Program Photo Editor jest usuwany podczas instalowania pakietu Office 2003 lub Office 2007

Symptomy

Podczas instalowania pakietu Microsoft Office 2007 lub Microsoft Office 2003 Instalator usuwa wszystkie standardowe składniki z pakietu Microsoft Office XP zainstalowane na komputerze. Dotyczy to również programu Microsoft Photo Editor.

Przyczyna

W pakietach Office 2007 i Office 2003 firma Microsoft zastąpiła program Photo Editor nowym programem do edycji i katalogowania fotografii o nazwie Microsoft Office Picture Manager.

Obejście problemu

W celu obejścia tego problemu należy ponownie zainstalować program Photo Editor. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Włóż dysk CD-ROM z pakietem Windows Office XP do stacji dysków CD-ROM lub DVD-ROM w komputerze.
 2. Jeżeli Instalator pakietu Office XP nie zostanie uruchomiony automatycznie, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
  2. W polu Otwórz wpisz dysk:\Setup.exe, gdzie dysk jest literą dysku stacji dysków CD-ROM lub DVD-ROM.
 3. Rozpocznij wykonywanie kroków w procesie instalacji, a następnie wybierz opcję Dodaj lub usuń funkcje dla typu instalacji, która zostanie wykonana.
 4. Po dotarciu do kroku Wybieranie funkcji dla każdego węzła drzewa instalacji wybierz opcję Niedostępne.
 5. W obszarze Funkcje do zainstalowania rozwiń węzeł Narzędzia Office.
 6. Kliknij pozycję Microsoft Photo Editor, a następnie kliknij opcję Uruchamiaj z Mojego komputera.
 7. Kliknij przycisk Aktualizuj.
 8. Kliknij przycisk OK po pomyślnym zakończeniu instalacji pakietu Office XP.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 817095 — ostatni przegląd: 14.05.2011 — zmiana: 1

Opinia