Komunikat o błędzie: „Internet Explorer nie może pobrać pliku”

Symptomy

Podczas próby pobrania pliku z serwera sieci Web w programie Internet Explorer może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
„Internet Explorer nie może pobrać pliku nazwa_pliku z serwer_sieci_Web”.

Przyczyna

Takie zachowanie występuje, jeśli rozmiar nagłówka dystrybucji zawartości dotyczący strumienia plików przekracza 150 bajtów, a zestaw znaków łacińskich liczy 150 znaków. Takie zachowanie może pojawić się wtedy, gdy nagłówek dystrybucji zawartości zawiera znaki pochodzące z zestawu innego niż łaciński, takiego jak japoński lub rosyjski.

Na przykład rozmiar 17-znakowego nagłówka dystrybucji zawartości zawierającego znaki zestawu japońskiego wynosi 153 bajty, ponieważ w schemacie kodowania UTF-8 pojedynczy znak z zestawu japońskiego jest przedstawiany za pomocą 9 bajtów, a znak z zestawu łacińskiego – 1 bajta.

Rozwiązanie

Internet Explorer 5.01

Informacje o aktualizacji

Poniższe pliki są udostępnione do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:

Program Internet Explorer 5.01 z dodatkiem Service Pack 3

Pobierz Pobierz pakiet IE5.01sp3-KB871260-Windows2000sp3-x86-ENU.exe teraz. Data wydania: 30.07.2004

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, należy kliknąć następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft używa najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili publikacji pliku. Plik jest przechowywany na bezpiecznych serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Program Internet Explorer 5.01 z dodatkiem Service Pack 4

Pobierz Pobierz pakiet IE5.01sp4-KB871260-Windows2000sp4-x86-ENU.exe teraz. Data wydania: 30.07.2004

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, należy kliknąć następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft używa najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili publikacji pliku. Plik jest przechowywany na bezpiecznych serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Wymagania wstępne

Ze względu na zależności plików ta aktualizacja wymaga programu Internet Explorer 5.01 z dodatkiem SP3 w przypadku systemu Windows 2000 z dodatkiem SP3 lub programu Internet Explorer 5.01 z dodatkiem SP4 w przypadku systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje o zastępowaniu aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje żadnych innych aktualizacji.

Informacje o plikach:

Aktualizacja programu Internet Explorer 5.01 z dodatkiem SP3

  Data     Godzina  Wersja      Rozmiar  Nazwa pliku
--------------------------------------------------------------
21-lip-2004 20:55:00 5.0.3532.2100 792 848 Browseui.dll
03-mar-2003 17:24:00 6.0.2800.1172 33 792 Ieuninst.exe
09-paź-2003 17:04:00 6.0.2800.1271 27 136 Ieupdate.exe
21-lip-2004 21:02:00 5.0.3532.2100 2 287 888 Mshtml.dll
19-sie-2003 18:00:00 5.0.3521.1800 48 912 Pngfilt.dll
21-lip-2004 20:54:00 5.0.3532.2100 1 100 048 Shdocvw.dll
21-lip-2004 20:52:00 5.0.3532.2100 279 312 Shlwapi.dll
05-mar-2002 04:53:00 5.50.4915.500 84 240 Url.dll
21-lip-2004 21:04:00 5.0.3532.2100 409 360 Urlmon.dll
21-lip-2004 21:04 5.0.3532.2100 450 832 Wininet.dll

Aktualizacja programu Internet Explorer 5.01 z dodatkiem SP4

  Data     Godzina Wersja      Rozmiar  Nazwa pliku
--------------------------------------------------------------
21-lip-2004 21:21:00 5.0.3819.2100 792 848 Browseui.dll
03-mar-2003 17:24:00 6.0.2800.1172 33 792 Ieuninst.exe
09-paź-2003 17:04:00 6.0.2800.1271 27 136 Ieupdate.exe
21-lip-2004 21:24:00 5.0.3819.2100 2 287 888 Mshtml.dll
13-cze-2003 02:15:00 5.0.3806.1200 48 912 Pngfilt.dll
21-lip-2004 21:20:00 5.0.3819.2100 1 100 048 Shdocvw.dll
21-lip-2004 21:20:00 5.0.3819.2100 279 312 Shlwapi.dll
05-mar-2002 04:53:00 5.50.4915.500 84 240 Url.dll
21-lip-2004 21:25:00 5.0.3819.2100 409 360 Urlmon.dll
21-lip-2004 21:25 5.0.3819.2100 450 832 Wininet.dll


Ważne: Oprócz zainstalowania powyższej aktualizacji należy dodać klucz rejestru. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:
 1. Uruchom Edytor rejestru (Regedt32.exe).
 2. W rejestrze zaznacz następujący podklucz:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl
 3. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Klucz.
 4. Wpisz następującą nazwę nowego klucza: FEATURE_ERROR_FILENAME_EXCEED_RANGE_KB816868
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy klucz FEATURE_ERROR_FILENAME_EXCEED_RANGE_KB816868, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
 6. Wpisz tekst iexplore.exe, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 7. Kliknij dwukrotnie podklucz iexplore.exe, w polu Dane wartości wpisz 1, a następnie kliknij przycisk OK.
 8. Zamknij Edytor rejestru.

Internet Explorer 6

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Ta poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Ze względu na zależności plików ta poprawka wymaga programu Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje o zastępowaniu poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek. Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików podane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, skorzystaj z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.

Data Godzina Wersja Rozmiar Nazwa pliku
--------------------------------------------------------------
28-kwi-2003 12:15 6.0.2800.1193 586 240 Wininet.dll

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w programie Microsoft Internet Explorer 6.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 816868 — ostatni przegląd: 31.12.2008 — zmiana: 1

Opinia