JAK: Sprawdzanie wersji pakietu Office 2003

Wersja tego artykułu dla pakietu Microsoft Office XP: 291331 .

Streszczenie

W tym artykule opisano krok po kroku sposób ustalania pełnego numeru wersji używanego produktu Microsoft Office 2003. Zamieszczono również numery wersji oryginalnego wydania i następnych dodatków Service Pack.

Więcej informacji

Jak ustalić numer wersji
Następujące metody ułatwiają ustalenie numeru wersji zainstalowanych programów pakietu Microsoft Office.

Uwaga: Jeżeli w aktualizacji oprogramowania nie uwzględniono zaktualizowanej wersji pliku wykonywalnego programu, należy przeczytać dokumentację dostarczoną razem z aktualizacją, aby zidentyfikować zaktualizowane pliki, a następnie sprawdzić wersje zaktualizowanych plików.

Metoda 1: Użycie okna dialogowego Dodawanie lub usuwanie programów

Można sprawdzić informacje o wersji zainstalowanego programu pakietu Office lub indywidualnych produktów należących do pakietu Office, klikając łącze Kliknij tutaj, aby uzyskać informacje o pomocy technicznej w oknie dialogowym Dodawanie lub usuwanie programów. Te informacje dotyczące wersji są najbardziej precyzyjną dokumentacją wersji produktu dostępną na danym komputerze. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. W Panelu sterowania kliknij polecenie Dodaj lub usuń programy.
 3. W oknie Dodawanie lub usuwanie programów zlokalizuj, a następnie kliknij odpowiednie wydanie pakietu Office lub indywidualnego produktu.
 4. Kliknij wyświetlone łącze Kliknij tutaj, aby uzyskać informacje o pomocy technicznej. Wyświetlane jest pole komunikatu zawierające poprawne informacje o wersji produktu, zarejestrowane przez Instalatora Microsoft Windows.
Jeżeli używana jest ta metoda, wyświetlane są następujące numery wersji oryginalnego wydania pakietu Office 2003 i wydań z dodatkami Service Pack:
Program pakietu Office 2003
Wersja wydania
Service Pack 1 (SP1)Service Pack 2 (SP2)
Microsoft Office Access 200311.0.5614.011.0.6355.011.0.7969.0
Microsoft Office Excel 200311.0.5612.011.0.6355.011.0.7969.0
Microsoft Office FrontPage 200311.0.5516.011.0.6356.011.0.7969.0
Microsoft Office InfoPath 200311.0.5531.011.0.6357.011.0.7969.0
Microsoft Office 2003, dowolne wydanie11.0.5614.011.0.6361.011.0.7969.0
Microsoft Office OneNote 200311.0.5614.011.0.6360.011.0.7969.0
Microsoft Office Outlook 200311.0.5510.011.0.6353.011.0.7969.0
Microsoft Office PowerPoint 200311.0.5529.011.0.6361.011.0.7969.0
Microsoft Office Project 2003, Standard lub Professional11.0.5614.011.0.6707.011.0.7969.0
Microsoft Office Publisher 200311.0.5525.011.0.6255.011.0.7969.0
Microsoft Office Word 200311.0.5604.011.0.6359.011.0.7969.0
Microsoft Office Visio 2003, Standard lub Professional11.0.3216.561411.0.4301.636011.0.7969.0

Metoda 2: Sprawdzenie właściwości wersji pliku wykonywalnego

Korzystając z następującej metody, należy zlokalizować plik wykonywalny i zweryfikować wersję programu pakietu Office:
 • Zlokalizuj plik wykonywalny programu pakietu Office.

  Te pliki w pakiecie Office 2003 znajdują się domyślnie w następującej lokalizacji:
  Program files\Microsoft Office\Office11
  Uwaga: Domyślna lokalizacja pliku wykonywalnego programu Visio jest następująca:

  Program files\Microsoft Office\Visio11
  Nazwy plików wykonywalnych są następujące:
  Nazwa programuNazwa pliku
  Access 2003Msaccess.exe
  Excel 2003Excel.exe
  FrontPage 2003FrontPg.exe
  InfoPath 2003InfoPath.exe
  Office 2003Mso.dll
  OneNote 2003OneNote.exe
  Outlook 2003OutLLib.dll
  PowerPoint 2003PowerPnt.exe
  Project 2003WinProj.exe
  Word 2003WinWord.exe
  Visio 2003VisLib.dll
  Aby ustalić numer wersji programu Microsoft Outlook, należy sprawdzić wersję pliku OutLLib.dll, a nie numer wersji pliku Outlook.exe znajdującego się w tym samym katalogu, w którym znajdują się wymienione pliki wykonywalne.

  Aby ustalić numer wersji programu Microsoft Visio, należy sprawdzić wersję pliku Vislib.dll, a nie numer wersji pliku Visio.exe znajdującego się w tym samym katalogu, w którym znajduje się plik wykonywalny programu Visio.
Aby odnaleźć odpowiedni plik, należy przeszukać lokalny dysk twardy. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki.

Uwaga: Ponieważ istnieje kilka wersji systemu Microsoft Windows, poniższe kroki mogą wyglądać inaczej na różnych komputerach. W razie wątpliwości należy odwołać się do dokumentacji posiadanego produktu.
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wyszukaj.
 2. W okienku Wyniki wyszukiwania kliknij łącze Wszystkie pliki i foldery w obszarze Pomocnik wyszukiwania.
 3. W polu Cała nazwa pliku lub jej część wpisz odpowiednią nazwę pliku, wymienioną na powyższej liście, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
 4. Na wynikowej liście plików kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiedni plik, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 5. Na karcie Wersja sprawdź wersję pliku zainstalowanego na komputerze.
W przypadku użycia tej metody wyświetlane są następujące numery wersji oryginalnego wydania pakietu Office 2003 i wydań z dodatkami Service Pack.

Uwaga: Domyślną lokalizacją pliku MSO.dll jest folder Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE11.
Program pakietu Office 2003
Wersja wydania
SP1SP2
Msaccess.exe11.0.5614.011.0.6355.011.0.6566.0
Excel.exe11.0.5612.011.0.6355.011.0.6560.0
FrontPg.exe 11.0.5516.011.0.6356.011.0.6552.0
InfoPath.exe11.0.5531.011.0.6357.011.0.6565.0
Mso.dll11.0.5614.011.0.6361.011.0.6568.0
Onenote.exe11.0.5510.011.0.6360.011.0.6554.0
OutLLib.dll11.0.5510.011.0.6353.011.0.6565.0
PowerPnt.exe11.0.5529.011.0.6361.011.0.6564.0
WinProj.exe11.0.2003.81611.1.2004.170711.2.2005.1801
Mspub.exe11.0.5525.011.0.6255.011.0.6565.0
WinWord.exe11.0.5604.011.0.6359.011.0.6568.0
Vislib.dll11.0.3216.011.0.4301.011.0.5509.0

Metoda 3: Użycie okna dialogowego Microsoft nazwa programu — informacje

W oknie dialogowym Microsoft nazwa programu - informacje numer jest wyświetlany po nazwie produktu. Na przykład w programie Microsoft Office Excel 2003 może być wyświetlany następujący numer:
(11.5207.5207)
Aby zlokalizować okno dialogowe Microsoft nazwa programu — informacje, kliknij polecenie Microsoft nazwa programu — informacje w menu Pomoc w dowolnym programie pakietu Office.

Jeżeli używana jest ta metoda, wyświetlane są następujące numery wersji oryginalnego wydania pakietu Office 2003 i wydań z dodatkami Service Pack:
Program pakietu Office
Wersja wydania
SP1SP2
Access 2003 11.5614.560611.6355.636011.6566.6568
Excel 200311.5612.560611.6355.636011.6560.6565
FrontPage 200311.5516.560611.6356.636011.6552.6568
InfoPath 200311.5531.560611.6357.636011.6565.6568
OneNote 200311.5510.560611.6360.636011.6554.6568
Outlook 200311.5510.560611.6353.636011.6568.6568
PowerPoint 200311.5529.560611.6361.636011.6564.6568
Project 200311.0.2003.81611.1.2004.170711.2.2005.1801.15
Publisher 200311.5525.560611.6255.636011.6565.6568
Word 200311.5604.560611.6359.636011.6538.6568
Visio 200311.3216.560611.4301.636011.5509.6568

Jak analizować numer wersji

W przypadku produktów pakietu Microsoft Office używana jest następująca składnia numeru wersji:
aa.bbbb.cccc

Ten numer reprezentuje następujące trzy elementy:

 • aa: Wersja pakietu Office.
 • bbbb: Wersja pliku wykonywalnego programu. Na przykład plik Excel.exe.
 • cccc: Wersja pliku Mso.dll.
Ważne:
 • Po zainstalowaniu dodatku Service Pack do numeru wersji wyświetlanego w oknie dialogowym Microsoft nazwa programu — informacje dodawane są litery „SP” i numer poziomu dodatku Service Pack. Sposób wyświetlania tych liter jest zależny do wersji pliku Mso.dll.
 • Można zastosować poprawkę lub aktualizację publiczną z poprawkami zawartymi w najnowszym dodatku Service Pack, która aktualizuje plik Mso.dll. W takim przypadku do numeru wersji pliku Mso.dll wyświetlanego w oknie dialogowym Microsoft nazwa programu — informacje dodawane są litery „SP” i numer poziomu dodatku Service Pack. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy dodatek Service Pack nie zostanie zainstalowany.

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  328294 The About Microsoft <Program name> dialog box reports a service pack version that is different from what is expected in Office XP and in Office 2003

 • Nie wszystkie aktualizacje powodują zmianę numeru wersji wyświetlanego w oknie dialogowym Microsoft nazwa programu — informacje. Dlatego należy zweryfikować właściwości pliku wykonywalnego danego programu.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

883677 History of Office 2003 updates

Właściwości

Identyfikator artykułu: 821549 — ostatni przegląd: 12.11.2008 — zmiana: 1

Opinia