Zaplanowane zadania nie są wykonywane i jest generowany kod zakończenia 80

Symptomy

Zadania zaplanowane przy użyciu narzędzia Zaplanowane zadania w Panelu sterowania, narzędzia wiersza polecenia Schtasks.exe lub polecenia „at” mogą nie być wykonywane zgodnie z harmonogramem. W takim przypadku w dzienniku narzędzia Zaplanowane zadania jest widoczny komunikat informujący o tym, że zadanie nie zostało wykonane i zwróciło kod zakończenia 80 (ERROR_WAIT_NO_CHILDREN).

Rozwiązanie

Informacje o dodatku Service Pack

W celu rozwiązania tego problemu należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Microsoft Windows XP. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Ta poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.
Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane zgodnie z uniwersalnym czasem koordynowanym (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby sprawdzić różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

Data Godzina Wersja Rozmiar Nazwa pliku
--------------------------------------------------------
14-sty-2003 00:59 5.1.2600.1156 251 392 Mstask.dll
13-sty-2003 23:45 5.1.2600.1156 9 728 Mstinit.exe
14-sty-2003 00:59 5.1.2600.1156 162 816 Schedsvc.dll

Obejście problemu

W celu obejścia tego problemu należy wyłączyć usługę Dostęp do urządzeń interfejsu HID (usługę HID Input), a następnie ponownie uruchomić komputer.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych na początku tego artykułu.
Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 2 dla systemu Microsoft Windows XP.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 812400 — ostatni przegląd: 31.12.2008 — zmiana: 1

Opinia