Poprawianie wydajności komputera w grach

Dotyczy: Microsoft Flight Simulator X Deluxe EditionMicrosoft Flight Simulator X Standard EditionMicrosoft Age of Empires III

Podsumowanie


Ten artykuł zawiera informacje, które mogą pomóc w zwiększeniu wydajności komputera podczas korzystania z jednej z gier wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Istnieją trzy typowe symptomy niskiej wydajności w grach:
 • Przerywane odtwarzanie klipów wideo
 • Mała szybkość klatek wideo
 • Niestabilna gra
 • Niestabilność lub słaba jakość wyświetlania wideo
 • Zniekształcone odtwarzanie dźwięku

Procedura rozwiązywania problemu


Metoda 1: Przeanalizowanie składników komputera

Niektóre gry mogą ustalać możliwości dotyczące wydajności komputera i odpowiednio dopasowywać się do tego poziomu. Jeśli jednak ręcznie dopasujesz ustawienia gry do poziomu, którego nie może obsłużyć karta wideo ani procesor, wydajność gry będzie niższa.

Zalecamy wprowadzanie wszelkich dopasowań dotyczących gier pojedynczo w celu sprawdzenia, czy dana zmiana sprawia jakąkolwiek różnicę. Aby wprowadzić dopasowania, otwórz grę, kliknij pozycję Ustawienia (ekran), a następnie włącz lub wyłącz ustawienie.

Systemy Windows Vista i Windows 7 udostępniają narzędzie o nazwie „Informacje wydajności i narzędzia”. To narzędzie wyświetla wynik podstawowy indeksu wydajności systemu Windows dla danego komputera. Ten wynik określa wydajność i ogólne możliwości sprzętu komputera.

Aby wyświetlić wynik podstawowy, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start
  windows icon
  , kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij pozycję System i konserwacja, a następnie kliknij pozycję Informacje o wydajności i narzędzia.
 2. Wyświetl wynik podstawowy i wyniki cząstkowe indeksu wydajności systemu Windows dla komputera. Jeśli niedawno uaktualniono sprzęt i chcesz dowiedzieć się, czy wynik uległ zmianie, kliknij pozycję Aktualizuj mój wynik. Jeśli nie widzisz wyników cząstkowych ani wyniku podstawowego, kliknij pozycję Oceń ten komputer.
Aby uzyskać więcej informacji o znaczeniu wyniku podstawowego indeksu wydajności systemu Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web, a następnie kliknij łącze Wynik podstawowy komputera — informacje:Jeśli problem nadal występuje, przejdź do metody 2.

Metoda 2: Uruchom ponownie komputer za pomocą czystego rozruchu

Podczas uruchamiania systemu Microsoft Windows wraz z systemem operacyjnym może być automatycznie uruchamiane inne oprogramowanie. Te programy i usługi mogą obejmować program antywirusowy i narzędzia systemowe, które prawdopodobnie zakłócają działanie gry. Wykonanie czystego rozruchu powoduje, że te programy nie uruchamiają się automatycznie.

Aby móc wykonać tę procedurę, należy zalogować się jako administrator lub jako członek grupy Administratorzy. Jeśli ten komputer jest podłączony do sieci, także ustawienia zasad sieciowych mogą nie pozwalać na ukończenie tej procedury.

Aby poznać szczegółową procedurę wykonywania czystego rozruchu, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
331796 Wykonywanie czystego rozruchu w celu ustalenia, czy programy działające w tle zakłócają działanie gry lub programu
 
Po wykonaniu czystego rozruchu opróżnij folder tymczasowy w systemie Windows. Aby opróżnić folder tymczasowy systemu Windows, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start
  windows icon
  , wpisz ciąg %temp% w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. W menu Edycja kliknij polecenie Wybierz wszystko.
 3. W menu Plik kliknij polecenie Usuń.
 4. Kliknij przycisk Tak.
 5. Wypróbuj działanie gry.
Uwaga Folder tymczasowy znajduje się w folderze poszczególnych użytkowników. Oto ścieżka:
C:\Użytkownicy\nazwa użytkownika\AppData\Local\Temp
Jeśli problem nadal występuje, przejdź do metody 3.

Metoda 3: Uaktualnienie sterownika karty wideo i sterownika karty dźwiękowej

W tym celu zastosuj jedną z następujących metod:
 • Aby uzyskać i zainstalować najnowszą wersję sterownika karty wideo, skontaktuj się z jej producentem.
 • Aby uzyskać i zainstalować najnowszą wersję sterownika karty dźwiękowej, skontaktuj się z jej producentem.

Krok 1. Ustalenie nazwy i producenta karty wideo

 1. Kliknij przycisk Start
  windows icon
  , wpisz ciąg dxdiag w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. Kliknij kartę Ekran.
 3. W obszarze Urządzenie odczytaj informacje wyświetlone obok etykiet Nazwa i Producent.
 4. Kliknij przycisk Zakończ.

Krok 2. Ustalenie nazwy i producenta karty dźwiękowej

 1. Kliknij przycisk Start 
  windows icon
  , wpisz ciąg dxdiag w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie kliknij pozycję dxdiag.exe na liście Programy.
 2. Kliknij kartę Dźwięk.
 3. W obszarze Urządzenie odszukaj pozycję Nazwa i sterowniki, a następnie odszukaj pozycję Dostawca.
 4. Kliknij przycisk Zakończ.
Jeśli problem nadal występuje, przejdź do metody 4.

Metoda 4. Poprawienie wydajności wielu graczy w grach

Zwykle gry, w których uczestniczy kilku graczy, zapewniają lepszą wydajność niż gry, w których uczestniczy wielu graczy. Aby poprawić wydajność gier dla wielu graczy, zmniejsz liczbę graczy, którzy mogą uczestniczyć w rozgrywce, podczas konfigurowania gry dla wielu graczy w sieci LAN lub Internet. Ponadto należy zmniejszyć liczbę graczy, którzy dołączają do gry.

Jeśli problem nadal występuje, przejdź do metody 5.

Metoda 5. Dostosowanie ustawień w celu uzyskania najlepszej wydajności

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Komputer, kliknij polecenie Właściwości, a następnie kliknij pozycję Zaawansowane ustawienia systemu.
  Notice icon
   Jeśli zostanie wyświetlony monit o podanie hasła administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
 2. Na karcie Zaawansowane kliknij przycisk Ustawienia w obszarze Wydajność.
 3. Na karcie Efekty wizualne kliknij pozycję Dopasuj dla uzyskania najlepszej wydajności, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości systemu.
 5. Przetestuj grę.
  Przetestuj grę


Jeśli problem nadal występuje, przejdź do metody 6.

Metoda 6. Sprawdzenie, czy na dysku twardym nie ma błędów

 1. Zamknij wszystkie otwarte programy.
 2. Kliknij przycisk Start
  windows icon
  , a następnie kliknij polecenie Komputer.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę dysku twardego, który może być uszkodzony.
 4. Kliknij polecenie Właściwości, a następnie kliknij kartę Narzędzia.
 5. W obszarze Sprawdzanie błędów kliknij przycisk Sprawdź.
 6. Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Automatycznie napraw błędy systemu plików.
 7. Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Skanuj dysk i próbuj odzyskać uszkodzone sektory.
 8. Kliknij przycisk Start.
Aby uzyskać więcej informacji o kupowaniu komputera osobistego przeznaczonego do obsługi współczesnych, wymagających gier komputerowych, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: