Błąd podczas wysyłania lub odbierania wiadomości e-mail w programie Outlook lub Outlook Express

Ważne Ten artykuł zawiera informacje, dzięki którym można obniżyć poziom zabezpieczeń lub wyłączyć funkcje zabezpieczeń na komputerze. Zmiany te można wprowadzić, aby obejść określony problem. Firma Microsoft zaleca, aby przed wprowadzeniem tych zmian ocenić zagrożenie związane z zastosowaniem tego obejścia w danym środowisku. Po zastosowaniu tego obejścia należy wykonać odpowiednie czynności dodatkowe, aby zapewnić lepszą ochronę komputera.

Streszczenie

W tym artykule podano typowe metody ułatwiające rozwiązywanie problemów, które można napotkać podczas wysyłania lub odbierania wiadomości e-mail w programie Outlook lub Outlook Express.

Należy skorzystać z tych metod w przypadku napotkania następujących błędów:

Lista błędów

Rozwiązanie

Aby rozwiązać problem, należy skorzystać z jednej lub kilku z poniższych metod. Po zastosowaniu danej metody należy wysłać do siebie testową wiadomość e-mail, aby upewnić się, że można wysyłać i odbierać wiadomości bez otrzymywania komunikatu o błędzie. Jeśli błąd będzie nadal występować, należy wypróbować kolejną metodę.

Metoda 1. Upewnienie się, że istnieje połączenie z Internetem
Metoda 3. Usunięcie podejrzanych wiadomości e-mail ze skrzynki pocztowej
Metoda 4. Sprawdzenie witryny sieci Web producenta oprogramowania antywirusowego pod kątem dodatkowych rozwiązań
Metoda 5. Skonfigurowanie oprogramowania zapory umożliwiającej dostęp programu Outlook do Internetu
Metoda 6. Naprawienie programu Outlook lub Outlook Express

Uwaga Poniższe metody dotyczą tylko programu Outlook.
Metoda 7. Upewnienie się, że profil poczty e-mail działa poprawnie (dotyczy tylko programu Outlook)
Metoda 8. Uruchomienie programu Outlook w trybie awaryjnym (dotyczy tylko programu Outlook)
Metoda 9. Naprawienie pliku pst za pomocą narzędzia do naprawy Skrzynki odbiorczej (dotyczy tylko programu Outlook)
Metoda 10. Wyczyszczenie wiadomości e-mail zalegających w Skrzynce nadawczej (dotyczy tylko programu Outlook)

Więcej informacji

Produkty innych firm będące przyczyną tego problemu
Uruchamianie narzędzia do naprawy konfiguracji MAPI (dotyczy tylko programu Outlook)
Ponowne utworzenie pliku Sent Items.dbx (dotyczy tylko programu Outlook Express)
Zweryfikowanie adresów e-mail SMTP na liście dystrybucyjnej (dotyczy tylko programu Outlook)
Zwiększenie ustawienia limitu czasu serwera
Firma Microsoft udostępnia informacje dotyczące sposobu kontaktowania się z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje tego typu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje, że informacje dotyczące innych firm są precyzyjne.
Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, dorozumianych ani żadnego innego rodzaju, w odniesieniu do wydajności lub niezawodności tych produktów.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 813514 — ostatni przegląd: 08.01.2017 — zmiana: 1

Opinia