Komunikat o błędzie „Błąd 1311: Nie można zlokalizować pliku źródłowego” podczas instalacji pakietu Office 2003

Symptomy

Podczas instalowania pakietu Microsoft Office 2003 może pojawić się komunikat o błędzie, który jest podobny do następującego:
Błąd 1311

Nie można zlokalizować pliku źródłowego plik_cabinet.cab

Przyczyna

Ten problem może wystąpić, jeśli spełnione są następujące warunki:
  • Pakiet Microsoft Office 2003 jest instalowany z punktu instalacji znajdującego się w sieci i dostępnego dla wielu użytkowników.
  • Źródło instalacji w tej lokalizacji sieciowej znajduje się w plikach cab.
  • Pakiet Microsoft Office 2003 jest instalowany na innym komputerze w sieci w momencie, w którym użytkownik próbuje go zainstalować na swoim komputerze przy użyciu tego samego punktu instalacji sieciowej.
  • System operacyjny drugiego komputera to oryginalne wydanie wersji systemu Microsoft Windows XP.

    Uwaga Nie jest zainstalowany dodatek Service Pack 1 (SP-1) dla systemu Microsoft Windows XP.
Inny komputer w sieci nie przestaje w odpowiednim momencie kontrolować plików instalacyjnych. Uniemożliwia to uzyskanie dostępu do tych plików.

Obejście problemu

W celu obejścia tego zachowania należy zastosować jedną z następujących metod:
  • Utworzyć punkt instalacji administracyjnej pakietu Office 2003. Punkty instalacji administracyjnej nie zawierają plików cab.
  • Po pojawieniu się komunikatu o błędzie kliknąć przycisk Ponów, aby instalacja była kontynuowana w poprawny sposób.
  • Uaktualnić systemy operacyjne komputerów klienckich w sieci, na których jest zainstalowany system Windows XP, do systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 (SP1). Aby to zrobić, użytkownik z poprawnymi uprawnieniami musi zalogować się do każdego komputera klienckiego z systemem Windows XP, kliknąć przycisk Start, wskazać polecenie Wszystkie programy, a następnie kliknąć polecenie Windows Update.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 818234 — ostatni przegląd: 12.11.2008 — zmiana: 1

Opinia