Znane problemy z wyświetlaniem w grze Rise of Nations

Streszczenie

W tym artykule opisano znane problemy z wyświetlaniem, które mogą występować podczas gry w Rise of Nations. Artykuł jest podzielony na ogólne problemy z wyświetlaniem i problemy występujące tylko w przypadku określonych kart wideo.

Powrót do początku

Więcej informacji

Ogólne problemy dotyczące kart wideo

Następujące ogólne problemy z wyświetlaniem nie są związane z określonym sprzętem audio.

Powrót do początku

Wskaźnik myszy migocze

Przy próbie gry w Rise of Nations wskaźnik myszy zaczyna migotać. Aby rozwiązać ten problem, dodaj parametr -nohwcursor do skrótu gry Rise of Nations. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Na pulpicie kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Rise of Nations, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 2. W polu Element docelowy ustaw kursor za ostatnią literą istniejącego tekstu, naciśnij klawisz SPACJA, a następnie wpisz -nohwcursor.

  Na przykład „C:\Program Files\Gry Microsoft\Rise of Nations\rise.exe” -nohwcursor
 3. Kliknij przycisk OK.
 4. Uruchom grę Rise of Nations, korzystając z właśnie zmodyfikowanego skrótu.
Powrót do początku

Określone komunikaty o błędach i sposoby rozwiązywania problemów, których one dotyczą

Powrót do początku

Komunikat o błędzie sterownika karty wideo

Po uruchomieniu gry Rise of Nations może się pojawić jeden z następujących komunikatów o błędzie:
This video card driver is not supported for use with Rise of Nations. Please download the latest drivers from your manufacturer's website.
This video card driver is not recommended for use with Rise of Nations. Please download the latest drivers from your manufacturer's website. Would you like to exit the game?
Aby rozwiązać ten problem, skontaktuj się z producentem karty wideo w sprawie możliwości uzyskania i zainstalowania najnowszej wersji sterownika karty wideo. Aby uzyskać informacje o tym, jak skontaktować się z producentem karty wideo, zobacz sekcję „Materiały referencyjne” w tym artykule.

Powrót do początku

Komunikat o błędzie z informacją, że dana karta wideo nie jest zalecana

Po uruchomieniu gry Rise of Nations może się pojawić następujący komunikat o błędzie:
This video card is not recommended for use with Rise of Nations. Would you like to exit the game?
Aby obejść ten problem, kliknij przycisk No i kontynuuj. Mogą jednak wtedy występować defekty grafiki lub inne problemy. Aby rozwiązać ten problem, musisz nabyć i zainstalować kartę wideo obsługiwaną przez grę Rise of Nations. Jeśli potrzebujesz pomocy w zakupie lub zainstalowaniu karty wideo, skontaktuj się z producentem komputera.

Powrót do początku

Komunikat o błędzie z informacją, że dana karta wideo nie jest obsługiwana

Po uruchomieniu gry Rise of Nations może się pojawić następujący komunikat o błędzie:
This video card is not supported for use with Rise of Nations.
Aby rozwiązać ten problem, musisz nabyć i zainstalować kartę wideo obsługiwaną przez grę Rise of Nations. Jeśli potrzebujesz pomocy w zakupie lub zainstalowaniu karty wideo, skontaktuj się z producentem komputera.

Uwaga Aby rozwiązać ten problem, musisz nabyć i zainstalować kartę wideo obsługiwaną przez grę Rise of Nations. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Gwarancji zadowolenia klienta Microsoft (Microsoft Satisfaction Guarantee), odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Powrót do początku

Komunikat o błędzie z informacją o niepowodzeniu zainicjowania usług graficznych lub niemożności uruchomienia gry Rise of Nations, gdy tryb wyświetlania monitora jest ustawiony na 256 kolorów

Przy próbie uruchomienia gry Rise of Nations może się pojawić komunikat o błędzie podobny do następującego:
Graphics services failed to initialize. Please make sure that your video card and drivers are correctly installed, and are compatible with Rise of Nations.
Rise of Nations cannot run with the monitor display mode set to 256 colors. Please change monitor display to 16-bit color or greater.
Aby rozwiązać ten problem, należy zastosować jedną lub kilka z następujących metod, zgodnie z kolejnością na liście.

Metoda 1: Sprawdzenie, czy sprzęt wideo spełnia lub przewyższa wymagania systemowe gry Rise of Nations


Za pomocą Narzędzia diagnostycznego DirectX (Dxdiag) sprawdź, czy sprzęt wideo spełnia lub przewyższa wymagania systemowe gry Rise of Nations. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz polecenie dxdiag, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Na karcie Ekran sprawdź, czy wartość Szacunkowa ilość pamięci wynosi przynajmniej 16,0 megabajtów (MB).
Aby gra Rise of Nations działała poprawnie, karta wideo musi mieć przynajmniej 16,0 MB pamięci. Jeśli tak nie jest, uaktualnij kartę wideo.

Uwaga Ponieważ podczas uruchamiania narzędzia diagnostycznego DXDiag pewna ilość pamięci wideo może już być w użyciu, pokazywana wartość może być nieco niższa od wartości rzeczywistej. Jeśli to nie rozwiązuje problemu, przejdź do następnej metody.

Aby uzyskać więcej informacji o minimalnych wymaganiach systemowych gry Rise of Nations, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

820088 Rise of Nations: Minimum system requirements

Kliknij przycisk Odtwórz, aby wyświetlić prezentację multimedialną.

Metoda 2: Pobranie i zainstalowanie najnowszych sterowników używanej karty wideo


Należy skontaktować się z producentem używanej karty wideo, aby uzyskać informacje dotyczące sposobu pobierania i instalowania najnowszych sterowników dla danej karty wideo. Informacje o kontakcie mogą znajdować się w sekcji „Materiały referencyjne” tego artykułu. Jeśli to nie rozwiązuje problemu, przejdź do następnej metody.

Metoda 3: Zainstalowanie najnowszych sterowników mikroukładu VIA


Jeśli jest używana płyta główna z mikroukładem firmy VIA Technologies, problem może rozwiązać zainstalowanie najnowszych sterowników tego mikroukładu.Aby uzyskać więcej informacji o problemach z płytami głównymi zawierającymi mikroukład firmy VIA Technologies, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

274629 Games: Hangs or slow performance on AMD System with VIA Chipset


Metoda 4: Włączenie funkcji Direct3D


Aby włączyć funkcję Direct3D, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie dxdiag w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. W oknie Narzędzie diagnostyczne DirectX kliknij kartę Ekran lub Ekran 1.
 3. Kliknij przycisk Włącz obok pozycji Przyspieszenie Direct3D, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
Kliknij przycisk Odtwórz, aby wyświetlić prezentację multimedialną.
Jeśli to nie rozwiązuje problemu, przejdź do następnej metody.

Metoda 5: Zaktualizowanie programu DirectX


Aby uzyskać najnowszą wersję programu DirectX, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

191660 Gry: Opcja przyspieszania 3W jest niedostępna lub jest nieobsługiwana przez kartę wideo

Powrót do początku

Problemy dotyczące kart wideo, specyficzne dla sprzętu

Powrót do początku

ATI

 • ATI Rage 128
  Przy próbie gry w Rise of Nations z użyciem karty wideo opartej na tym mikroukładzie budynki pojawiające się w grze mogą mieć białą teksturę. Aby rozwiązać ten problem, pobierz i zainstaluj najnowsze sterowniki tej karty wideo.

  Gra może zostać nieoczekiwanie zamknięta lub może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
  Microsoft Visual C++ Runtime Library Runtime Error! Program....Program files\Microsoft Games\Rise Of Nations\Nations.exe (space) Abnormal program termination
  Aby rozwiązać ten problem, zainstaluj aktualizację gry Rise of Nations. Aby zainstalować aktualizację gry Rise of Nations, zobacz sekcję. Materiały referencyjne.
 • Radeon 7500
  Przy próbie użycia tej karty wideo do gry w Rise of Nations kolory ziemi mogą być niewyraźne lub rozmyte albo ziemia może pojawiać się w kolorze czarnym. Aby rozwiązać ten problem, pobierz i zainstaluj najnowsze sterowniki tej karty wideo. W tym celu odwiedź następującą witrynę firmy ATI w sieci Web:
 • Radeon 9700
  Przy próbie użycia tej karty wideo do gry w Rise of Nations wskaźnik myszy może być niewidoczny. Aby rozwiązać ten problem, pobierz i zainstaluj najnowsze sterowniki tej karty wideo. W tym celu odwiedź następującą witrynę firmy ATI w sieci Web:
 • Radeon 9700
  Przy próbie użycia tej karty wideo do gry w Rise of Nations w systemie Microsoft Windows Millennium Edition lub Microsoft Windows XP mogą występować defekty grafiki. Aby rozwiązać ten problem, pobierz i zainstaluj najnowsze sterowniki. W tym celu odwiedź następującą witrynę firmy ATI w sieci Web:
 • Radeon 9700
  Przy próbie użycia tej karty wideo ze sterownikiem w wersji 9062 w systemie Microsoft Windows Millennium Edition lub Microsoft Windows XP gra Rise of Nations może się nie uruchomić. Aby rozwiązać ten problem, pobierz i zainstaluj najnowsze sterowniki. W tym celu odwiedź następującą witrynę firmy ATI w sieci Web:
Powrót do początku

Intel

 • Mikroukłady Intel 740, 810 i 815
  Problem 1: Przy próbie uruchomienia gry Rise of Nations w przypadku korzystania z tych mikroukładów może pojawić się czarny ekran i gra może przestać odpowiadać. Rozwiązanie tego problemu nie jest znane.

  Problem 2: Po odtworzeniu wstępnego filmu może pojawić się okno dialogowe raportowania błędów firmie Microsoft z następującymi szczegółami:
  Nazwa modułu: d3dgl.dll Przesunięcie: 000122c6.
  Takie zachowanie może wystąpić, jeśli karta wideo nie ma wystarczającej ilości pamięci do uruchomienia gry. Aby rozwiązać ten problem, musisz nabyć i zainstalować kartę wideo obsługiwaną przez grę Rise of Nations. Jeśli potrzebujesz pomocy w nabyciu lub zainstalowaniu nowej karty wideo, skontaktuj się z producentem komputera.
 • Mikroukład Intel 845
  Przy próbie użycia tej karty wideo do gry w Rise of Nations i próbie utworzenia postaci kupca gra może przestać odpowiadać. Aby rozwiązać ten problem, pobierz i zainstaluj najnowsze sterowniki tej karty wideo.

  Po uruchomieniu gry Rise of Nations może się pojawić następujący komunikat o błędzie:
  This video card driver is not supported for use with Rise of Nations. Please download the latest drivers from your manufacturer's website.
  Aby rozwiązać ten problem, należy pobrać i zainstalować najnowsze sterowniki karty wideo. Aby pobrać najnowsze sterowniki, odwiedź następującą witrynę firmy Intel w sieci Web: Aby znaleźć witrynę pomocy technicznej dotyczącej sterowników, odwiedź następującą witrynę firmy Intel w sieci Web: Wybierz system operacyjny, a następnie kliknij przycisk Go. Pobierz najnowsze sterowniki dostępne w witrynie.
Powrót do początku

NVIDIA

 • SUS v-3800 Ultra
  Przy próbie gry w Rise of Nations z użyciem tej karty wideo gra może się nie uruchomić. Aby rozwiązać ten problem, pobierz i zainstaluj najnowsze sterowniki tej karty wideo. W tym celu odwiedź następującą witrynę firmy ASUS w sieci Web:
 • Creative Annihilator Pro
  Przy próbie użycia tej karty wideo do gry w Rise of Nations wskaźnik myszy może migotać i mogą pojawiać się drobne defekty grafiki. Aby rozwiązać ten problem, pobierz i zainstaluj najnowsze sterowniki.
 • Diamond Viper V550
  Przy próbie utworzenia postaci kupca podczas gry w Rise of Nations gra może przestać odpowiadać. Aby rozwiązać ten problem, pobierz i zainstaluj najnowsze sterowniki tej karty wideo.
 • Guillemot Maxi Gamer Cougar Przy próbie uruchomienia gry Rise of Nations w systemie z tą kartą wideo może pojawić się błąd inicjowania grafiki. Aby rozwiązać ten problem, pobierz i zainstaluj najnowsze sterowniki tej karty wideo. W tym celu odwiedź następującą witrynę firmy NVIDIA w sieci Web:
 • LeadTek GeForce3 Ti 200
  Przy próbie użycia tej karty wideo do gry w Rise of Nations eksplozje nuklearne mogą pojawiać się tylko jako białe kółka. Aby rozwiązać ten problem, pobierz i zainstaluj najnowsze sterowniki tej karty wideo. W tym celu odwiedź następującą witrynę firmy Leadtek w sieci Web:
 • STB Velocity 4400
  Przy próbie gry w Rise of Nations z użyciem tej karty wideo mogą występować anomalie graficzne w cieniach drzew pojawiających się w grze. Aby rozwiązać ten problem, pobierz i zainstaluj najnowsze sterowniki NVIDIA dla tej karty wideo. W tym celu odwiedź następującą witrynę firmy NVIDIA w sieci Web:
 • TNT, TNT2 i Vanta Gra może zostać nieoczekiwanie zamknięta i może zostać wyświetlony komunikat „Visual C++ Runtime Error!”. Aby obejść ten problem, w systemie Windows ustaw 32-bitową jakość kolorów ekranu, a następnie wykonaj następujące czynności w grze:
  1. Kliknij polecenie Options and Profiles.
  2. Na karcie Graphics wybierz rozdzielczość 32-bitową (na przykład 1024 x 768 x 32) dla ustawienia Resolution.
  3. Kliknij przycisk Change to Resolution, a następnie kliknij przycisk OK.
  Aby rozwiązać ten problem, zainstaluj aktualizację gry Rise of Nations. Aby uzyskać odpowiednie instrukcje, zobacz sekcję Materiały referencyjne w tym artykule.
 • NVIDIA GeForce
  Przy próbie użycia sterowników GeForce do gry w Rise of Nations wydajność gry może być niska, gdy zostanie ona uruchomiona po raz pierwszy po ponownym uruchomieniu komputera. Aby rozwiązać ten problem, zamknij grę, naciskając klawisze ALT+F4, a następnie uruchom ją ponownie. Po jednokrotnym ponownym uruchomieniu gra powinna działać normalnie, aż do następnego ponownego uruchomienia komputera.
 • NVIDIA (GeForce 3, 4)
  Przy próbie użycia tych kart wideo do gry w Rise of Nations eksplozje nuklearne mogą być niedostępne (wyszarzone), a odbicia łodzi mogą się nie pojawiać. Aby rozwiązać ten problem, pobierz i zainstaluj najnowsze sterowniki tej karty wideo. Aby to zrobić, odwiedź następującą witrynę firmy Nvidia w sieci Web:
 • NVIDIA GeForce2 MX 200
  Przy próbie użycia tej karty wideo ze sterownikami w wersji handlowej do gry w Rise of Nations na komputerze z systemem Windows XP wskaźnik myszy może odpowiadać powoli i nieoczekiwanie przeskakiwać w różne obszary okna gry. Aby rozwiązać ten problem, pobierz i zainstaluj najnowsze sterowniki NVIDIA. Aby to zrobić, odwiedź następującą witrynę firmy Nvidia w sieci Web:
 • NVIDIA GeForce2 MX 200
  Przy próbie użycia tej karty wideo ze sterownikami w wersji handlowej do gry w Rise of Nations na komputerze z systemem Windows XP tekstury wody mogą nie mieszać się odpowiednio. Aby rozwiązać ten problem, pobierz i zainstaluj najnowsze sterowniki NVIDIA. W tym celu odwiedź następującą witrynę firmy NVIDIA w sieci Web: http://www.nvidia.com
 • NVIDIA GeForce 256
  Przy próbie użycia tej karty wideo do gry w Rise of Nations w trybie 32-bitowym wskaźnik myszy może błyskać. Aby rozwiązać ten problem, uruchom grę Rise of Nations w trybie 16-bitowym. Aby zmienić tryb z 32-bitowego na 16-bitowy, kliknij polecenie Options & Profiles w menu głównym, kliknij kartę Graphics, a następnie kliknij jedną z rozdzielczości 16-bitowych.
Powrót do początku

Inne

 • 3dfx Voodoo 3 3000
  Na komputerach wyposażonych w tę kartę wideo gra Rise of Nations może się nie uruchamiać, niezależnie od systemu operacyjnego. Po uruchomieniu programu na krótko może pojawić się czarny ekran, a następnie gra może przestać odpowiadać. Rozwiązanie tego problemu nie jest znane.
 • 3dfx Voodoo 5 (AGP Series)
  Przy próbie użycia tej karty wideo do gry w Rise of Nations na komputerze z systemem Windows 98 Wydanie drugie mogą występować rozmaite anomalie graficzne w obrazach wody na mapie pojawiającej się w grze. Rozwiązanie tego problemu nie jest znane.
 • 3dfx Voodoo 5 (AGP Series)
  Przy próbie gry w Rise of Nations na komputerze z tą kartą wideo i 32-bitową wersją systemu Windows 98 Wydanie drugie elementy interfejsu użytkownika mogą się nie pojawiać lub pojawiać się nieprawidłowo, co może uniemożliwić grę. Aby rozwiązać ten problem, uruchom grę Rise of Nations w trybie 16-bitowym. W tym celu kliknij polecenie Options & Profiles w menu głównym, kliknij kartę Graphics, a następnie kliknij jedną z rozdzielczości 16-bitowych.
 • Diamond Monster Fusion
  Przy próbie gry w Rise of Nations z użyciem tej karty wideo gra może się nie uruchomić. Na krótko może pojawić się czarne okno gry, a następnie gra przestaje odpowiadać. Rozwiązanie tego problemu nie jest znane.
 • Hercules 3D prophet 4500 (PowerVR Kyro 11)
  Przy próbie gry w Rise of Nations na komputerze z tą kartą wideo i 32-bitową wersją systemu operacyjnego Windows 2000 lub Windows XP wskaźnik myszy może migotać. Aby rozwiązać ten problem, uruchom grę Rise of Nations w trybie 16-bitowym. Aby zmienić tryb z 32-bitowego na 16-bitowy, kliknij polecenie Options & Profiles w menu głównym, kliknij kartę Graphics, a następnie kliknij jedną z rozdzielczości 16-bitowych.
 • Matrox Millennium G-400
  Przy próbie gry w Rise of Nations z użyciem tej karty wideo budynki mogą być pokryte białymi plamami zamiast grafiką kolorową. Aby rozwiązać ten problem, pobierz i zainstaluj najnowsze sterowniki tej karty wideo. W tym celu odwiedź następującą witrynę firmy Matrox w sieci Web:
 • Matrox Millennium G-550
  Przy próbie gry w Rise of Nations z użyciem tej karty wideo i z rozdzielczością 32-bitową wskaźnik myszy może migotać. Aby rozwiązać ten problem, zaktualizuj sterowniki do ich najnowszych wersji. W tym celu odwiedź następującą witrynę firmy Matrox w sieci Web: Firma Microsoft udostępnia informacje dotyczące sposobów kontaktowania się z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje tego typu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje, że informacje dotyczące innych firm są precyzyjne.
 • S3 Graphics SuperSavage/IX
  Gra może zostać nieoczekiwanie zamknięta i może zostać wyświetlony komunikat „Visual C++ Runtime Error!”. Aby obejść ten problem, w systemie Windows ustaw 16-bitową jakość kolorów ekranu, a następnie wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij polecenie Options and Profiles.
  2. Na karcie Graphics wybierz rozdzielczość 16-bitową (na przykład 1024 x 768 x 16) dla ustawienia Resolution.
  3. Kliknij przycisk Change to Resolution, a następnie kliknij przycisk OK.
  Aby rozwiązać ten problem, zainstaluj aktualizację gry Rise of Nations. Aby uzyskać odpowiednie instrukcje, zobacz sekcję „Materiały referencyjne” tego artykułu.
 • SiS 315
  Przy próbie gry w Rise of Nations z użyciem tej karty wideo efekty wybrzeży na mapie pojawiającej się w grze mogą wyglądać topornie. Aby rozwiązać ten problem, pobierz i zainstaluj najnowsze sterowniki tej karty wideo.
 • ST KYRO
  Przy próbie użycia karty wideo opartej na tym mikroukładzie grafika może być tak zniekształcona, że uniemożliwia grę. Aby rozwiązać ten problem, pobierz i zainstaluj najnowsze sterowniki tej karty wideo.
Aby uzyskać więcej informacji o rozwiązywaniu problemów z wyświetlaniem, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

263039 Jak rozwiązywać problemy z wyświetlaniem w grach firmy Microsoft

Powrót do początku

Materiały referencyjne

Aby uzyskać najnowszą aktualizację gry Rise of Nations, skorzystaj z jednej z następujących opcji:
 • Użyj przycisku Check for Updates:
  1. Uruchom grę Rise of Nations.
  2. Kliknij przycisk Check for Updates.
  3. Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie, aby zaktualizować grę Rise of Nations.
 • Jeśli nie ma przycisku Sprawdź aktualizacje, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web, aby uzyskać aktualizację:
Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu kontaktowania się z producentem sprzętu wideo, kliknij odpowiedni numer artykułu na następującej liście w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
65416 Hardware and software vendor contact information, A-K

60781 Hardware and software vendor contact information, L-P

60782 Hardware and software vendor contact information, Q-Z

Aby sprawdzić, czy są dostępne odpowiednie aktualizacje sterowników, odwiedź następującą witrynę Microsoft Windows Update w sieci Web: Kliknij przycisk Odtwórz, aby wyświetlić prezentację multimedialną.
Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.


Powrót do początku
Właściwości

Identyfikator artykułu: 820089 — ostatni przegląd: 23.01.2007 — zmiana: 1

Opinia