Brakuje plików obrazów po wyświetleniu strony sieci Web w programie Internet Explorer 6 z dodatkiem SP1

Symptomy

Po wyświetleniu strony sieci Web zawierającej pliki obrazów w programie Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) może pojawić się następujące zachowanie:
 • Na stronie sieci Web brakuje niektórych obrazów.
 • Wyświetlenie obrazów wymaga ponownego uruchomienia programu Internet Explorer.

Przyczyna

Program Internet Explorer nie może rozpoznać zakończenia obszaru nagłówka pliku obrazu, jeżeli ten obszar znajduje się na końcu buforu podczas ładowania obrazu. Program Internet Explorer nie może więc wyświetlić obrazu, ponieważ nie może ustalić, kiedy pobieranie pliku zostanie zakończone.
Uwaga: Program Internet Explorer zawsze używa buforu wewnętrznego do ładowania danych. Rozmiar buforu jest zależny od środowiska komputerowego. Zmiany rozmiaru buforu mają więc charakter dynamiczny. Użytkownicy nie mogą naprawić rozmiaru buforu.

Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Ta poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, skorzystaj z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data    Godzina  Wersja     Rozmiar    Nazwa pliku
--------------------------------------------------------
31-lip-2003 19:43 6.0.2800.1240 2 798 592 Mshtml.dll
Uwaga Ze względu na zależności plików ta poprawka wymaga dodatku Service Pack 1 (SP1) dla programu Internet Explorer.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, jak otrzymać najnowszy dodatek Service Pack dla programu Internet Explorer 6, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
328548 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla programu Internet Explorer 6


Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych na początku tego artykułu.

Więcej informacji

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu nadawania nazw pakietom poprawek, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

816915 Nowy schemat nazewnictwa plików dla pakietów aktualizacji oprogramowania Microsoft Windows

Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 817177 — ostatni przegląd: 31.12.2008 — zmiana: 1

Opinia