Podczas uruchamiania komputera z dysku innego niż systemowy jest wyświetlany komunikat o błędzie

Symptomy

Podczas uruchamiania komputera może zostać wyświetlony dowolny z następujących komunikatów o błędzie:
Dysk niesystemowy lub błąd dyskowy
Wymień i naciśnij dowolny klawisz
Brak pliku NTLDR
Naciśnij dowolny klawisz, aby ponownie uruchomić
Usuń dyski lub inne nośniki.
Naciśnij dowolny klawisz, aby ponownie uruchomić

Przyczyna

Ten problem może wystąpić, jeśli pozostawi się dysk niesystemowy w stacji dyskietek.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy wyjąć dysk niesystemowy ze stacji dyskietek, a następnie ponownie uruchomić komputer.

Więcej informacji

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące innych możliwych przyczyn tych komunikatów o błędzie, należy kliknąć następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
318728 JAK: Rozwiązywanie problemów związanych z komunikatem o błędzie „Brak pliku NTLDR” w systemie Windows 2000
255220 Podczas uaktualniania lub instalacji na systemie Windows 95 albo Windows 98 pojawia się komunikat o błędzie „Brak pliku NTLDR”
314057 Podczas uaktualniania lub instalacji systemu Windows XP na systemie Windows 95, Windows 98 albo Windows Millennium Edition pojawia się komunikat o błędzie „Brak pliku NTLDR”
318948 "NTLDR Is Missing or Corrupt" Error Message During Windows 2000 or Windows NT 4.0 Upgrade
228004 Changing Active Partition Can Make Your System Unbootable
315261 The Computer Does Not Start After You Change the Active Partition by Using the Disk Management Tool
80304 "Missing Operating System" and "No ROM BASIC" Error Messages
125480 Windows Setup Was Unable to Update Your System Files
Właściwości

Identyfikator artykułu: 812492 — ostatni przegląd: 30.12.2004 — zmiana: 1

Opinia