Aktualizacje narzędzi obsługi w dodatku SP4 do systemu Windows 2000

Streszczenie

Personel obsługi technicznej i administratorzy sieci mogą korzystać z narzędzi obsługi systemu Windows 2000, które są pomocne w zarządzaniu siecią i rozwiązywaniu problemów. Dodatek Service Pack 4 (SP4) do systemu Windows 2000 zawiera aktualizacje dla następujących narzędzi obsługi.
  • Iadstools.dll
  • Replmon.exe
  • Netdiag.exe
  • Repadmin.exe
  • Netdom.exe
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące dodatku SP4 do systemu Windows, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
260910 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000

Więcej informacji

Narzędzia obsługi nie są automatycznie instalowane podczas instalowania dodatku SP4 dla systemu Windows 2000. Klienci korzystający z systemu Microsoft Windows 2000 Datacenter Server muszą skontaktować się z producentami OEM (Original Equipment Manufacturer) w celu uzyskania informacji o zaktualizowanych narzędziach obsługi.

Zaktualizowane narzędzia są dostępne w pliku Support\Tools\Support.cab na dysku CD-ROM z dodatkiem SP4 dla systemu Windows 2000. Plik pomocy dla narzędzi obsługi systemu Windows 2000 (W2rksupp.chm) znajduje się w pliku Support.cab. Plik ten zawiera opis każdego pliku oraz informacje o składni, przykładowe dane wyjściowe i uwagi. Pomoc zawiera także konkretne informacje dotyczące korzystania z tych narzędzi. W celu uzyskania dodatkowej pomocy wpisz nazwa_narzędzia /help w wierszu polecenia, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Aby pobrać zaktualizowane narzędzia obsługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, skorzystaj z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.

Data Godzina Wersja Rozmiar Nazwa pliku
---------------------------------------------------------------
15-sty-2003 15:42 1.0.0.2230 827 443 Iadstools.dll
15-sty-2003 15:42 1.0.0.2230 1 191 987 Replmon.exe
04-sty-2003 23:50 5.0.2195.6614 389 904 Netdiag.exe
04-cze-2003 23:50 5.0.2195.6666 55 056 Repadmin.exe
16-gru-2002 16:24 5.0.2195.6624 115 984 Netdom.exe

Netdiag

Ten plik binarny zawiera poprawkę z rozwiązaniem problemu, który występuje, gdy używa się przełącznika /debug w programie Netdiag.exe. Po uruchomieniu polecenia netdiag.exe /debug niektóre adresy IP w strumieniu wyjściowym są niepoprawne, na przykład pierwsza liczba w adresie IP jest niepoprawna. Do programu Netdiag.exe dodano nową funkcję, dzięki której administrator lokalny może obecnie wyświetlić obowiązujące w domenie zasady zabezpieczeń IPSec. Przed aktualizacją program Netdiag.exe wymagał zalogowania się jako administrator domeny, aby możliwe było skorzystanie z tej funkcji.

Netdom

Zmiana programu Netdom.exe polega na tym, że obecnie filtrowanie według identyfikatora zabezpieczeń (SID) podczas tworzenia zaufania zewnętrznego jest domyślnie włączone. Użytkownik jest informowany o tej zmianie przez odpowiedni komunikat. W programie Netdom.exe można w dalszym ciągu wyłączyć filtrowanie według identyfikatora SID. Zmiana ta była wymagana, aby można było ustanowić las domyślnym obszarem zabezpieczeń.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 812809 — ostatni przegląd: 29.10.2007 — zmiana: 1

Opinia