Po wystąpieniu wielu błędów przekroczenia limitu czasu i CRC dyski IDE ATA oraz ATAPI zostają przełączone do trybu PIO

Symptomy

W przypadku kilkukrotnego wstrzymania i wznowienia pracy komputera może obniżyć się wydajność dysku twardego. Po wyświetleniu w Menedżerze urządzeń właściwości kanału IDE, do którego jest podłączony dysk, na karcie Ustawienia zaawansowane można zauważyć, że bieżącym trybem transferu dysku jest „Tryb PIO”.

Przyczyna

Sterownik portu IDE/ATAPI systemu Windows (Atapi.sys), który odbierze łącznie sześć komunikatów o błędach przekroczenia czasu lub błędach CRC, zmniejsza szybkość komunikacji (tryb transferu), zmieniając stopniowo najszybszy tryb bezpośredniego dostępu do pamięci (DMA, Direct Memory Access) na wolniejsze tryby DMA. Jeśli błędy przekroczenia limitu czasu i błędy CRC będą się powtarzać, sterownik może zmienić tryb transferu na najwolniejszy (tryb PIO).

Rozwiązanie

Windows Server 2003

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępnia obsługiwaną poprawkę, która modyfikuje to domyślne zachowanie. Jest ona jednak przeznaczona tylko do modyfikowania zachowania opisanego w tym artykule. Powinna być stosowana tylko w przypadku systemów, które rzeczywiście tego wymagają. Ta poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli brak tej poprawki nie ma poważnego negatywnego wpływu na dany system, zaleca się, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli ta poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga W formularzu „Poprawka dostępna do pobrania” jest wyświetlana lista języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla danego języka.
Wymagania wstępne
Nie jest wymagany żaden dodatek Service Pack.
Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia
Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.
Informacje dotyczące zastępowania poprawek
Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.
Informacje dotyczące plików
Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data    Godzina  Wersja      Rozmiar    Nazwa pliku    Platforma
-------------------------------------------------------------
28-kwi-2003 18:09 5.2.3790.10 91 136 Atapi.sys i386
28 kwietnia 2003 18:09 5.2.3790.10 288 256 Atapi.sys IA64

Uwaga: Aby zmienić to zachowanie, po zainstalowaniu poprawki należy zmodyfikować rejestr zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji „Więcej informacji” w tym artykule. Jeśli po zainstalowaniu poprawki nie nastąpi modyfikacja rejestru, zachowanie nie ulegnie zmianie.

System Windows XP

Informacje dotyczące dodatku Service Pack

Aby rozwiązać ten problem, należy zaopatrzyć się w najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępnia obsługiwaną poprawkę, która modyfikuje to domyślne zachowanie. Jest ona jednak przeznaczona tylko do modyfikowania zachowania opisanego w tym artykule. Powinna być stosowana tylko w przypadku systemów, które rzeczywiście tego wymagają. Ta poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli brak tej poprawki nie ma poważnego negatywnego wpływu na dany system, zaleca się, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli ta poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga W formularzu „Poprawka dostępna do pobrania” jest wyświetlana lista języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla danego języka.
Wymagania wstępne
System Windows XP z dodatkiem Service Pack 1
Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia
Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.
Informacje dotyczące zastępowania poprawek
Ta poprawka zastępuje poprawki: 331958 i 331895 (j. ang.).
Informacje o plikach
Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data    Godzina  Wersja      Rozmiar    Nazwa pliku    Platforma
---------------------------------------------------------------
23-kwi-2003 16:29 5.1.2600.1211 87 296 Atapi.sys i386
23 kwietnia 2003 16:29 5.1.2600.1211 306 432 Atapi.sys IA64

Uwaga: Aby zmienić to zachowanie, po zainstalowaniu poprawki należy zmodyfikować rejestr zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji „Więcej informacji” w tym artykule. Jeśli po zainstalowaniu poprawki nie nastąpi modyfikacja rejestru, zachowanie nie ulegnie zmianie.

System Windows 2000

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.
Wymagania wstępne
System Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 2
Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia
Po zastosowaniu tej poprawki jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.
Informacje o zastępowaniu poprawek
Ta poprawka zastępuje następujące poprawki: 813908 (j. ang.), 323153 (j. ang.), 314695 (j. ang.), 305176 (j. ang.), 305098 , 304912 (j. ang.), 304572 (j. ang.).i 298505 (j. ang.).
Informacje o plikach
Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data    Godzina  Wersja     Rozmiar    Nazwa pliku
----------------------------------------------------
28 kwietnia 2003 17:38 5.0.2195.6741 86 896 Atapi.sys

Uwaga: Aby zmienić to zachowanie, po zainstalowaniu poprawki należy zmodyfikować rejestr zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji „Więcej informacji” w tym artykule. Jeśli po zainstalowaniu poprawki nie nastąpi modyfikacja rejestru, zachowanie nie ulegnie zmianie.

Obejście problemu

Aby dla danego urządzenia ponownie włączyć typowy lub szybszy tryb transferu:
 1. Kliknij dwukrotnie ikonę Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij ikonę Zarządzanie komputerem.
 2. Kliknij pozycję Narzędzia systemowe, a następnie kliknij pozycję Menedżer urządzeń.
 3. Rozwiń węzeł Kontrolery IDE ATA/ATAPI.
 4. Kliknij dwukrotnie kontroler, dla którego chcesz przywrócić typowy tryb transferu DMA.
 5. Kliknij kartę Sterownik.
 6. Kliknij przycisk Odinstaluj.
 7. Po ukończeniu tej operacji ponownie uruchom komputer. Po ponownym uruchomieniu systemu Windows kontroler dysku twardego zostanie ponownie wyliczony i zostanie przywrócony domyślny tryb transferu każdego urządzenia podłączonego do tego kontrolera.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

System Windows XP

Ten problem został rozwiązany po raz pierwszy w dodatku Service Pack 2 dla systemu Microsoft Windows XP.

Więcej informacji

Poprawka, którą opisano w tym artykule, wprowadza następujące zmiany:
 • Wyłącznie w systemie Windows 2000 żądania odczytu z dysków ATA kończą się niepowodzeniem z powodu limitu czasu wynoszącego 4 sekundy. Dzieje się tak podczas wznawiania pracy komputera ze stanu wstrzymania. Może to spowodować przekroczenie limitu czasu dysku, ponieważ dyski rozpędzają się zwykle dłużej niż 4 sekundy. Ten limit czasu zmieniono na 10 sekund.

  W systemach Windows XP i Windows Server 2003 limit czasu zawsze wynosił 10 sekund.
 • Zaimplementowano alternatywną, mniej restrykcyjną zasadę obniżania trybu transferu (z szybszych trybów DMA na wolniejsze, a następnie ewentualnie na tryb PIO) w przypadku wystąpienia błędów przekroczenia limitu czasu i błędów CRC. Dotychczasowe zachowanie polegało na obniżeniu trybu transferu przez sterownik portu IDE/ATAPI (Atapi.sys) po wystąpieniu łącznie 6 dowolnych błędów przekroczenia limitu czasu lub błędów CRC. Nowa zasada wprowadzona przez tę poprawkę powoduje, że sterownik Atapi.sys obniża tryb transferu tylko w przypadku wystąpienia 6 następujących po sobie błędów przekroczenia limitu czasu lub błędów CRC. Nowa zasada zostanie zaimplementowana tylko wtedy, gdy istnieje wartość rejestru, którą opisano w dalszej części tego artykułu.
Aby zaimplementować alternatywne zachowanie (obniżające szybkość transferu po wystąpieniu sześciu kolejnych błędów przekroczenia limitu czasu lub błędów CRC, a nie łącznie sześciu błędów przekroczenia limitu czasu lub błędów CRC), należy po zainstalowaniu poprawki zmodyfikować rejestr zgodnie z podanymi instrukcjami.

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane kroki. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w wypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru, edytować go i przywracać w systemach Windows XP i Windows Server 2003


Wykonaj następujące kroki, a następnie zamknij Edytor rejestru:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zlokalizuj, a następnie kliknij następujący klucz w rejestrze:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001
 3. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
 4. Wpisz tekst ResetErrorCountersOnSuccess, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. W menu Edycja kliknij polecenie Modyfikuj.
 6. Wpisz wartość 1, a następnie kliknij przycisk OK.
Wykonaj następujące kroki, a następnie zamknij Edytor rejestru:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zlokalizuj, a następnie kliknij następujący klucz w rejestrze:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0002
 3. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
 4. Wpisz tekst ResetErrorCountersOnSuccess, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. W menu Edycja kliknij polecenie Modyfikuj.
 6. Wpisz wartość 1, a następnie kliknij przycisk OK.
Uwaga: Ponumerowane podklucze, które podano wcześniej, odpowiadają podstawowemu i pomocniczemu kanałowi IDE na komputerze wyposażonym w jeden kontroler IDE. Jeśli komputer jest wyposażony w dwa kontrolery IDE, ponumerowane podklucze dotyczące podstawowych i pomocniczych kanałów IDE każdego z dwóch kontrolerów mogą mieć postać:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0002

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0003

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0004

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0005
Aby upewnić się, że zlokalizowany podklucz jest właściwy, należy sprawdzić, czy wartość DriverDesc w tym podkluczu zawiera ciąg „Primary IDE Channel” lub „Secondary IDE Channel”.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 817472 — ostatni przegląd: 31.12.2008 — zmiana: 1

Opinia