Komunikat o zablokowaniu pliku lub odmowie dostępu przy zapisywaniu plików w sieci

Symptomy

W razie próby zapisania pliku takiego jak skoroszyt programu Microsoft Excel, który został otwarty przy użyciu ścieżki zgodnej z uniwersalną konwencją nazewnictwa (UNC), może pojawić się komunikat o błędzie podobny do jednego z poniższych:
Nie można odczytać pliku. Plik jest zablokowany
Odmowa dostępu
Błąd blokady
W podglądzie zdarzeń może być widoczne następujące zdarzenie:

Przyczyna

Ten problem występuje wówczas, gdy readresator opróżni zawartość pliku i zapisze dane w uchwycie pliku z dostępem tylko do odczytu zamiast w uchwycie pliku z dostępem do zapisu. Gdy readresator otrzymał przerwanie do poziomu zerowego związane z oportunistyczną blokadą, przeczyścił pamięć podręczną dla pliku, lecz nie zdeinicjował pamięci podręcznej dla tego pliku. Readresator musiał także przeczyścić i zdeinicjować pamięć podręczną, kiedy nastąpił koniec pliku, ponieważ przerwanie związane z blokadą oportunistyczną jest asynchroniczne. Ponieważ jednak nie zdeinicjował pamięci podręcznej dla pliku, zapisał dane do niepoprawnego uchwytu pliku.

Rozwiązanie

Informacje dotyczące dodatku Service Pack

W celu rozwiązania tego problemu należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Microsoft Windows XP. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeżeli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów Pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.
Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wyświetlone w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby sprawdzić różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

Windows XP SP1, Windows XP Tablet PC Edition

Data     Godzina Wersja     Rozmiar Nazwa pliku
--------------------------------------------------------------
30-sty-2003 21:41 5.1.2600.1164 400 896 Mrxsmb.sys
30-sty-2003 21:41 5.1.2600.1164 154 880 Rdbss.sys

Windows XP, wersja 64-bitowa

Data     Godzina Wersja     Rozmiar Nazwa pliku
-------------------------------------------------------------
30-sty-2003 21:41 5.1.2600.1164 1 259 392 Mrxsmb.sys
30-sty-2003 21:41 5.1.2600.1164 489 216 Rdbss.sys

Obejście problemu

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane kroki. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru, edytować go i przywracać w systemach Windows XP i Windows Server 2003
Aby obejść ten problem, wyłącz blokady oportunistyczne na serwerze plików:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz polecenie regedit, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 3. W Edytorze rejestru zlokalizuj następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet \Services\LanmanServer\Parameters
 4. W prawym okienku kliknij klucz EnableOplocks, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. W polu Dane wartości wpisz wartość 0, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 6. Zamknij Edytor rejestru.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą".
Ten problem został rozwiązany po raz pierwszy w dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP.

Więcej informacji

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące blokowania oportunistycznego, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
296264 Konfigurowanie blokowania oportunistycznego w systemie Windows
Śledzenie tego problemu pokazuje, że plik jest otwierany przynajmniej dwa razy, a system niepoprawnie zapisuje do uchwytu pliku z dostępem tylko do odczytu. Przykładowe informacje śledzenia wskazujące występowanie tego problemu:
96 CLIENT SMB: C NT create & X, File = \newshare.xls SMB: Desired Access = 0x00020089 (Read Data,Read EA,Read Attributes) 97 SERVER SMB: R NT create & X, FID = 0x5 SMB: Oplock Level = Batch

<usunięto zawartość dotyczącą odczytu i blokowania pliku przez klienta, lecz bez zamknięcia pliku>

450 CLIENT SMB: C NT create &amp; X, File = \newshare.xls SMB: Desired Access = 0x0002019F (Read/Write Data, Read/Write EA, Read/Write Attributes)

451 SERVER SMB: R NT create &amp; X, FID = 0xc007 SMB: Oplock Level = NONE

<usunięto zawartość dotyczącą odczytu, blokowania, zapisu i opróżniania danych z tego pliku>

585 CLIENT SMB: C write &amp; X, FID = 0x5, Write 0xc00 at 0x00005000 PID = 0xFEFF TID = 0x1002 MID = 0x4400 UID = 0x0801 586 SERVER SMB: R write &amp; X - NT error, System, Error, Code = (34) STATUS_ACCESS_DENIED
Uwaga Identyfikator procesu (PID) 0xFEFF w ramce 585 oznacza proces systemu klienckiego, w którym jest używane dojście do pliku tylko do odczytu. Nie pokazuje, że program kliencki zapisuje dane na dysk.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 812937 — ostatni przegląd: 11.09.2008 — zmiana: 1

Opinia