JAK: Instalowanie klienta usług terminalowych w systemie Windows 2003

Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows 2000: 314894 .

W TYM ZADANIU

STRESZCZENIE

W tym artykule jest opisany sposób instalowania usług terminalowych systemu Windows, klienta Podłączania pulpitu zdalnego z komputera z systemem Windows 2003 Server i zainstalowanymi usługami terminalowymi.

Powrót do początku

Udostępnianie folderu konfiguracji klienta

Aby udostępnić folder konfiguracji klienta, wykonaj następujące czynności:
 1. Na komputerze z systemem Windows 2003 Server, na którym są zainstalowane usługi terminalowe, otwórz Eksploratora Windows, a następnie znajdź następujący folder:
  dysk:\główny_katalog_systemowy\System32\Clients\Tsclient\Win32

  gdzie dysk to dysk, na którym jest zainstalowany system Windows, a główny_katalog_systemowy to folder, w którym znajdują się pliki instalacyjne systemu Windows.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder Win32, a następnie kliknij polecenie Udostępnianie i zabezpieczenia.
 3. W oknie dialogowym Właściwości: win32 kliknij opcję Udostępnij ten folder, a następnie kliknij przycisk OK.
Powrót do początku

Instalowanie 32-bitowego klienta usług terminalowych

Aby zainstalować 32-bitowego klienta usług terminalowych, wykonaj następujące czynności:
 1. Na komputerze klienckim połącz się z udostępnionym folderem instalacyjnym klienta na serwerze z zainstalowanymi usługami terminalowymi:
  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
  2. W polu Otwórz wpisz polecenie \\nazwa_komputera\Win32\Setup.exe, gdzie nazwa_komputera jest nazwą komputera z systemem Windows 2003 Server, na którym znajduje się udostępniony folder instalacyjny.
 2. Kliknij przycisk OK.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować klienta.
Powrót do początku
Właściwości

Identyfikator artykułu: 816590 — ostatni przegląd: 16.01.2008 — zmiana: 1

Opinia