Narzędzie Oczyszczanie dysku przestaje odpowiadać podczas kompresowania starych plików na komputerze z systemem Windows XP

Opis problemu

Podczas próby skompresowania starych plików na komputerze z systemem Windows XP narzędzie Oczyszczanie dysku może przestać odpowiadać i może zostać zwrócony następujący komunikat:
Program Oczyszczanie dysku sprawdza, ile miejsca na dysku (C:) może zostać zwolnione.
To może potrwać kilka minut.
Skanowanie: Kompresuj stare pliki


Aby automatycznie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora.

Uwagi
 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.
Uwaga

Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?

Samodzielne rozwiązywanie problemu

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru, edytować go i przywracać w systemach Windows XP i Windows Server 2003


Ten problem występuje w przypadku, gdy w rejestrze znajduje się niepoprawny wpis używany przez narzędzie Oczyszczanie dysku do lokalizowania kompresowanych plików. W celu obejścia tego problemu wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Rozpocznij wyszukiwanie wpisz ciąg regedit, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 3. Odszukaj i kliknij następujący klucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\VolumeCaches
 4. W menu Plik kliknij polecenie Eksportuj, kliknij pozycję Pulpit, w polu Nazwa pliku wpisz ciąg VolumeCaches, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Uwaga Wykonanie tego kroku powoduje utworzenie kopii zapasowej klucza rejestru VolumeCaches. Jeśli po wykonaniu czynności wymienionych w tej procedurze wystąpią problemy, można skorzystać z tej kopii zapasowej, aby przywrócić pierwotny stan klucza VolumeCaches. Aby przywrócić klucz, należy kliknąć dwukrotnie plik VolumeCaches.reg na pulpicie, a następnie kliknąć przycisk Tak.
 5. Rozwiń następujący klucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\VolumeCaches
 6. Usuń klucz rejestru Compress old files.
 7. Zakończ Edytor rejestru.

Czy problem został rozwiązany?

Należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tym artykułem. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.

Informacje

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących narzędzia Oczyszczanie dysku, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

310312 Opis narzędzia Oczyszczanie dysku w systemie Windows XP

Właściwości

Identyfikator artykułu: 812248 — ostatni przegląd: 25.09.2011 — zmiana: 1

Opinia