Podczas uruchamiania usługi pojawiają się zdarzenia o identyfikatorze 7000 oraz komunikat o błędzie "%1 Is Not a Valid Win32 Application" (%1 nie jest prawidłową aplikacją systemu Win32)

Symptomy

Co najmniej jedna usługa zainstalowana na komputerze nie uruchamia się i występuje jeden z następujących problemów:
 • Pojawia się następujący komunikat o błędzie:
  Error 193: %1 is not a valid Win32 application. (Błąd 193: %1 nie jest prawidłową aplikacją systemu Win32).
  i
 • W dzienniku zdarzeń systemowych jest rejestrowane następujące zdarzenie dla każdej usługi, która się nie uruchamia:

Przyczyna

Problem ten może występować, jeśli ścieżka do pliku wykonywalnego usługi zawiera spacje.

Gdy system Windows uruchamia usługę, analizuje jej ścieżkę od lewej do prawej. Jeśli są spełnione oba poniższe warunki, system Windows może odszukać i spróbować uruchomić plik lub folder, zanim odszuka i uruchomi plik wykonywalny usługi:
 • Ścieżka do pliku wykonywalnego usługi zawiera spacje.
 • Na dysku twardym komputera istnieje plik lub folder o tej samej nazwie co plik lub folder zawarty w ścieżce do pliku wykonywalnego usługi.
Jeśli na przykład ścieżka do pliku wykonywalnego usługi jest następująca: C:\Program Files\MojProgram\MojaUsluga.exe, a na dysku twardym istnieje też folder C:\Program, to system Windows lokalizuje folder C:\Program przed plikiem C:\Program Files\MojProgram\MojaUsluga.exe i próbuje go uruchomić.

Rozwiązanie

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows


Aby rozwiązać ten problem, należy ująć w cudzysłów następujący wpis w rejestrze systemu Windows, gdzie <ServiceName> to nazwa usługi:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\<ServiceName>\ImagePath
Wpis ImagePath zawiera ścieżkę pliku wykonywalnego dla usługi. Aby ująć w cudzysłów wpis ImagePath dla usługi:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Odszukaj i kliknij następujący wpis rejestru, gdzie <ServiceName> jest nazwą usługi:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\<ServiceName>.
  Na przykład jeśli usługa ma nazwę MyService, odszukaj klucz HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MyService.
 4. W prawym okienku kliknij dwukrotnie pozycję ImagePath.
 5. W polu Dane wartości ujmij w cudzysłowy całą ścieżkę do pliku wykonywalnego usługi.

  Jeśli na przykład ścieżka usługi MyService to C:\Program Files\MyProgram\MyService.exe, zmień wpis w polu Dane wartości dla usługi MyService na następujący:
  "C:\Program Files\MyProgram\MyService.exe"
 6. Kliknij przycisk OK, a następnie zamknij Edytor rejestru.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 812486 — ostatni przegląd: 27.06.2014 — zmiana: 1

Opinia