Komunikaty o błędach są wyświetlane podczas próby zainstalowania pakietu Office 2003 lub korzystania z programu pakietu Office 2003

Symptomy

Podczas próby uruchomienia programu pakietu Microsoft Office 2003 lub odwiedzenia witryny Microsoft Office Update w sieci Web po zainstalowaniu aktualizacji dodatku Service Pack dla systemu Microsoft Windows XP może zostać wyświetlony komunikat o błędzie podobny do następującego:
Aplikacja nie została właściwie zainicjowana (0xc0150002). Kliknij przycisk OK, aby zakończyć aplikację.
Dodatkowo podczas instalacji pakietu Office 2003 może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Instalator wykrył na komputerze niepełną instalację dodatku Service Pack do systemu Windows XP. Pakiet Office nie zostanie poprawnie uruchomiony do momentu ukończenia aktualizacji.
Odwiedź witrynę Windows Update (<http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/default.aspx?ln=pl-pl>), aby pobrać i zainstalować najnowszy dodatek Service Pack.
Po odwiedzeniu witryny Microsoft Windows Update w sieci Web i rozpoczęciu skanowania w poszukiwaniu wymaganych aktualizacji lista aktualizacji nie jest wyświetlana.

Przyczyna

Przyczyny takiego zachowania mogą być następujące:
  • Instalacja dodatku Service Pack dla systemu Windows XP na danym komputerze jest niekompletna.
  • Nie uruchamiono ponownie komputera wówczas, gdy odpowiedni monit został wyświetlony po zakończeniu procesu instalacji dodatku Service Pack dla systemu Windows XP.
  • Na danym komputerze jest zainstalowany pakiet Office 2003 i aktualizacja dodatku Service Pack dla systemu Windows XP.
Ponadto takie zachowanie może pojawić się wtedy, gdy spełnione są następujące warunki:

  • Uaktualniono komputer z systemem Microsoft Windows XP Home do systemu Microsoft Windows XP Professional.
  • Na danym komputerze ponownie zainstalowano system Windows XP.
  • Przeprowadzi się naprawę systemu Windows XP na danym komputerze.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, zastosuj jedną z następujących metod.

Metoda 1

Ponowne uruchomienie komputera, a następnie zainstalowanie lub uruchomienie programów pakietu Office 2003. Zgodnie z ogólną zasadą należy ponownie uruchamiać komputer wówczas, gdy odpowiedni monit zostanie wyświetlony po zainstalowaniu dowolnego produktu lub aktualizacji.

Metoda 2

Instalacja najnowszego dodatku Service Pack dla systemu Windows XP z następującej witryny Microsoft Windows Update w sieci Web:Jeżeli nie można pomyślnie zainstalować najnowszego dodatku Service Pack dla systemu Windows XP lub witryna sieci Web zgłasza błąd, odwiedź następującą witrynę sieci Web w celu uzyskania informacji dotyczących sposobu rozwiązywania problemów związanych z aktualizacją systemu Windows:

Metoda 3

Ręczne pobranie i zainstalowanie aktualizacji dodatku Service Pack 1a (SP1a) dla systemu Microsoft Windows XP. Aby pobrać i zainstalować dodatek SP1 dla systemu Windows XP, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 817117 — ostatni przegląd: 11.11.2008 — zmiana: 1

Opinia