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

   Kontrola konta użytkownika — zgoda na wykonanie operacji Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
  • W systemie Windows XP kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Aby usunąć określone klucze rejestru, należy zmienić uprawnienia. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy klucz, kliknij polecenie Uprawnienia, a następnie kliknij pozycję Zezwalaj Pełna kontrola dla użytkownika WSZYSCY.


  Usuń następujące klucze rejestru:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\BTH
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\BTHENUM
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_045e... Wszystkie, w których pozycja DeviceDesc w pierwszym podfolderze zawiera wartość Microsoft Bluetooth.
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{E0CBF06C-CD8B-4647-BB8A-263B43F0F974}
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\<NNNN>, gdzie <NNNN> to zestaw czterech liczb i pozycja DeviceDesc zawiera odwołanie do instalowanego urządzenia.
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\<NNNN>, gdzie <NNNN> to zestaw czterech liczb i pozycja DeviceDesc zawiera odwołanie do instalowanego urządzenia.
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318}\<NNNN>, gdzie <NNNN> to zestaw czterech liczb i pozycja DeviceDesc zawiera odwołanie „Urządzenie Bluetooth (Protokół TDI RFCOMM)”.
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BthEnum
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BthServ
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BTHUSB

   Uwaga Należy pozostawić następujący klucz rejestru. Tego klucza rejestru nie można usunąć, ponieważ nie można zmienić uprawnień dotyczących konta TWÓRCA-WŁAŚCICIEL. Ta część rejestru jest zablokowana dla konta TWÓRCA-WŁAŚCICIEL.
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BTHPORT
 6. Ponownie uruchom komputer w stanie czystego rozruchu.
  Aby uzyskać więcej informacji o wykonywaniu tej czynności, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  331796 Wykonywanie czystego rozruchu w celu ustalenia, czy programy działające w tle zakłócają działanie gry lub programu

 7. Ponownie zainstaluj stos Bluetooth. W tym celu przejdź do usługi Windows Update i pobierz wszelkie aktualizacje (a szczególnie te dotyczące łączności Bluetooth). Jeśli używasz systemu Windows XP, zainstaluj składnik obsługi urządzeń bezprzewodowych Bluetooth w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 lub dowolny nowszy dodatek Service Pack.


  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  323183 Dostępność obsługi urządzeń bezprzewodowych Bluetooth w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 1

 8. Po przejściu komputera w stan czystego rozruchu zainstaluj urządzenie Bluetooth i najnowsze oprogramowanie IntelliPoint oraz IntelliType.
 9. Podłącz urządzenie nadawczo-odbiorcze, ponownie uruchom komputer w normalny sposób i upewnij się, że funkcjonalność Bluetooth jest dostępna.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji o rozwiązywaniu problemów z łącznością Bluetooth dotyczących myszy i klawiatur, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

811798 Rozwiązywanie problemów z niepoprawnie działającą myszą lub klawiaturą Bluetooth

Właściwości

Identyfikator artykułu: 811805 — ostatni przegląd: 29.09.2011 — zmiana: 1

Opinia