Przegląd Automatycznego odzyskiwania systemu w systemie Windows XP

Streszczenie

Celem tego artykułu jest opisanie Automatycznego odzyskiwania systemu w systemie Microsoft Windows XP oraz przedstawienie informacji o obsługiwanych kombinacjach oryginalnego wydania systemu Microsoft Windows XP, systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) i systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 1a (SP1a).

Więcej informacji

Firma Microsoft zaleca regularne tworzenie zestawów Automatycznego odzyskiwania systemu (ASR) jako części ogólnego planu odzyskiwania systemu przygotowywanego na okoliczność awarii systemu. Narzędzie Automatycznego odzyskiwania systemu powinno być ostatnim narzędziem używanym do odzyskiwania systemu. Narzędzia Automatycznego odzyskiwania systemu należy używać jedynie wtedy, gdy zostaną wyczerpane inne możliwości. Na przykład należy najpierw spróbować uruchomienia w trybie awaryjnym lub Ostatniej znanej dobrej konfiguracji.

Automatyczne odzyskiwanie systemu to system składający się z dwóch części; zawiera Kopię zapasową i Przywracanie. Kreator Automatycznego odzyskiwania systemu, zlokalizowany w narzędziu Kopia zapasowa, realizuje kopię zapasową. Kreator tworzy kopię zapasową stanu systemu, usług systemowych oraz wszystkich dysków związanych ze składnikami systemu operacyjnego. Automatyczne odzyskiwanie systemu tworzy także plik zawierający informacje o kopii zapasowej, konfiguracji dysków (w tym woluminów podstawowych i dynamicznych) oraz o sposobie wykonania przywracania.

Odtwarzanie można zrealizować, naciskając klawisz F2, gdy pojawi się odpowiedni monit w trakcie tekstowego fragmentu konfiguracji. Narzędzie Automatycznego odzyskiwania systemu odczytuje konfigurację dysków z pliku, który utworzyło. Odtwarza wszystkie sygnatury dysków, woluminy i partycje (w minimalnym zakresie) dysków niezbędne do uruchomienia komputera. Automatyczne odzyskiwanie systemu spróbuje odtworzyć konfiguracje wszystkich dysków, ale w pewnych warunkach może się to nie udać. W takiej sytuacji Automatyczne odzyskiwanie systemu zainstaluje prostą instalację systemu Windows i automatycznie uruchomi odtwarzanie z kopii zapasowej utworzonej przez Kreatora automatycznego odzyskiwania systemu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania i używania Automatycznego odzyskiwania systemu w systemie Microsoft Windows XP, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Poniższa tabela określa, czy Automatyczne odzyskiwanie systemu jest obsługiwane w konkretnej wersji systemu Windows XP w czasie tworzenia kopii zapasowej i przy odtwarzaniu.

Wersja systemu Wersja systemu
Windows Windows Obsługiwane czy
przy tworzeniu podczas nieobsługiwane
kopii zapasowej odtwarzania
------------------------------------------------------------------

Windows XP Windows XP Obsługiwane (zobacz uwagę)Windows XP Windows XP Nieobsługiwane
z dodatkiem
Service Pack 1aWindows XP Windows XP Obsługiwane (zobacz uwagę)
z dodatkiem
Service Pack 1


Windows XP Windows XP Obsługiwane
z dodatkiem z dodatkiem
Service Pack 1 Service Pack 1aWindows XP Windows XP Nieobsługiwane
z dodatkiem
Service Pack 1aWindows XP Windows XP Obsługiwane
z dodatkiem z dodatkiem
Service Pack 1a Service Pack 1a
UWAGA: Japońska i hiszpańska wersja systemu Microsoft Windows XP nie są obsługiwane.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących innych opcji odzyskiwania lub korzystania z kopii zapasowych, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Pomoc i obsługa techniczna.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W polu Wyszukaj wpisz
   odzyskiwanie, a następnie kliknij przycisk Rozpocznij wyszukiwanie.

   lub
  • W polu Wyszukaj wpisz
   kopia zapasowa, a następnie kliknij przycisk Rozpocznij wyszukiwanie.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 818903 — ostatni przegląd: 04.09.2003 — zmiana: 1

Opinia