Nie można zainstalować aktualizacji sterowników z witryny Windows Update lub Microsoft Update w sieci Web

Symptomy

Czasami instalacja aktualizacji sterowników z witryny Microsoft Windows Update lub Microsoft Update w sieci Web może zakończyć się niepowodzeniem.

Przyczyna

Ten problem może wystąpić, jeśli folder %windir%\Inf zawiera dużo plików INF. W takim przypadku system Windows błędnie przeszukuje cały folder INF, aby znaleźć informacje o tym, które sterowniki aktualizować, zamiast wyszukiwać tylko aktualnie zainstalowane sterowniki.

Rozwiązanie

Informacje dotyczące dodatku Service Pack dla systemu Windows XP

W celu rozwiązania tego problemu należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Microsoft Windows XP. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP

Informacje dotyczące poprawki dla systemu Windows XP

Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować zalecaną aktualizację 814033 z następującej witryny Windows Update w sieci Web:Aby wdrożyć tę aktualizację na wielu komputerach, administratorzy mogą pobrać ją z witryny Microsoft — Centrum pobierania, z Katalogu rozszerzenia Windows Update lub z Katalogu rozszerzenia Microsoft Update. Jeśli aktualizacja ta jest potrzebna do późniejszego zainstalowania na jednym lub wielu komputerach, należy poszukać tego numeru identyfikacyjnego artykułu za pomocą Zaawansowanych opcji wyszukiwania w Katalogu rozszerzenia Windows Update lub Katalogu rozszerzenia Microsoft Update. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące pobierania aktualizacji z Katalogu rozszerzenia Windows Update lub Katalogu rozszerzenia Microsoft Update, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

323166 Jak pobierać aktualizacje i sterowniki z Wykazu rozszerzenia Windows Update

Poniższy plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Microsoft – Centrum pobierania:
Pobierz Pobierz pakiet 814033 teraz.

Data wydania: 5 marca 2003

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft używa najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili publikacji pliku. Plik jest przechowywany na serwerach z zaawansowanym poziomem zabezpieczeń, które ułatwiają ochronę przed wprowadzaniem nieautoryzowanych zmian w pliku.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Należy ponownie uruchomić komputer, aby zakończyć instalację tej aktualizacji.

Przełączniki Instalatora

 • /? Wyświetlenie listy przełączników instalacji.
 • /u Tryb nienadzorowany.

 • /f Wymuszenie zamknięcia innych programów przed zamknięciem systemu.
 • /n Rezygnacja z wykonywania kopii zapasowych plików przed ich usunięciem.
 • /o Zastępowanie plików OEM bez monitowania.
 • /z Rezygnacja z ponownego uruchamiania komputera po zakończeniu instalacji.
 • /q Tryb cichy (bez interakcji użytkownika).
 • /l Wyświetlenie listy zainstalowanych poprawek.
 • /x Wyodrębnienie plików bez uruchamiania Instalatora.

Informacje dotyczące plików

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty pliku pokazane w poniższej tabeli lub nowsze. Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
System Windows XP Professional i Windows XP Home Edition

Data Godz. Wersja Rozmiar Nazwa pliku
--------------------------------------------------------------
31-jan-2003 17:20 5.1.2600.109 238,080 Newdev.dll
System Windows XP Professional z dodatkiem SP1, Windows XP Home Edition z dodatkiem SP1, Windows XP Tablet PC Edition i Windows XP Media Center Edition

Data Godz. Wersja Rozmiar Nazwa pliku
--------------------------------------------------------------
31-jan-2003 21:46 5.1.2600.1164 238,080 Newdev.dll
Uwaga Z powodu zależności między plikami niniejsza aktualizacja może zawierać dodatkowe pliki.

Informacje dotyczące dodatku Service Pack dla systemu Windows 2000

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Microsoft Windows 2000. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
260910 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000

Informacje dotyczące poprawki przeznaczonej dla systemu Windows 2000

Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować zalecaną aktualizację 814033 z następującej witryny Windows Update w sieci Web:Aby wdrożyć tę aktualizację na wielu komputerach, administratorzy mogą pobrać ją z witryny Microsoft — Centrum pobierania, z Katalogu rozszerzenia Windows Update lub z Katalogu rozszerzenia Microsoft Update. Jeśli aktualizacja ta jest potrzebna do późniejszego zainstalowania na jednym lub wielu komputerach, należy poszukać tego numeru identyfikacyjnego artykułu za pomocą Zaawansowanych opcji wyszukiwania w Katalogu rozszerzenia Windows Update lub Katalogu rozszerzenia Microsoft Update.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące pobierania aktualizacji z Katalogu rozszerzenia Windows Update lub Katalogu rozszerzenia Microsoft Update, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

323166 Jak pobierać aktualizacje i sterowniki z Wykazu rozszerzenia Windows Update

System Windows 2000

Poniższe pliki są udostępnione do pobrania w witrynie Microsoft – Centrum pobierania:

Pobierz Pobierz pakiet 814033 teraz.

System Windows 2000 NEC

Pobierz Pobierz teraz pakiet 814033.Data wydania: 12 marca 2003

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft używa najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili publikacji pliku. Plik jest przechowywany na serwerach z zaawansowanym poziomem zabezpieczeń, które ułatwiają ochronę przed wprowadzaniem nieautoryzowanych zmian w pliku.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Należy ponownie uruchomić komputer, aby zakończyć instalację tej aktualizacji.

Przełączniki Instalatora

 • /? Wyświetlenie listy przełączników instalacji.
 • /u Tryb nienadzorowany.

 • /f Wymuszenie zamknięcia innych programów przed zamknięciem systemu.
 • /n Rezygnacja z wykonywania kopii zapasowych plików przed ich usunięciem.
 • /o Zastępowanie plików OEM bez monitowania.
 • /z Rezygnacja z ponownego uruchamiania komputera po zakończeniu instalacji.
 • /q Tryb cichy (bez interakcji użytkownika).
 • /l Wyświetlenie listy zainstalowanych poprawek.
 • /x Wyodrębnienie plików bez uruchamiania Instalatora.

Informacje dotyczące plików

W poniższej tabeli przedstawiono atrybuty plików poprawki w wersji anglojęzycznej (mogą to być atrybuty nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, skorzystaj z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.

System Windows 2000 Advanced Server, Windows 2000 Server i Windows 2000 Professional


Data Godz. Wersja Rozmiar Nazwa pliku
--------------------------------------------------------------
19-Feb-2003 17:26 5.0.2195.6666 113,936 Newdev.dll
Uwaga Z powodu zależności między plikami niniejsza aktualizacja może zawierać dodatkowe pliki.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

System Windows XP

Ten problem został rozwiązany po raz pierwszy w dodatku Service Pack 2 dla systemu Microsoft Windows XP.

System Windows 2000

Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 4 dla systemu Windows 2000.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji na temat usługi Windows Update, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 814033 — ostatni przegląd: 14.05.2011 — zmiana: 1

Opinia