Po uruchomieniu komputera nie pojawia się ekran logowania „System Windows — Zapraszamy”

WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows

Symptomy

Po uruchomieniu komputera nie pojawia się ekran logowania System Windows — Zapraszamy. Może też pojawić się komunikat o błędzie podobny do jednego z następujących:
 • Ostatnio zainstalowany program wyłączył ekran powitalny i szybkie przełączanie użytkowników. Aby przywrócić te funkcje, musisz odinstalować program.

  Następująca nazwa pliku może pomóc w zidentyfikowaniu programu, który wprowadził zmianę:

  C:\Windows\System32\Awgina.dll.
 • Błąd interfejsu użytkownika.

  Nie udało się załadować pliku dll interfejsu logowania użytkownika C:\Windows\System32\Awgina.dll. Skontaktuj się z administratorem systemu, aby zamienić bibliotekę dll lub odtworzyć jej oryginalną wersję.
Problem ten może pojawiać się po włączeniu szybkiego przełączania użytkowników w systemie Windows XP.

Przyczyna

Problem może występować, jeśli na komputerze jest zainstalowane oprogramowanie pcAnywhere firmy Symantec z filtrem GINA (Graphical Identification and Authorization) pcAnywhere, Awgina.dll, zapobiegającym logowaniu się do komputera.

Gdy jest zainstalowane oprogramowania pcAnywhere, zastępuje ono domyślny plik GINA Windows, Msgina.dll, plikiem Awgina.dll. Niektóre wersje pliku Awgina.dll mogą powodować takie zachowanie.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, użyj jednej lub obu następujących metod, odpowiednio do sytuacji.

Metoda 1: Wyłączenie filtru GINA PcAnywhere

Ponownie uruchom komputer w trybie awaryjnym i wyłącz filtr GINA pcAnywhere. W tym celu należy wykonać następujące czynności:
 1. Ponownie uruchom komputer w trybie awaryjnym. W tym celu należy wykonać następujące czynności:
  1. Ponownie uruchom komputer.
  2. Po wyświetleniu komunikatu „Wybierz system operacyjny do uruchomienia” naciśnij klawisz F8.
  3. W menu Opcje zaawansowane systemu Windows użyj klawiszy strzałek, aby zaznaczyć opcję Tryb awaryjny, i naciśnij klawisz ENTER.
  4. Jeśli na komputerze jest więcej niż jeden system operacyjny, na liście kliknij pozycję Microsoft Windows XP, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. Usuń wpis rejestru GinaDLL . W tym celu wykonaj następujące czynności:OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.
  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
  2. W polu Otwórz wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
  3. Znajdź i kliknij następujący klucz rejestru:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon
  4. W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem myszy wpis GinaDLL, a następnie kliknij polecenie Usuń.
  5. Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie zamiaru usunięcia kliknij przycisk Tak.
  6. W menu Plik kliknij polecenie Zakończ, aby zamknąć Edytor rejestru.
 3. Ponownie uruchom komputer.

Metoda 2: Usunięcie oprogramowania pcAnywhere z komputera

Usuń oprogramowanie pcAnywhere z komputera. Więcej informacji o tym, jak to zrobić, można uzyskać w dokumentacji programu lub odwiedzając witrynę internetową firmy Symantec Corporation:

Więcej informacji

Aby uzyskać dodatkowe informacje o powiązanym problemie, który występuje w systemie Windows 2000, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
306948 Installing pcAnywhere 9.0 on Windows 2000 Generates Continuous Restarts
Firma Microsoft podaje informacje o sposobach kontaktu z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje tego typu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje dokładności informacji dotyczących innych firm.
Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 817142 — ostatni przegląd: 03.03.2006 — zmiana: 1

Opinia