Komunikaty o błędach: „Nie można załadować pliku Hlink.dll” lub „Program PowerPoint nie może załadować pliku Hlink.dll”

Niniejszy artykuł powstał przez połączenie następujących dostępnych wcześniej artykułów: 291892 i 237470

Symptomy

Podczas przeglądania prezentacji programu PowerPoint może zostać wyświetlony jeden lub oba z następujących komunikatów o błędach:
Nie można załadować pliku „hlink.dll” programu Microsoft PowerPoint.
Program Microsoft PowerPoint nie mógł załadować pliku „hlink.dll” .

Przyczyna

Ten problem może występować, jeżeli plik Hlink.dll jest uszkodzony lub jego wersja jest nieprawidłowa.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy usunąć plik Hlink.dll z dysku twardego, jeżeli istnieje, a następnie zastąpić ten plik. Plik Hlink.dll jest przechowywany na dysku CD z systemem Microsoft Windows i może być zainstalowany z programem Microsoft Internet Explorer. Aby zastąpić plik Hlink.dll, należy skorzystać z jednej z następujących metod.


Uwaga: Istnieje kilka wersji systemu Microsoft Windows, dlatego poniższe kroki mogą wyglądać inaczej na różnych komputerach. W takim wypadku należy skorzystać z dokumentacji danego produktu, aby wykonać te kroki.

Metoda 1: Ponowne zainstalowanie programu Internet Explorer


Uwaga: Dostępnych jest wiele wersji programu Internet Explorer przeznaczonych dla różnych systemów operacyjnych, dlatego należy skorzystać z następujących artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base ułatwiających ustalenie najlepszej metody ponownego instalowania danej wersji programu Internet Explorer:
258893 Informacje dotyczące ponownego instalowania programu Internet Explorer

256340 Informacje o instalacji programu Internet Explorer na komputerze z systemem Windows 2000

Metoda 2: Wyodrębnienie pliku Hlink.dll

 1. Zapisz otwarte pliki, a następnie zamknij wszystkie uruchomione programy.
 2. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Znajdź, a następnie kliknij polecenie Pliki lub foldery.
 3. W polu Nazwa wpisz hlink.dll.
 4. Upewnij się, że w polu Szukaj w jest wybrany dysk C, a następnie kliknij przycisk Znajdź.
 5. Jeżeli plik Hlink.dll zostanie znaleziony, kliknij ten plik prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę.
 6. Zmień nazwę pliku Hlink.dll na Hlink.old.
 7. Włóż dysk CD z systemem Microsoft Windows 2000 lub Windows XP do stacji dysków CD lub DVD.
 8. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 9. Aby wyodrębnić plik Hlink.dll, w oknie Uruchom wpisz następujący wiersz polecenia, gdzie dysk jest literą dysku stacji CD lub DVD, a windows jest folderem zawierającym system operacyjny Windows:
  expand dysk:\i386 hlink.dl_ c:\windows\system32\hlink.dll
  Kliknij przycisk OK.
 10. Kliknij ponownie przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 11. Aby ręcznie zarejestrować plik Hlink.dll w 32-bitowym systemie operacyjnym, w oknie dialogowym Uruchom wpisz następujący wiersz polecenia, gdzie windows jest folderem zawierającym system operacyjny Windows:
  c:\windows\system32\regsvr32 /s c:\windows\system32\hlink.dll
  Kliknij przycisk OK.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 813726 — ostatni przegląd: 09.01.2008 — zmiana: 1

Opinia