JAK: Nawiązywanie bezpośredniego połączenia kablowego na komputerze z systemem Windows 98 Wydanie drugie (CZĘŚĆ 4)

Zastrzeżenie dotyczące zawartości wycofanych artykułów z bazy wiedzy

Ten artykuł dotyczy produktów, dla których firma Microsoft nie oferuje już pomocy technicznej. Dlatego jest on udostępniany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.

Streszczenie

Niniejszy artykuł stanowi część 4 cyklu Nawiązywanie bezpośredniego połączenia kablowego na komputerze z systemem Windows 98 Wydanie drugie. Część 4 zawiera opis sposobu instalowania składników sieciowych.
Aby zapoznać się z pozostałymi częściami, użyj łączy znajdujących się na końcu artykułu.
Inne artykuły na ten temat:
Część 1.  Wprowadzenie: Bezpośrednie połączenie kablowe na komputerze z systemem Windows 98 Wydanie drugieCzęść 2.  Podłączanie kabla
Część 3. Instalowanie programu Bezpośrednie połączenie kablowe
Część 4. Instalowanie składników sieciowychCzęść 5. Używanie protokołu TCP/IP
Część 6. Używanie protokołu zgodnego z IPX/SPX
Część 7. Określanie nazwy komputera i przypisywanie go do grupy roboczej
Część 8. Udostępnianie zasobów
Część 9. Nawiązywanie połączenia

Bezpośrednie połączenie kablowe między komputerami stanowi rodzaj małej sieci. Połączenie będzie funkcjonować poprawnie dopiero po skonfigurowaniu wszystkich składników sieciowych. Wymagane składniki sieciowe:

  • Klient sieci Microsoft Networks (umożliwia nawiązywanie połączeń z innym komputerem).
  • Karta Dial-Up (zastępuje kartę sieciową przy użyciu połączenia modemowego, a kabel połączeniowy przejmuje funkcje modemu).
  • Protokół sieciowy (np. TCP/IP; umożliwia komunikację między komputerami).
  • Udostępnianie plików i drukarek (umożliwia przypisywanie komputerowi w sieci funkcji serwera i uzyskiwanie dostępu do zasobów).

Sprawdź, które składniki sieciowe są zainstalowane.

1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

2. Następnie kliknij dwukrotnie ikonę
.
3. Może się zdarzyć, że nie wszystkie składniki sieciowe są zainstalowane. W tym przypadku brakuje składników Klient sieci Microsoft Networks oraz Udostępnianie plików i drukarek. Kliknij przycisk Dodaj.

4. Dodaj najpierw składnik Klient sieci Microsoft Networks. Kliknij pozycję Klient, a następnie kliknij przycisk Dodaj, pozycję Microsoft i opcję Klient sieci Microsoft Networks.

5. Kliknij przycisk OK.


Klient Microsoft Family Logon wyświetla po każdym uruchomieniu systemu Windows listę wszystkich użytkowników. Przykład:W przypadku bezpośredniego połączenia kablowego klient ten nie jest wymagany. Jeżeli jesteś jedynym użytkownikiem swojego komputera, możesz usunąć klienta Family Logon.

6. Zaznacz pole wyboru przy opcji Microsoft Family Logon i kliknij przycisk Usuń.7. Dodaj oprogramowanie serwera. Kliknij przycisk Udostępnianie plików i drukarek, a następnie zezwól na uzyskiwanie dostępu do plików i drukarek. Kliknij przycisk OK.


8. Wszystkie wymagane składniki zostały zainstalowane.9. Kliknij przycisk OK i włóż do stacji CD-ROM dysk CD z systemem Windows. Kliknij przycisk OK i ponownie uruchom komputer.

Materiały referencyjne

Inne artykuły na ten temat:
CZĘŚĆ 1 : Nawiązywanie bezpośredniego połączenia kablowego na komputerze z systemem Windows 98 Wydanie drugie (813757)

Wprowadzenie: Bezpośrednie połączenie kablowe na komputerze z systemem Windows 98 Wydanie drugie

CZĘŚĆ 2 : Nawiązywanie bezpośredniego połączenia kablowego na komputerze z systemem Windows 98 Wydanie drugie (813761)
Podłączanie kabla

CZĘŚĆ 3 : Nawiązywanie bezpośredniego połączenia kablowego na komputerze z systemem Windows 98 Wydanie drugie (813762)
Instalowanie programu Bezpośrednie połączenie kablowe

CZĘŚĆ 4: Nawiązywanie bezpośredniego połączenia kablowego na komputerze z systemem Windows 98 Wydanie drugie (813763)
Instalowanie składników sieciowych

CZĘŚĆ 5 : Nawiązywanie bezpośredniego połączenia kablowego na komputerze z systemem Windows 98 Wydanie drugie (813764)
Używanie protokołu TCP/IP

CZĘŚĆ 6 : Nawiązywanie bezpośredniego połączenia kablowego na komputerze z systemem Windows 98 Wydanie drugie (813765)

Korzystanie z protokołu zgodnego z IPX/SPX

CZĘŚĆ 7 : Nawiązywanie bezpośredniego połączenia kablowego na komputerze z systemem Windows 98 Wydanie drugie (813766)
Określanie nazwy komputera i przypisywanie go do grupy roboczej

CZĘŚĆ 8 : Nawiązywanie bezpośredniego połączenia kablowego na komputerze z systemem Windows 98 Wydanie drugie (813767)

Udostępnianie zasobów

CZĘŚĆ 9 : Nawiązywanie bezpośredniego połączenia kablowego na komputerze z systemem Windows 98 Wydanie drugie (813768)

Nawiązywanie połączenia
Ten artykuł jest tłumaczeniem z języka niemieckiego. Wszelkie późniejsze zmiany lub dodatki do oryginalnego artykułu w języku niemieckim mogą nie być uwzględnione w tym tłumaczeniu. Informacje zawarte w tym artykule są oparte na niemieckojęzycznych wersjach tego produktu. Dokładność tych informacji w odniesieniu do innych wersji językowych tego produktu nie została przetestowana w zakresie tego tłumaczenia. Firma Microsoft udostępnia te informacje bez żadnych gwarancji co do ich dokładności i przydatności ani co do kompletności i dokładności tłumaczenia.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 813763 — ostatni przegląd: 04.03.2004 — zmiana: 1

Opinia