Różnice między dodatkami Windows XP SP1 i Windows XP SP1a

Streszczenie

W tym artykule opisano różnice między dodatkami Service Pack 1 (SP1) i Service Pack 1a (SP1a) do systemu Windows XP. Aktualizacje systemu Windows XP są rozprowadzane w dodatkach Service Pack. Dodatki Service Pack ułatwiają aktualizację systemu Windows XP i zwiększanie funkcjonalności komputera. W dniu 9 września 2002 firma Microsoft wydała dodatek SP1 do systemu Windows XP. W dniu 3 lutego 2003 firma Microsoft wydała dodatek SP1 ponownie — tym razem jako SP1a.

Więcej informacji

W systemie Windows XP, w którym nie zainstalowano dodatku SP1, należy zainstalować dodatek SP1a, aby znalazły się w nim najnowsze aktualizacje dotyczące zabezpieczeń i niezawodności systemu Windows XP. W systemie Windows XP z dodatkiem SP1a należy zainstalować wszelkie stosowne aktualizacje i poprawki, które zostały już wydane lub które zostaną wydane po udostępnieniu dodatku SP1. W rozszerzeniu Windows Update dla systemów Windows XP z dodatkami SP1 i SP1a będzie nadal dostępny identyczny zestaw aktualizacji.

Aby ustalić, czy na komputerze zainstalowano dodatek SP1 do systemu Windows XP, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości. Jeśli w obszarze System pojawił się tekst „Service Pack 1”, na komputerze zainstalowano już dodatek SP1 do systemu Windows XP. Jeśli na komputerze zainstalowano już dodatek SP1 do systemu Windows XP, nie będzie żadnych korzyści z zainstalowania dodatku SP1a. Firma Microsoft nie zaleca instalowania dodatku SP1a, jeśli już zainstalowano dodatek SP1.

Zawartość dodatku SP1a do systemu Windows XP jest taka sama jak dodatku SP1, z wyjątkiem programu Microsoft virtual machine (VM), który usunięto w dodatku SP1a.

Zmiany techniczne

 • Dodatek SP1a do systemu Windows XP nie zawiera ani nie instaluje programu Microsoft VM, który zapewniał obsługę zainstalowanych programów Java.

  Uwaga Jeśli zainstalowano system Windows XP lub system Windows XP SP1 z programem Microsoft VM, można nadal aktualizować program Microsoft VM przy użyciu rozszerzenia Windows Update. Jeśli zainstalowano system Windows XP bez programu Microsoft VM, nie trzeba instalować aktualizacji programu Microsoft VM. Dlatego podczas odwiedzin witryny Windows Update takie aktualizacje są niedostępne. Firma Microsoft nie może już udostępniać do pobrania programu Microsoft VM komputerom, na których jeszcze tego programu nie zainstalowano. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby ustalić, czy na komputerze zainstalowano program Microsoft VM, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
  2. Wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
  3. W wierszu polecenia wpisz polecenie
   jview, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

   Jeśli na komputerze nie zainstalowano programu Microsoft VM, pojawi się następujący komunikat o błędzie:
   Nazwa „jview” nie jest rozpoznawana jako polecenie wewnętrzne lub zewnętrzne, program wykonywalny lub plik wsadowy.
 • Po zainstalowaniu dodatku SP1a do systemu Windows XP w rejestrze zostaną wprowadzone następujące zmiany. Stanowią one informację o zainstalowaniu dodatku SP1a:
  • W następującym kluczu rejestru zostanie utworzona wartość ciągu i ustawiona jako „a”:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SubVersionNumber
  • Wartość danych dla wartości ciągu
   Description w następującym kluczu rejestru zostanie zaktualizowana o ciąg „SP1a”:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP1\Q324720
 • Nazwa pozycji oznaczającej dodatek Service Pack 1 do systemu Windows XP na liście w narzędziu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania zostanie zmieniona na „Windows XP Service Pack 1a”.

  Uwagi
  • Używając tego wpisu, można usunąć dodatek Service Pack. Wpis ten jest obecny tylko wtedy, gdy podczas instalacji dodatku Service Pack wybrano opcję archiwizacji plików.
  • Jeśli do zainstalowania dodatku SP1a do systemu Windows XP użyto pakietu MSI (Microsoft Software Installer), wpis ten nie zostanie zaktualizowany.

Zmiany w dokumentacji

 • W większości języków tytuł sekcji uwag o wersji dodatku SP1a zmieniono, aby dołączyć ciąg „SP1a”. W innych miejscach, w których występował tekst „Service Pack 1”, nie wprowadzono żadnych zmian.

  Uwaga W witrynie firmy Microsoft w sieci Web w niektórych przypadkach odwołań do dodatków SP1 lub SP1a może być używany tekst „Service Pack 1”.
W tej aktualizacji nie ma innych zmian lub poprawek.
Aby uzyskać dodatkowe informacje o poprawkach, które dołączono do dodatków SP1 i SP1a, oraz o tym, jak uzyskać dodatek SP1a, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP
Właściwości

Identyfikator artykułu: 813926 — ostatni przegląd: 06.08.2003 — zmiana: 1

Opinia