Aplikacja nie może rozpoznać niektórych nazw domen

Symptomy

Aplikacja, taka jak Microsoft Internet Explorer, nie może rozpoznać nazw domen z niektórych serwerów DNS (Domain Name System). Z tego powodu dostęp do niektórych witryn sieci Web jest niemożliwy. Na przykład w programie Internet Explorer może wystąpić następujący komunikat o błędzie w wyniku próby uzyskania dostępu do witryny sieci Web:
Nie można wyświetlić strony
Strona, której szukasz, jest w tej chwili niedostępna. Witryna sieci Web może mieć problemy techniczne lub może być potrzebna zmiana ustawień przeglądarki...
Nie można znaleźć serwera lub błąd DNS

Przyczyna

Ten problem może wystąpić, gdy serwer DNS otrzyma zapytanie o rekord niebędący rekordem „A” i serwer da kategoryczną odpowiedź, zwracającą kod NXDOMAIN lub NAME_ERROR (kod odpowiedzi lub RCODE, 3), chociaż na tym serwerze DNS istnieje rekord „A” (lub protokołu Internet Protocol w wersji 4, IPv4 lub hosta) dla nazwy, której dotyczy kwerenda. Kod NXDOMAIN lub NAME_ERROR w odpowiedzi oznacza, że dla tej nazwy „nie istnieją rekordy jakiegokolwiek typu”. Firma Microsoft stwierdziła, że niektóre programy serwera DNS nie obsługują rekordów „AAAA” (protokołu Internet Protocol w wersji 6 lub IPv6) i niepoprawnie odpowiadają kodem NXDOMAIN, choć rekord „A” istnieje dla witryny.

Ten problem może na przykład wystąpić, gdy komputer kliencki systemu Windows używający protokołu IPv6 próbuje uzyskać dostęp do witryny sieci Web. Klient systemu Windows spróbuje rozpoznać nazwę hosta (na przykład www.przyklad.com) w imieniu aplikacji obsługujących zarówno protokół IPv6, jak i IPv4. W tym celu klient systemu Windows wyśle zapytanie zarówno o rekord „AAAA”, jak i „A”, chyba że aplikacja określi, którego protokołu należy użyć. Jeśli serwer DNS udzieli kategorycznej odpowiedzi zwracającej kod NXDOMAIN lub NAME_ERROR, wówczas system Windows zwróci tę odpowiedź aplikacjom, takim jak program Internet Explorer. Z tego powodu aplikacja nie rozpozna nazwy hosta i nie będzie w stanie uzyskać dostępu do witryny. Należy zauważyć, że klienci systemu Windows zapiszą także negatywną odpowiedź w pamięci podręcznej. To wykluczy możliwość pozytywnej odpowiedzi na zapytania o tę nazwę do czasu wyczyszczenia pamięci podręcznej.

Ważne W tym przykładzie, jeśli serwer DNS używany przez klientów IPv6 systemu Windows buforuje negatywne odpowiedzi, rozpoznawanie nazw nie powiedzie się także w wypadku innych komputerów klienckich, jeśli używają tego samego buforującego serwera DNS. Ten problem wystąpi niezależnie od typu kolejnych kwerend i niezależnie od tego, czy inne komputery klienckie używają protokołu IPv6 czy tylko IPv4.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy skontaktować się z administratorem witryny, której dotyczy problem.

Administrator systemu DNS witryny powinien skontaktować się z producentem używanego produktu DNS, aby uzyskać pomoc przy rozwiązywaniu tego problemu. To może wymagać uaktualnienia produktu serwera DNS lub zmiany konfiguracji serwera lub serwerów DNS.

Więcej informacji

Zgodnie z sekcją 6.2.4 specyfikacji RFC 1034 (zobacz sekcję „Materiały referencyjne”), jeśli na serwerze DNS znajdują się rekordy „A”, to serwer DNS nie powinien zwracać kodu NXDOMAIN ani NAME_ERROR w odpowiedzi na kwerendy dotyczące rekordów „AAAA” (lub jakichkolwiek rekordów niebędących rekordami „A”). Zamiast tego serwer DNS powinien zwrócić kod NODATA lub brak błędu (RCODE 0) oraz pustą sekcję odpowiedzi, jeśli nie rozpoznaje kwerendy nazw „AAAA”.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące protokołu IPv6 dla systemu Microsoft Windows XP oraz dla systemu Windows Server 2003, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące systemu DNS, odwiedź następujące witryny sieci Web:
RFC 1034 Domain Names - Concepts and Facilities
http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1034.txt

RFC 2308 Negative Caching of DNS Queries (DNS NCACHE)

http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2308.txt

RFC 1035 Domain Names - Implementation and Specification

http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1035.txt
Udostępnione przez firmę Microsoft informacje o sposobach kontaktowania się z innymi firmami mają ułatwiać uzyskiwanie potrzebnej pomocy technicznej. Informacje tego typu mogą się zmienić bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje dokładności informacji dotyczących innych firm.


Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 815768 — ostatni przegląd: 16.01.2008 — zmiana: 1

Opinia