Jak przenosić bazy danych i dzienniki programu Exchange w programie Exchange Server 2003

Wersja tego artykułu dla programu Microsoft Exchange 2000: 257184 .

Streszczenie

Program Exchange Server 2003 nie obejmuje programu Performance Optimizer (Perfwiz.exe), który jest dołączony do starszych wersji programu Exchange Server. W tym artykule opisano, jak przenieść pliki dzienników lub pliki baz danych w programie Exchange Server 2003.

Więcej informacji

Jeśli chcesz przenieść pliki dzienników lub pliki baz danych na inny dysk, wykonaj poniższe procedury.

Aby przenieść pliki dzienników

 1. Uruchom przystawkę Exchange System Manager.
 2. Kliknij folder Administrative Groups.

  Uwaga: Jeśli folder Administrative Groups nie pojawia się, być może jest wyłączony. Aby włączyć folder Administrative Groups, kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł Exchange Organization w programie Exchange System Manager, a następnie kliknij polecenie Properties. Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Display Administrative Groups.
 3. Zlokalizuj grupę magazynów, w której chcesz zmienić ścieżki plików dzienników, kliknij tę grupę magazynów prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 4. Kliknij kartę General, kliknij przycisk Browse obok pola Transaction log location, a następnie określ nową lokalizację dysku lub folderu dla plików dzienników.

Aby przenieść bazy danych

 1. Uruchom przystawkę Exchange System Manager.
 2. Otwórz grupę administracyjną zawierającą bazę danych, którą chcesz przenieść.
 3. W folderze Storage Group kliknij prawym przyciskiem myszy magazyn skrzynek pocztowych lub magazyn folderów publicznych, który chcesz zmienić, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 4. Kliknij kartę Database.
 5. Obok bazy danych, którą chcesz przenieść, kliknij przycisk Browse, a następnie określ nową lokalizację dysku lub folderu dla plików.


  Uwagi:
  • W przypadku baz danych możesz przenieść bazę danych Exchange Database (plik .edb), Exchange Streaming Database (plik .stm) lub obie.
  • Jeśli bazy danych są nadal zainstalowane, pojawia się następujący komunikat:
   You are about to perform the following operation(s):
   - change Exchange database location
   To perform the requested operation(s), the store must be temporarily dismounted which will make it inaccessible to any user.

   Czy chcesz kontynuować?
   Kliknij przycisk Yes, aby automatycznie odinstalować bazę danych i przenieść jej lokalizację.
 6. Po przeniesieniu baz danych ręcznie zainstaluj je ponownie.
Pliki dzienników i pliki baz danych możesz przenieść do dowolnego folderu, który chcesz utworzyć. W przypadku przenoszenia plików dzienników i plików baz danych celowe może być utworzenie struktury plików Exchsrvr\Mdbdata ze względu na spójność, ale nie jest to konieczne.

Do nowego folderu Mdbdata zawierającego pliki dzienników i pliki baz danych musisz udzielić następujących uprawnień domyślnych:
 • Administratorzy: Pełna kontrola
 • Użytkownicy uwierzytelnieni: Odczyt i wykonywanie, Wyświetlanie zawartości folderu, Odczyt
 • Twórca-właściciel: Brak
 • Operatorzy serwerów: Modyfikowanie, Odczyt i wykonywanie, Wyświetlanie zawartości folderu, Odczyt, Zapis
 • System: Pełna kontrola
Uwaga: Przypisuj uprawnienia grupie operatorów serwera, tylko jeśli serwer Exchange jest kontrolerem domeny. W innym przypadku przypisuj uprawnienia wyłącznie grupie użytkowników zaawansowanych. Uprawnienia do wbudowanych grup operatorów serwera powinny być przyznawane tylko kontrolerom domen. Serwery autonomiczne i członkowskie powinny mieć uprawnienia do wbudowanych grup użytkowników zaawansowanych.

Możesz również udzielić następujących uprawnień do katalogu głównego zawierającego nowy folder Mdbdata:
 • System: Pełna kontrola
W trakcie procesu przenoszenia plików dzienników i plików baz danych magazyn jest czasowo odinstalowany. Z tego powodu jest on niedostępny dla użytkowników, dopóki ten proces nie zakończy się. Przeniesienie plików dzienników lub plików baz danych unieważnia wszystkie istniejące przyrostowe i różnicowe kopie zapasowe; dlatego po wprowadzeniu tych zmian należy utworzyć pełną kopię zapasową.

Po przejściu do bazy programu Exchange nie usuwaj ścieżki wcześniejszego folderu Old MDBdata ani nie zmieniaj jego nazwy. Jeśli chcesz usunąć wcześniejszy folder MDBdata, upewnij się, czy następujący parametr katalogu roboczego w rejestrze wskazuje nową lokalizację:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\ParametersSystem
Nazwa wartości: Working Directory
Typ wartości: REG_SZ
Dane wartości: C:\Program Files\Exchsrvr\Mdbdata
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
298415 XCON: Wiadomości z załącznikami nie są dostarczane w oczekiwany sposób, a w dzienniku znajdują się komunikaty informujące o zdarzeniach z identyfikatorem 12003 oraz 327

Właściwości

Identyfikator artykułu: 821915 — ostatni przegląd: 25.11.2007 — zmiana: 1

Opinia