Omówienie pakietu Advanced Networking Pack dla systemu Windows XP

Streszczenie

W tym artykule omówiono pakiet Advanced Networking Pack dla systemu Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 (SP1). Pakiet Advanced Networking Pack jest dodatkiem dla systemu Windows XP z dodatkiem SP1, zawierającym zaktualizowany stos sieciowy protokołu internetowego w wersji 6 (IPv6), zaporę połączenia sieciowego (ICF) protokołu IPv6 oraz platformę sieci równorzędnych (P2P) firmy Microsoft. Opcjonalny składnik sieci równorzędnych systemu Windows zapewnia infrastrukturę dla programów równorzędnych, umożliwiającą bezpośrednie komunikowanie się komputerów za pośrednictwem translatorów adresów sieciowych (NAT) oraz Internetu.

W tym artykule zamieszczono informacje dotyczące sposobu instalowania pakietu Advanced Networking Pack dla systemu Windows XP i składnika sieci równorzędnych systemu Windows XP, omówiono technologię Teredo przechodzenia translacji NAT protokołu IPv6, zamieszczono listę wybranych znanych problemów oraz opisano sposoby rozwiązywania problemów tego typu.
Powrót do początku

Więcej informacji

Ważne Pakiet Advanced Networking Pack jest przeznaczony tylko do komputerów z systemem Windows XP z dodatkiem SP1. Składniki znajdujące się w pakiecie Advanced Networking Pack zostały włączone do systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2). W związku z tym po zainstalowaniu dodatku SP2 nie ma potrzeby oddzielnego instalowania pakietu Advanced Networking Pack. Jednak Zapora połączenia internetowego protokołu IPv6 została zastąpiona przez zintegrowaną obsługę protokołu IPv6 w nowej Zaporze systemu Windows.

Pakiet Advanced Networking Pack dla systemu Windows XP

Pakiet Advanced Networking Pack dla systemu Windows XP aktualizuje protokół IPv6 i instaluje Zaporę połączenia internetowego protokołu IPv6. Domyślnie żadne porty nie są automatycznie otwierane na zaporze po zainstalowaniu aktualizacji. Pakietu Advanced Networking Pack dla systemu Windows XP należy używać w przypadku oprogramowania wymagającego tej funkcji lub jeżeli konieczne jest opracowanie niestandardowych programów korzystających z infrastruktury sieci równorzędnych systemu Windows.
Powrót do początku

Pobieranie i instalowanie pakietu Advanced Networking Pack dla systemu Windows XP z dodatkiem SP1

Aby pobrać i zainstalować tę aktualizację, odwiedź witrynę Microsoft Windows Update w sieci Web i zainstaluj aktualizację 817778:Administratorzy mogą pobrać tę aktualizację z witryny Microsoft — Centrum pobierania lub z katalogu rozszerzenia Windows Update w celu wdrożenia jej na wielu komputerach. Jeśli chcesz uzyskać tę aktualizację, aby zainstalować ją później, wyszukaj numer identyfikacyjny tego artykułu przy użyciu funkcji Zaawansowane opcje wyszukiwania w katalogu rozszerzenia Windows Update.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania aktualizacji z katalogu rozszerzenia Windows Update, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
323166 Jak pobierać aktualizacje i sterowniki z wykazu rozszerzenia Windows Update lub Microsoft Update

Centrum pobierania


Następujący plik jest dostępny do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:

Pobierz Pobierz pakiet WindowsXP-KB817778-x86-PLK.exe.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Plik jest przechowywany na serwerach z zaawansowanym poziomem zabezpieczeń, które ułatwiają ochronę przed wprowadzaniem nieautoryzowanych zmian w pliku. Plik jest przechowywany na bezpiecznych serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Aby zainstalować tę aktualizację, należy uruchomić pobrany plik przy użyciu odpowiednich przełączników Instalatora.

Przełączniki instalacji


Ten pakiet aktualizacji obsługuje następujące przełączniki Instalatora:
 • /? Wyświetlenie listy przełączników instalacji.
 • /u Korzystanie z trybu nienadzorowanego.
 • /f Wymuszenie zamknięcia innych programów przed zamknięciem systemu.
 • /n Nie wykonuje kopii zapasowych plików przed usunięciem.
 • /o Zastępuje pliki OEM bez monitowania.
 • /z Nie uruchamia ponownie komputera po zakończeniu instalacji.
 • /q Korzystanie z trybu cichego (bez interakcji użytkownika).
 • /l Wyświetla listę zainstalowanych poprawek.
 • /x Wyodrębnianie plików bez uruchamiania Instalatora.
Na przykład, aby zainstalować ten pakiet bez żadnej interwencji użytkownika, użyj następującego polecenia:
windowsxp-kb817778-x86-enu.exe /u /q
Aby zainstalować pakiet aktualizacji bez wymuszania ponownego uruchomienia komputera, użyj następującego polecenia:
windowsxp-kb817778-x86-enu.exe /z
Uwaga: Można łączyć te przełączniki w pojedynczym poleceniu.

Administratorzy mogą również rozmieścić tę aktualizację przy użyciu usług aktualizacji oprogramowania (SUS, Software Update Services) firmy Microsoft.

Aby uzyskać więcej informacji o usługach SUS, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

810796 Dokument: Omówienie usług aktualizacji oprogramowania

Powrót do początku

Instalowanie pakietu Advanced Networking Pack dla systemu Windows XP

Aby zainstalować pakiet Advanced Networking Pack dla systemu Windows XP, należy wykonać następujące kroki:
 1. Zaloguj się w systemie Windows jako administrator.
 2. Jeżeli aktualizacja sieci równorzędnych systemu Windows XP w wersji Beta jest zainstalowana na komputerze, należy ją usunąć.
 3. Uruchom Eksploratora Microsoft Windows, a następnie otwórz folder zawierający pobrany plik Instalatora.
 4. Uruchom program instalacyjny. W tym celu kliknij dwukrotnie plik wykonywalny (.exe).
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu zainstalowania pakietu Advanced Networking Pack dla systemu Windows XP na danym komputerze.
 6. Po zakończeniu pracy programu instalacyjnego ponownie uruchom komputer.
Powrót do początku

Usuwanie pakietu Advanced Networking Pack dla systemu Windows XP

Aby usunąć pakiet Advanced Networking Pack dla systemu Windows XP, należy wykonać następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij aplet Dodawanie lub usuwanie programów.
 3. Na liście aktualnie zainstalowanych programów kliknij pozycję Pakiet Advanced Networking Pack dla systemu Windows XP, a następnie kliknij przycisk Usuń.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu usunięcia pakietu Advanced Networking Pack dla systemu Windows XP z danego komputera.
 5. Po zakończeniu usuwania ponownie uruchom komputer.
Administratorzy mogą również użyć narzędzia Spuninst.exe do usunięcia tego pakietu. Plik programu Spuninst.exe znajduje się w folderze %Windir%\$NTUninstallKB817778$\Spuninst. To narzędzie obsługuje następujące przełączniki instalatora:
 • /? Wyświetlenie listy przełączników instalacji.
 • /u Korzystanie z trybu nienadzorowanego.
 • /f Wymuszenie zamknięcia innych programów przed zamknięciem systemu.
 • /z Nie uruchamia ponownie komputera po zakończeniu instalacji.
 • /q Korzystanie z trybu cichego (bez interakcji użytkownika).
Powrót do początku

Sprawdzanie, czy pakiet Advanced Networking Pack dla systemu Windows XP jest zainstalowany

Aby sprawdzić, czy pakiet Advanced Networking Pack dla systemu Windows XP został zainstalowany, należy porównać pliki znajdujące się na komputerze z następującymi informacjami o plikach lub sprawdzić, czy istnieje wartość DWORD Installed równa 1 w następującym kluczu rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Hotfix\KB817778
Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wyświetlone w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data     Godzina  Wersja      Rozmiar  Nazwa pliku -------------------------------------------------------------- 10-lip-2003 16:19 5.1.2600.1240   95 232 6to4svc.dll 10-lip-2003 16:19 5.1.2600.1240   31 232 Inetmib1.dll 30-cze-2003 17:56           3397 Ip6fw.inf 30-cze-2003 20:35 5.1.2600.1240   29 952 Ip6fw.sys 30-cze-2003 20:35 5.1.2600.1240   49 152 Ip6fwapi.dll 30-cze-2003 20:35 5.1.2600.1240   16 384 Ip6fwcfg.dll 30-cze-2003 20:35 5.1.2600.1240   40 448 Ip6fwhlp.dll 10-lip-2003 16:19 5.1.2600.1240   79 872 Iphlpapi.dll 30-cze-2003 20:30 5.1.2600.1240   48 640 Ipv6.exe 10-lip-2003 16:19 5.1.2600.1240   54 272 Ipv6mon.dll 30-cze-2003 17:56           6157 Netip6.inf 10-lip-2003 16:19 5.1.2600.1240   71 168 Netoc.dll 30-cze-2003 20:10           9328 Netoc.inf 30-cze-2003 20:33 5.1.2600.1240   83 456 Netsh.exe 30-cze-2003 20:38 5.1.2600.1240   109 056 P2p.dll 30-cze-2003 17:56           6592 P2p.inf 30-cze-2003 20:38 5.1.2600.1240   79 872 P2pgasvc.dll 30-cze-2003 20:38 5.1.2600.1240   294 912 P2pgraph.dll 30-cze-2003 20:38 5.1.2600.1240   81 408 P2pnetsh.dll 30-cze-2003 20:38 5.1.2600.1240   494 080 P2psvc.dll 30-cze-2003 20:38 5.1.2600.1240   45 568 Pnrpnsp.dll 12-cze-2003 20:36 2.1.4701.0    151 552 Sqldb20.dll 12-cze-2003 20:36 2.1.4701.0    462 848 Sqlqp20.dll 12-cze-2003 20:36 2.1.4701.0    110 592 Sqlse20.dll 30-cze-2003 20:30 5.1.2600.1240   203 008 Tcpip6.sys 30-cze-2003 20:35 5.1.2600.1240   11 776 Tunmp.sys 10-lip-2003 16:19 5.1.2600.1240   70 656 Ws2_32.dll 10-lip-2003 16:19 5.1.2600.1240   13 312 Wship6.dll 30-cze-2003 17:49 5.1.2600.1240   172 544 Xpob2res.dll 30-cze-2003 20:38 5.1.2600.1240   26 624 Npcustom.dll  
Powrót do początku

Składnik sieci równorzędnych systemu Windows XP

Składnik sieci równorzędnych systemu Windows jest platformą deweloperską służącą do tworzenia programów klasy P2P przeznaczonych dla komputerów z systemem Windows XP. Deweloperzy aplikacji mogą używać komputerów o dużej mocy obliczeniowej, podłączonych do Internetu, do tworzenia imponujących programów rozproszonych lub modernizacji istniejących programów w celu współpracy w nowych i użytecznych konfiguracjach.

Składnik sieci równorzędnych systemu Windows włącza obsługę protokołu IPv6 i zaporę ICF protokołu IPv6 (jeżeli nie zostały jeszcze włączone na danym komputerze) oraz otwiera porty 3587 (TCP) i 3540 (UDP) zapory ICF protokołu IPv6.

Zainstalowanie pakietu Advanced Networking Pack dla systemu Windows XP i włączenie opcjonalnego składnika sieci równorzędnych systemu Windows na danym komputerze powoduje włączenie następujących technologii:
 • Rozpoznawanie nazw w sieci równorzędnej systemu Windows

  Dostawca obszaru nazw protokołu PNRP (Peer Name Resolution Protocol) zapewnia interfejs API zezwalający na rozpoznawanie punktów końcowych na podstawie nazw obiektów równorzędnych (adres protokołu IPv6 lub numer portu).
 • Wykresy sieci równorzędnych systemu Windows

  Wykresy umożliwiają efektywną wielopunktową komunikację między zestawem ściśle związanych obiektów równorzędnych. Korzystając z wykresów, programy mogą używać własnych modeli zabezpieczeń i mechanizmów rozpoznawania nazw protokołu IP.
 • Grupowanie w sieciach równorzędnych systemu Windows

  Domyślnie grupowanie jest warstwą zabezpieczeń znajdującą się na najwyższym poziomie wykresu. Warstwa zabezpieczeń definiuje model zabezpieczeń związany z tworzeniem grupy, zaproszeniem i połączeniem z grupą. Ponadto w przypadku grupowania protokół PNRP jest używany jako protokół rozpoznawania nazw i umożliwia współużytkowanie tego samego wykresu przez wiele programów.
 • Menedżer tożsamości sieci równorzędnych systemu Windows

  Menedżer tożsamości pozwala tworzyć oraz korzystać z tożsamości obiektów równorzędnych w zakresie obsługi protokołu PNRP i grupowaniu.
Powrót do początku

Włączanie składnika sieci równorzędnych systemu Windows XP

Aby włączyć składnik sieci równorzędnych systemu Windows XP, należy wykonać następujące kroki.

Uwaga: Przed włączeniem opcjonalnego składnika sieci równorzędnych systemu Windows należy zainstalować pakiet Advanced Networking Pack dla systemu Windows XP na danym komputerze, jeżeli ten pakiet nie został jeszcze zainstalowany.
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij aplet Dodawanie lub usuwanie programów.
 3. Kliknij przycisk Dodaj/Usuń składniki systemu Windows. Zostanie uruchomiony Kreator składników systemu Windows.
 4. Kliknij pozycję Usługi sieciowe (jednak nie klikaj w celu wyczyszczenia pola wyboru), a następnie kliknij przycisk Szczegóły.
 5. Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Równorzędne, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Kliknij przycisk Dalej.
 7. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na pozostałych stronach kreatora w celu zainstalowania składnika na danym komputerze.
Powrót do początku

Wyłączanie składnika sieci równorzędnych systemu Windows XP

Aby wyłączyć składnik sieci równorzędnych systemu Windows XP, należy wykonać następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij aplet Dodawanie lub usuwanie programów.
 3. Kliknij przycisk Dodaj/Usuń składniki systemu Windows. Zostanie uruchomiony Kreator składników systemu Windows.
 4. Kliknij pozycję Usługi sieciowe (jednak nie klikaj w celu wyczyszczenia pola wyboru), a następnie kliknij przycisk Szczegóły.
 5. Kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Równorzędne, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Kliknij przycisk Dalej.
 7. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na pozostałych stronach kreatora w celu usunięcia składnika z danego komputera.
Uwaga: Jeżeli zapora ICF protokołu IPv6 jest włączona, podczas wyłączania składnika sieci równorzędnych systemu Windows porty 3587 (TCP) i 3540 (UDP) są zamykane automatycznie.

Powrót do początku

Technologia Teredo przechodzenia translacji NAT protokołu IPv6

Protokół IPv6 jest protokołem internetowym następnej generacji, który zezwala na komunikację przez zestaw różnorodnych sieci. Technologia Teredo protokołu IPv6 jest technologią przechodzenia, która zezwala na automatyczne tunelowanie protokołu IPv6 między hostami rozmieszczonymi na jednym lub kilku urządzeniach związanych z translacją NAT protokołu IPv4.

Ruch sieciowy protokołu IPv6 z hostów Teredo może być kierowany poprzez translatory NAT, ponieważ komunikat UDP (User Datagram Protocol) protokołu IPv4 hermetyzuje ruch sieciowy. Jeżeli translator NAT obsługuje translację portów protokołu UDP, obsługuje również technologię Teredo. Jedynym wyjątkiem jest „symetryczna” translacja NAT. Korzystanie z symetrycznej translacji NAT nie jest obsługiwane. Aktualnie symetryczna translacja NAT jest używana sporadycznie.

Implementacja technologii Teredo protokołu IPv6 firmy Microsoft jest oparta na roboczym dokumencie internetowym w wersji 8, opracowanym przez zespół Internet Engineer Task Force (IETF), zatytułowanym „Teredo: Tunneling IPv6 over UDP through NATs (Tunelowanie protokołu IPv6 przez UDP poprzez translatory NAT”). Korzystając z technologii Teredo, hosty w Internecie mogą komunikować się bezpośrednio z określonym komputerem. Możliwa jest więc bezpośrednia komunikacja między klientami równorzędnymi w Internecie.

Następujące składniki technologii Teredo przechodzenia translacji NAT protokołu IPv6 zostały uwzględnione w pakiecie Advanced Networking Pack dla systemu Windows XP:
 • Klient Teredo

  Klient Teredo Klient Teredo jest hostem, który może uzyskać przypisanie adresów Teredo, zarządzać mapowaniami translacji NAT oraz tunelować ruch sieciowy protokołu IPv6 przez Internet IPv4. Klienci Teredo przekazują pakiety inicjowania mapowań translacji NAT między klientami Teredo i węzłami w Internecie IPv6.
 • Przekaźnik Teredo specyficzny dla hosta

  Przekaźnik Teredo specyficzny dla hosta jest hostem przekazującym pakiety między klientami Teredo i węzłami Internetu IPv6.
Uwaga: Aktualnie tylko klienci Teredo są obsługiwani w pakiecie Advanced Networking Pack dla systemu Windows XP. Przekaźnik Teredo specyficzny dla hosta jest konfigurowany automatycznie wówczas, gdy jest wymagany. W węzłach Internetu IPv6 musi być uruchomiony pakiet Advanced Networking Pack dla systemu Windows XP w celu zapewnienia przekaźnika specyficznego dla hosta w celu uzyskania dostępu do klienta Teredo lub wykorzystania publicznego przekaźnika Teredo. Jeżeli publiczny przekaźnik Teredo jest niedostępny, klienci Teredo łączący się z hostem protokołu IPv6 niezgodnym z pakietem Advanced Networking Pack dla systemu Windows XP mogą być zmuszeni do korzystania z protokołu IPv4.

Powrót do początku

Konfigurowanie klienta Teredo protokołu IPv6

Podczas instalowania pakietu Advanced Networking Pack dla systemu Windows XP komputer jest automatycznie konfigurowany do włączenia klienta Teredo. Zazwyczaj modyfikowanie tej konfiguracji nie jest konieczne. Jeżeli jednak konieczna jest zmiana tych ustawień, należy użyć narzędzia wiersza polecenia netsh interface ipv6. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz polecenie cmd, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 3. W wierszu polecenia wpisz następujące wiersze, naciskając po każdym z nich klawisz ENTER:
  netsh
  interface
  ipv6
Aby skonfigurować klienta Teredo protokołu IPv6, użyj polecenia set teredo po wyświetleniu monitu polecenia netsh interface ipv6. Składnia polecenia set teredo jest następująca:
set teredo [[type]=disabled | client | enterpriseclient | default] [[ServerName=]HostName | IPv4 Address | default] [[RefreshInterval=]value | default][[ClientPort=] set value | default
Parametry, których można używać z poleceniem set teredo, są następujące:
 • type: Określa jedną z następujących opcji:
  • disabled: Wyłączenie usługi Teredo.
  • client: Włączenie klienta Teredo.
  • enterpriseclient: Zezwolenie klientowi Teredo na funkcjonowanie w zarządzanej sieci
 • nazwa_serwera: Określa nazwę lub adres IPv4 serwera Teredo.
 • RefreshInterval: Określa interwał odświeżania klienta Teredo (w sekundach).
 • ClientPort: Umożliwia użytkownikom określenie portu UDP. Jeżeli ta opcja nie jest używana, komputer określa port UDP.
Więcej informacji dotyczących zasad korzystania z opcji enterpriseclient i ClientPort zamieszczono w sekcji „Dodatkowe informacje dotyczące sposobu konfigurowania urządzeń związanych z translacją NAT”.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących polecenia netsh, zobacz Pomoc i obsługę techniczną systemu Windows XP. W tym celu kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Pomoc i obsługa techniczna, w polu Wyszukaj wpisz korzystanie z polecenia netsh, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby wyświetlić tematy.

Powrót do początku

Współdziałanie translacji NAT i technologii Teredo protokołu IPv6

Teredo jest technologią protokołu IPv6 przechodzącą translatory NAT w celu zapewnienia łączności bezpośredniej (typu end-to-end) między węzłami IPv6. Uwzględniając różnorodność urządzeń związanych z translacją NAT, oferowanych przez różnych dostawców, technologia Teredo może jednak nie działać poprawnie w przypadku niektórych urządzeń NAT. Następujące urządzenia NAT zostały dokładnie przetestowane i uznane za prawidłowo współpracujące z technologią Teredo:
LinkSys BEFW11S4 v.1
Linksys BEFSR41
Linksys BEFSR1

D-Link DI-713 z oprogramowaniem układowym w wersji 2.53b9

NETGEAR RP614

NETGEAR RP114

NETGEAR MR314

NETGEAR FVS318

Microsoft MN-100 Wired Base Station
Siemens SpeedStream 2602, router NAT

SMC 7004VBR

SMC 7004AWBR
Belkin F5D6230-3

3Com 3C855

Udostępnianie połączenia internetowego systemu Windows XP
Następujące urządzenia można zaktualizować w celu obsługi technologii Teredo:
D-Link DI-604
D-Link DI-614
Następujące urządzenie można skonfigurować w celu obsługi technologii Teredo:
Microsoft Broadband Wireless Base Station - MN-500
Jeżeli urządzenie NAT nie pojawia się na liście, nie oznacza to, że technologia Teredo nie współpracuje z danym urządzeniem NAT. Aby zweryfikować, czy technologia Teredo działa poprawnie, można użyć narzędzia wiersza polecenia netsh interface ipv6 zgodnie z następującą procedurą: Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz polecenie cmd, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 3. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  netsh interface ipv6 show teredo
  Dane wyjściowe zawierają listę informacji dotyczących aktualnego stanu technologii Teredo. Jeżeli klient nie może korzystać z technologii Teredo, w kolumnie State wyświetlana jest etykieta Offline, a kolumna Error zawiera dodatkowe informacje wyjaśniające, dlaczego klient nie może korzystać z technologii Teredo. W niektórych okolicznościach można skonfigurować urządzenie do korzystania z technologii Teredo.
Dodatkowe informacje dotyczące sposobu konfigurowania urządzeń NAT można znaleźć w sekcji „Dodatkowe informacje dotyczące sposobu konfigurowania urządzeń związanych z translacją NAT”.

Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.


Powrót do początku

Dodatkowe informacje na temat sposobu konfigurowania urządzeń związanych z translacją NAT

Obsługa protokołu UPnP

Niektóre urządzenia obsługują protokół UPnP (Universal Plug and Play). UPnP jest protokołem konfiguracyjnym obsługiwanym przez wiele urządzeń. Klient Teredo usiłuje automatycznie konfigurować urządzenia NAT obsługujące protokół UPnP, a w przypadku niepowodzenia nie zezwala na obsługę ruchu sieciowego Teredo. Ten proces jest wykonywany automatycznie. Konfigurowanie dodatkowych ustawień nie jest konieczne. Ze względu na różnorodne konstrukcje urządzeń NAT poszczególne urządzenia mogą obsługiwać protokół UPnP, jednak konieczne może być ich włączenie przez użytkownika. Aby ustalić, czy określone urządzenie obsługuje protokół UPnP, należy zapoznać się z dokumentacją dołączoną do urządzenia NAT.

Opcja ClientPort

Niekiedy możliwe jest również ręczne konfigurowanie określonego portu UDP, używanego przez klienta Teredo. W przypadku niektórych urządzeń NAT programy sieciowe muszą używać tego samego portu dla każdego połączenia. Jeżeli można uznać, że używany translator NAT jest przyczyną blokowania ruchu sieciowego Teredo, można użyć opcji ClientPort opisanej w sekcji „Konfigurowanie klienta Teredo protokołu IPv6” do ustawienia określonego portu. Numer portu może być dowolną liczbą z przedziału od 1024 do 65356.

Opcja EnterpriseClient

Klient Teredo jest automatycznie wyłączany, jeżeli dany komputer jest członkiem domeny firmy lub w przypadku wykrycia zapory. Jeżeli konieczne jest korzystanie z technologii Teredo z sieci firmowej, należy skontaktować się z administratorem sieci przed użyciem opcji EnterpriseClient. To ustawienie zastępuje typowe zachowanie i powoduje podjęcie próby włączenia obsługi Teredo na komputerze klienckim, nawet jeżeli dany komputer jest członkiem domeny.

Powrót do początku

Włączanie zapory ICF protokołu IPv6

Podczas instalowania pakietu Advanced Networking Pack dla systemu Windows XP instalowany jest protokół IPv6 i Zapora połączenia internetowego (ICF) protokołu IPv6, jednak obsługa protokołu i zapory nie jest włączana. Włączenie obsługi protokołu IPv6 powoduje automatyczne włączenie zapory ICF protokołu IPv6 dla wszystkich połączeń sieciowych. Zapora ICF protokołu IPv6 jest niezależna od Zapory połączenia sieciowego protokołu IPv4, uwzględnionej w systemie Windows XP, dlatego nie można przeglądać informacji dotyczących konfiguracji i statystyk zapory ICF protokołu IPv6 w folderze Połączenia sieciowe. W folderze Połączenia sieciowe można przeglądać tylko informacje dotyczące zapory ICF protokołu IPv4.

Zapora ICF protokołu IPv6 zapewnia następujące funkcje:
 • Filtrowanie ruchu wychodzącego akumulujące stan
 • Niezapowiedziany ruch przychodzący jest automatycznie odrzucany w trybie cichym
 • Konfiguracja portów

  Podczas instalowania pakietu Advanced Networking Pack dla systemu Windows XP zapora ICF protokołu IPv6 blokuje wszystkie porty przekazujące ruch przychodzący. Włączenie opcjonalnego składnika sieci równorzędnych systemu Windows powoduje otwarcie portów 3540 (UDP) i 3587 (TCP) dla ruchu przychodzącego. Ponadto można ręcznie konfigurować porty do akceptowania niezapowiedzianego ruchu przekazywanego z sieci. Na przykład w przypadku udostępnienia serwera sieci Web obsługującego protokół IPv6 można skonfigurować zaporę ICF protokołu IPv6 do zezwalania na przekazywanie niezapowiedzianego ruchu sieciowego związanego z protokołem IPv6 ma porcie 80 protokołu TCP.
 • Konfiguracja protokołu ICMP

  Można skonfigurować opcje protokołu ICMP (Internet Control Message Protocol).
 • Rejestrowanie informacji

  Można skonfigurować rejestrowanie odrzucanych pakietów i/lub pomyślnie ustanowionych połączeń. Korzystając z dzienników, można ułatwić rozwiązywanie problemów dotyczących zabezpieczeń i wydajności.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących konfigurowania zapory ICF protokołu IPv6, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Powrót do początku

Ręczne włączanie zapory ICF protokołu IPv6

Zapora ICF protokołu IPv6 jest automatycznie włączana po włączeniu obsługi protokołu IPv6 na danym komputerze. nie jest wymagana żadna dodatkowa czynność. W przypadku wyłączenia zapory ICF protokołu IPv6 można jednak ręcznie włączyć zaporę.

Aby włączyć zaporę ICF protokołu IPv6, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij aplet Dodawanie lub usuwanie programów.
 3. Kliknij przycisk Dodaj/Usuń składniki systemu Windows. Zostanie uruchomiony Kreator składników systemu Windows.
 4. Kliknij pozycję Usługi sieciowe (jednak nie klikaj w celu wyczyszczenia pola wyboru), a następnie kliknij przycisk Szczegóły.
 5. Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Zapora połączenia internetowego protokołu IPv6, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Kliknij przycisk Dalej.
 7. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować ten składnik na komputerze.
Powrót do początku

Wyłączanie zapory ICF protokołu IPv6

Aby wyłączyć zaporę ICF protokołu IPv6, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij aplet Dodawanie lub usuwanie programów.
 3. Kliknij przycisk Dodaj/Usuń składniki systemu Windows. Zostanie uruchomiony Kreator składników systemu Windows.
 4. Kliknij pozycję Usługi sieciowe (jednak nie klikaj w celu wyczyszczenia pola wyboru), a następnie kliknij przycisk Szczegóły.
 5. Kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Zapora połączenia internetowego protokołu IPv6, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Kliknij przycisk Dalej.
 7. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby usunąć ten składnik z komputera.
Powrót do początku

Znane problemy

 • Problemy dotyczące łączności opartej na protokole IPv6, występujące w przypadku korzystania z niepoprawnych ustawień zapory.

  Problemy dotyczące łączności mogą występować, jeżeli ustawienia zapory ICF protokołu IPv4 lub protokołu IPv6 nie są skonfigurowane poprawnie. Aby rozwiązać ten problem, należy użyć następującego polecenia w wierszu polecenia do aktualizacji ustawień zapory:
  netsh interface ipv6 set teredo client
 • Porty sieci równorzędnych systemu Windows XP nie są otwierane podczas instalowania nowej karty sieciowej.

  Jeżeli aktualizacja sieci równorzędnych systemu Windows XP w wersji Beta jest zainstalowana na danym komputerze i nie zostanie usunięta przed zainstalowaniem pakietu Advanced Networking Pack dla systemu Windows XP, odpowiednie porty infrastruktury sieci równorzędnych systemu Windows XP nie są otwierane podczas instalowania nowej karty sieciowej. To zachowanie występuje, ponieważ porty nie są otwierane globalnie w aktualizacji sieci równorzędnych systemu Windows XP w wersji Beta. Aby rozwiązać ten problem, należy wyłączyć, a następnie ponownie włączyć składnik sieci równorzędnych systemu Windows XP.
 • Konto gościa nie może korzystać z programu sieci równorzędnej systemu Windows XP.

  Należy zalogować się przy użyciu konta użytkownika innego niż konto Gość, aby korzystać z infrastruktury sieci równorzędnych systemu Windows XP.
 • Program, taki jak Microsoft Internet Explorer, może nie być zdolny do rozpoznawania nazw domen udostępnianych przez niektóre serwery DNS (Domain Name System) po włączeniu obsługi protokołu IPv6. Z tego powodu dostęp do niektórych witryn sieci Web jest niemożliwy. Ten problem może wystąpić, gdy serwer DNS otrzyma zapytanie o rekord niebędący rekordem „A” i serwer da kategoryczną odpowiedź, zwracającą kod NXDOMAIN lub NAME_ERROR (kod odpowiedzi lub RCODE, 3), chociaż na tym serwerze DNS istnieje rekord „A” (lub protokołu Internet Protocol w wersji 4, IPv4 lub hosta) dla nazwy, której dotyczy kwerenda. Kod NXDOMAIN lub NAME_ERROR w odpowiedzi oznacza, że dla tej nazwy „nie istnieją rekordy jakiegokolwiek typu”. Firma Microsoft stwierdziła, że niektóre programy serwera DNS nie obsługują rekordów „AAAA” (protokołu Internet Protocol w wersji 6 lub IPv6) i niepoprawnie odpowiadają kodem NXDOMAIN, chociaż rekord „A” istnieje dla witryny.

  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tego problemu, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  815768 Aplikacja nie może rozpoznać niektórych nazw domen

 • Ruch sieciowy protokołu IPv6 nie jest filtrowany przez zaporę ICF protokołu IPv4 w systemie Windows XP. Aby filtrować ruch protokołu IPv6, należy korzystać z zapory ICF protokołu IPv6 uwzględnionej w pakiecie Advanced Networking Pack. (Powrót do początku)
Powrót do początku

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji na temat protokołu IPv6, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać więcej informacji na temat technologii Teredo, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 817778 — ostatni przegląd: 22.02.2008 — zmiana: 1

Opinia