Sesja programu Outlook Web Access zostaje nieoczekiwanie zamknięta, jeśli jest używane uwierzytelnianie oparte na formularzach

Symptomy

Podczas logowania się do skrzynki pocztowej przy użyciu programu Microsoft Outlook Web Access (OWA) mogą wystąpić następujące symptomy:
 • Przy próbie użycia funkcji sprawdzania pisowni programu OWA pojawia się jeden z następujących komunikatów o błędzie:

  Komunikat 1
  Nieokreślony błąd.
  Komunikat 2
  Nie można sprawdzić pisowni w tym elemencie. Spróbuj ponownie później.
 • Sesja programu OWA zostaje nieoczekiwanie zamknięta.

Przyczyna

Zachowanie to może wystąpić w sytuacji, gdy serwer Outlook Web Access został opublikowany za pośrednictwem programu Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server lub gdy są prawdziwe oba następujące twierdzenia:
 • Logujesz się przy użyciu jedynie swojego aliasu użytkownika i hasła zamiast użycia nazwy domeny w formacie UNC (domena\użytkownik) lub formacie UPN (użytkownik@domena.com).
 • Serwer wirtualny Exchange jest skonfigurowany do używania uwierzytelniania opartego na formularzach (Cookie-auth).

Obejście problemu

W celu obejścia tego problemu należy użyć jednej z poniższych metod.

Metoda 1: Określenie domeny podczas logowania

Logując się, należy podać domenę w poświadczeniach logowania. W tym celu należy zastosować jeden z następujących formatów na liście Nazwa użytkownika w oknie dialogowym Połącz z nazwa_serwera.com (gdzie domena jest nazwą domeny, a użytkownik aliasem użytkownika):
domena\użytkownik

-lub-

użytkownik@domena.com

Metoda 2: Dostosuj stronę Logon.asp

Jeśli nie chcesz określać domeny podczas logowania, utwórz niestandardową stronę Logon.asp, zawierającą nazwę domeny domyślnej (widoczną lub ukrytą). Może być również wyświetlana lista domen obsługiwanych przez dany serwer.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak utworzyć niestandardową stronę Logon.asp. Aby użyć tego kodu, należy zastąpić poniższym kodem oba wystąpienia tagu <FORM> w każdej wersji językowej pliku Logon.asp.

Uwaga: Tym kodem trzeba zastąpić oba wystąpienia tagu <FORM>, ponieważ jedno wystąpienie dotyczy wzbogaconej, a drugie podstawowej wersji strony Logon.asp. To zastąpienie jest wymagane ze względu na zgodność z przeglądarką. Również w przypadku utworzenia niestandardowej strony Logon.asp użytkownicy nie będą mogli logować się już za pomocą nazwy użytkownika domena\nazwa użytkownika. Użytkownicy będą w rzeczywistości przekazywać nazwę w formacie domena\domena\nazwa użytkownika.


Firma Microsoft podaje przykłady programowania tylko dla celów ilustracyjnych, nie udzielając żadnej rękojmi, wyrażonej wprost ani dorozumianej, w tym także, bez ograniczeń, ustawowej rękojmi co do przydatności handlowej lub do określonych celów. W tym artykule zakłada się, że czytelnik zna demonstrowany język programowania oraz narzędzia używane do tworzenia i debugowania procedur. Wykwalifikowani pracownicy Pomocy technicznej firmy Microsoft mogą pomóc w wyjaśnieniu zasad działania określonej procedury, ale nie będą modyfikować tych przykładów ani dodawać żadnej funkcji i konstruować nowych procedur w celu dostosowania ich do określonych potrzeb użytkownika.

Ważne Firma Microsoft nie zapewnia pomocy technicznej w zakresie dostosowania obiektów OWA, a użytkownicy kontaktujący się z firmą Microsoft w sprawie problemów dotyczących programu OWA występujących na serwerze, na którym dostosowano ten program, muszą zastąpić niestandardowe pliki ich oryginalnymi wersjami.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

327178 Microsoft support policy for the customization of Outlook Web Access for Exchange

<script Language=javascript>
<!--
function logonForm_onsubmit()
{
if (logonForm.username.value.indexOf("@") !=-1)
{
return true;
}
logonForm.username.value = "<nazwa domeny NetBIOS>\\" + logonForm.username.value;
return false;
}
//-->
</script>
<FORM action="/exchweb/bin/auth/owaauth.dll" method="POST" name="logonForm" autocomplete="off" onsubmit="logonForm_onsubmit()">
Uwaga W kodzie skryptu koniecznie podaj nazwę domeny NetBIOS. W powyższym skrypcie nazwę tę należy wstawić w miejscu zmiennej <nazwa domeny NetBIOS>.

Metoda 3: Wyłączenie uwierzytelniania przychodzących żądań sieci Web w programie ISA Server

Jeśli serwer OWA zostanie opublikowany za serwerem z programem ISA Server, należy sprawdzić, że dla przychodzących żądań sieci Web nie jest skonfigurowana żadna metoda uwierzytelniania.
 1. Otwórz program ISA Server.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę serwera ISA, a następnie kliknij polecenie Properties.
 3. Kliknij kartę Incoming Web Requests.

 4. Wybierz usługę nasłuchiwania żądań sieci Web używaną przez program OWA, a następnie kliknij przycisk Edit.

 5. Wyczyść pola wyboru odpowiadające wszystkim metodom uwierzytelniania, w tym także metodzie Integrated.
 6. Kliknij przycisk OK.
 7. Uruchom ponownie usługę serwera proxy sieci Web programu Microsoft ISA Server.

Więcej informacji

W programie Exchange Server 2003 uwierzytelnianie oparte na formularzach (Cookie-auth) wymaga użycia znaku odwróconej kreski ułamkowej (\) jako domyślnego ustawienia domeny w Menedżerze systemu Exchange. To ograniczenie zaprojektowano, aby było obsługiwane logowanie użytkowników przy użyciu formatu UPN. Jeżeli domyślne ustawienie domeny zostanie zmienione w Internetowych usługach informacyjnych (IIS) firmy Microsoft na wartość inną niż domena domyślna „\”, Menedżer systemu Exchange zresetuje ustawienie domeny domyślnej i przywróci wartość „\” na serwerze.

Ponadto, jeżeli uwierzytelnianie oparte na formularzach zostanie wdrożone w konfiguracji fronton/zaplecze, domyślne ustawienie domeny na serwerze zaplecza musi być zgodne z ustawieniem domeny domyślnej na serwerze frontonu. Dlatego, jeżeli uwierzytelnianie oparte na formularzach jest włączone na serwerze frontonu (który wymaga wskazania domeny domyślnej za pomocą znaku odwróconej kreski ułamkowej), domena domyślna na serwerze zaplecza również musi być ustawiona jako „\” w Menedżerze systemu Exchange.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, dlaczego należy administrować uwierzytelnianiem i domyślnymi ustawieniami domeny w Menedżerze systemu Exchange, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

240105 XGEN: General Information on Directory Service/Metabase Synchronization264941 XCCC: Changes to Virtual Directory Settings Are Not Maintained

Stan

Takie zachowanie jest zgodne z projektem programu.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 820378 — ostatni przegląd: 03.12.2007 — zmiana: 1

Opinia