Funkcja autoodtwarzania nie działa, a bieżący nośnik nie jest wyświetlany w oknie Mój komputer po włożeniu dysku CD lub DVD

Symptomy

Po włożeniu dysku CD lub DVD do stacji CD-ROM lub DVD-ROM może wystąpić jeden lub oba z następujących problemów:
 • Funkcja autoodtwarzania nie działa. Programy lub pliki, które powinny być uruchomione lub otwarte automatycznie, nie są uruchamiane lub otwierane po włożeniu nośnika do stacji dysków.
 • Ikona stacji dysków CD-ROM lub DVD-ROM w oknie Mój komputer nie jest aktualizowana po wymianie nośnika. Na przykład, jeżeli dysk CD audio zostanie zastąpiony instalacyjnym dyskiem CD programu, a następnie zostanie otwarte okno Mój komputer, obok ikony stacji CD-ROM lub DVD-ROM wciąż może być wyświetlana etykieta „Audio CD”.

Przyczyna

Ten problem może występować wówczas, gdy usługa lub program działający w tle zakłóca proces funkcji autoodtwarzania.

Rozwiązanie

Informacje dotyczące dodatku Service Pack

W celu rozwiązania tego problemu należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Microsoft Windows XP. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP

Informacje dotyczące poprawki

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Ta poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.
W poniższej tabeli przedstawiono atrybuty plików poprawki w wersji anglojęzycznej (mogą to być atrybuty nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data     Godzina Wersja      Rozmiar Nazwa pliku
---------------------------------------------------------
28-kwi-2003 11:08 6.0.2800.1214 8 240 640 Shell32.dll

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych na początku tego artykułu.
Ten problem został rozwiązany po raz pierwszy w dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 817357 — ostatni przegląd: 31.12.2008 — zmiana: 1

Opinia