Komunikaty o błędach „Błąd 1919. Błąd podczas konfiguracji źródła danych ODBC” podczas uruchamiania Instalatora pakietu Office

Ważne Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru wykonaj jego kopię zapasową. Upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej, przywracania i modyfikowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows

Symptomy

Po uruchomieniu Instalatora jednego z programów wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Błąd 1919. Błąd podczas konfiguracji źródła danych ODBC: Baza danych programu MS Access. Błąd ODBC 6: Nie znaleziono składnika w rejestrze. Sprawdź, czy plik bazy danych programu MS Access istnieje i czy masz do niego dostęp.
Po kliknięciu przycisku Ignoruj może się pojawić następujący komunikat o błędzie:
Błąd 1919. Błąd podczas konfiguracji źródła danych ODBC: Pliki programu Excel. Błąd ODBC 0: Sprawdź, czy plik programu Excel istnieje i czy masz do niego dostęp.
Może również zostać wyświetlony dowolny z następujących komunikatów o błędzie:
Błąd 1919. Błąd podczas konfiguracji źródła danych ODBC: Baza danych programu MS Access. Błąd ODBC 0: Sprawdź, czy plik bazy danych programu MS Access istnieje i czy masz do niego dostęp.
Błąd 1919. Błąd podczas konfiguracji źródła danych ODBC: Baza danych programu Visual FoxPro. Błąd ODBC 0: Sprawdź, czy plik bazy danych programu Visual FoxPro istnieje i czy masz do niego dostęp.
Błąd 1919. Błąd podczas konfiguracji źródła danych ODBC: Tabele programu Visual FoxPro. Błąd ODBC 0: Sprawdź, czy plik tabel programu Visual FoxPro istnieje i czy masz do niego dostęp.
Błąd 1919. Błąd podczas konfiguracji źródła danych ODBC: Pliki programu dBASE. Błąd ODBC 6: Sprawdź, czy plik programu dBASE istnieje i czy masz do niego dostęp.

Przyczyna

Problemy te mogą wystąpić wtedy, gdy w rejestrze systemu Windows brakuje niektórych kluczy.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, dodaj brakujące klucze rejestru. Aby to zrobić, skorzystaj z jednej z następujących metod.

Metoda 1. Zainstalowanie składników MDAC 2.8

Aby zainstalować składniki MDAC 2.8, odwiedź następującą witrynę MSDN:

Aby uzyskać więcej informacji na temat składników MDAC 2.8, w tym instrukcje dotyczące instalacji oraz usuwania, odwiedź następującą witrynę MSDN:
Po zainstalowaniu składników MDAC 2.8 należy ponownie uruchomić komputer i zalogować się z poświadczeniami administracyjnymi.

Uwaga: Składniki MDAC 2.8 są również instalowane podczas instalowania dodatku Service Pack 2 (SP2) dla systemu Microsoft Windows XP. Jeżeli jest używany system operacyjny Windows XP, można zrezygnować z wykonywania powyższych kroków i wybrać opcję instalacji dodatku SP2 dla systemu Windows XP. Aby zainstalować dodatek SP2 dla systemu Windows XP, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących dodatku SP2 dla systemu Windows XP, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Metoda 2. Resetowanie kluczy rejestru przy użyciu pliku Mdac.inf

Plik Mdac.inf służy do resetowania kluczy rejestru.

Uwaga: Program ten może wymagać instalacyjnego dysku CD systemu Windows w celu uzyskania nowych plików.

Wykonaj jedną z następujących czynności w zależności od systemu operacyjnego i od tego, czy masz dysk CD z systemem Windows.

W przypadku wersji handlowych systemów Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows Server 2003

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ścieżka\inf w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.

  W tym przykładzie ścieżka oznacza ścieżkę do folderu systemu Windows. Na przykład wpisz C:\Windows\Inf lub C:\Winnt\Inf. Domyślnie C:\Windows to folder, w którym jest instalowany system Windows XP. C:\Winnt to domyślny folder, w którym instalowany jest system Windows 2000 oraz system Windows XP po uaktualnieniu z systemu Windows 2000.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje folderów.
 3. Na karcie Widok w polu Ustawienia zaawansowane kliknij pole wyboru Pokaż ukryte pliki i foldery, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik Mdac.inf, a następnie kliknij polecenie Zainstaluj.
 5. Po wyświetleniu monitu włóż instalacyjny dysk CD z systemem Windows do stacji dysków CD-ROM lub DVD-ROM.
 6. Kliknij folder I386 na dysku twardym (zwykle C:\I386), a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga: Jeśli folder I386 jest podfolderem folderu Windows, na niektórych komputerach nie będzie można go wskazać. W takim wypadku należy wpisać pełną ścieżkę w polu Kopiuj pliki z (na przykład C:\Windows\I386 lub C:\Winnt\I386), a następnie kliknąć przycisk OK.
 7. Ponownie uruchom komputer.

Dla wersji OEM (Original Equipment Manufacturer) systemów Windows 2000 lub Windows XP

Ostrzeżenie Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru za pomocą Edytora rejestru lub innej metody może stać się przyczyną poważnych problemów. Problemy te mogą spowodować, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie tych problemów będzie możliwe. Możesz modyfikować rejestr na własną odpowiedzialność.

Krok 1: Zmodyfikowanie kluczy rejestru

 1. Zlokalizuj folder I386 na dysku twardym, a następnie zanotuj jego ścieżkę.
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 3. W polu Otwórz wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. W Edytorze rejestru odszukaj, a następnie kliknij następujący klucz:
  HKEY_Local_Machine\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Installation Sources, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 6. W polu Dane wartości zmień wartość na ścieżkę do folderu I386 na dysku twardym, a następnie kliknij przycisk OK.
 7. Powtórz kroki od 5 do 6 dla każdego z następujących wpisów:
  • SourcePath
  • ServicePackSourcePath
 8. Zamknij Edytor rejestru.

Krok 2: Zainstalowanie pliku Mdac.Inf

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz C:\Winnt\Inf w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje folderów.
 3. Na karcie Widok w polu Ustawienia zaawansowane kliknij pole wyboru Pokaż ukryte pliki i foldery, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik Mdac.inf, a następnie kliknij polecenie Zainstaluj.
 5. Po wyświetleniu monitu włóż instalacyjny dysk CD z systemem Windows do stacji dysków CD-ROM lub DVD-ROM.
 6. Kliknij folder I386 na dysku twardym (zwykle C:\I386), a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwagi
  • Jeśli dysk CD dla bieżącej instalacji systemu Windows jest niedostępny, kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie zlokalizuj i wybierz folder I386.
  • Jeśli folder I386 jest podfolderem folderu Windows, na niektórych komputerach nie będzie można go wybrać.


   W takim wypadku należy wpisać pełną ścieżkę w polu Kopiuj pliki z (na przykład C:\Windows\I386 lub C:\Winnt\I386), a następnie kliknąć przycisk OK.
 7. Ponownie uruchom komputer.

Metoda 3. Zaimportowanie kluczy rejestru z innego komputera w sieci

Uwaga: Przed zaimportowaniem kluczy rejestru z innego komputera należy się upewnić, że na komputerze źródłowym i komputerze docelowym działa taki sam system operacyjny. Na przykład jeśli ta metoda ma być zastosowana na komputerze z systemem Windows XP, należy w celu wyeksportowania kluczy znaleźć komputer, na którym również zainstalowano system Windows XP.

Ostrzeżenie Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru za pomocą Edytora rejestru lub innej metody może stać się przyczyną poważnych problemów. Problemy te mogą spowodować, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie tych problemów będzie możliwe. Możesz modyfikować rejestr na własną odpowiedzialność.

Etap 1: Wyeksportowanie kluczy z rejestru komputera „źródłowego”

 1. Na komputerze, na którym nie brakuje tych kluczy (komputerze „źródłowym”), kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zlokalizuj i kliknij następujący klucz rejestru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\ODBC
 3. W menu Plik kliknij polecenie Eksportuj.
 4. W polu Zapisz w określ lokalizację, w której zostanie tymczasowo zapisany plik rejestru (plik .reg).

  W polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
 5. Znajdź i kliknij następujący klucz:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ODBC
 6. Powtórz kroki od 4 do 5, aby wyeksportować ten klucz.

Etap 2: Zaimportowanie kluczy do rejestru komputera „docelowego”

 1. Skopiuj wyeksportowane pliki .reg z komputera źródłowego do lokalizacji tymczasowej na komputerze, na którym brakuje kluczy (komputer „docelowy”).
 2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. W menu Rejestr kliknij polecenie Importuj plik rejestru.
 4. Znajdź i kliknij jeden z plików .reg skopiowanych w kroku 1, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
 5. Powtórz kroki od 4 do 5 dla drugiego pliku .reg.

Obejście problemu

Ten problem można obejść, klikając kilka razy przycisk Ponów po pojawieniu się tych komunikatów o błędach. Takie obejście ma jednak charakter tymczasowy, ponieważ w przyszłości mogą wystąpić problemy przy uruchamianiu narzędzia Wykryj i napraw lub ponownej instalacji pakietu Microsoft Office 2003.

Więcej informacji

Aby uzyskać dodatkowe informacje o rozwiązywaniu problemów dotyczących komunikatów o błędzie 1919 w pakiecie Office, wyszukaj w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base frazę: Błąd 1919. W tym celu odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 818954 — ostatni przegląd: 13.05.2010 — zmiana: 1

Opinia