Znaczne opóźnienie wyświetlania plików w oknie Mój komputer w systemie Windows XP

Symptomy

Po kliknięciu przycisku Start i kliknięciu polecenia Mój komputer albo po dwukrotnym kliknięciu ikony Mój komputer na pulpicie systemu Windows operacja wyszukiwania plików (po jej rozpoczęciu może pojawić się ikona latarki) może trwać bardzo długo (na przykład 5 minut).

Przyczyna

Ten problem może wystąpić, jeśli jest zainstalowana następująca usługa lub używane jedno z następujących urządzeń:
  • usługa Windows Image Acquisition (WIA)
  • skaner HP ScanJet 4400C/4470C
  • skaner HP ScanJet 5470C
  • modem DSL RCA DCM 215
  • modem kablowy (model nieznany)

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy zastosować przynajmniej jedną z następujących procedur, odpowiednio do używanej konfiguracji programowo-sprzętowej wskazanej w sekcji „Symptomy” w tym artykule.

Usługa Windows Image Acquisition

Zatrzymaj usługę WIA. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
  2. Kliknij dwukrotnie ikonę Narzędzia administracyjne.
  3. Kliknij dwukrotnie ikonę Usługi składowe.
  4. Kliknij pozycję Usługi (lokalne).
  5. Na liście Usługi (lokalne) kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Windows Image Acquisition (WIA), a następnie kliknij polecenie Zatrzymaj.

HP ScanJet 3400C

Odłącz HP ScanJet 3400C od portu USB, a następnie ponownie uruchom system Microsoft Windows XP.

Skaner HP ScanJet 5470C

Odłącz skaner HP ScanJet 5470C od portu USB, a następnie ponownie uruchom system Microsoft Windows XP.

Modem DSL RCA DCM 215

Podczas korzystania z tego modemu odłącz wszystkie pozostałe urządzenia USB.

Modem kablowy (model nieznany)

Podczas korzystania z modemu kablowego USB odłącz wszystkie pozostałe urządzenia USB. Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft; firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 819017 — ostatni przegląd: 24.03.2004 — zmiana: 1

Opinia