Wymagania systemowe dla pakietu Office 2003

BUG #: 4017 (Content Maintenance)
Wersja tego artykułu dla pakietu Microsoft Office XP: 285342 .Wersja tego artykułu dla pakietu Microsoft Office 2000: 217883 .

Streszczenie

W tym artykule opisano minimalne wymagania systemowe dla pakietu Office 2003.

Więcej informacji

Następująca lista zawiera minimalne wymagania systemowe potrzebne do uruchomienia pakietu Office 2003:

Procesor

Pakiet Office 2003 wymaga komputera z procesorem Pentium z zegarem o częstotliwości co najmniej 233 MHz. Firma Microsoft zaleca użycie komputera z procesorem Pentium III lub szybszym.

System operacyjny

Pakiet Office 2003 może zostać uruchomiony w następujących systemach operacyjnych:
  • Microsoft Windows Server 2003 lub nowszy
  • Microsoft Windows XP lub nowszy
  • Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 3 (SP3) lub nowszym

Pamięć

Firma Microsoft zaleca, aby w komputerze było co najmniej 128 MB pamięci RAM. Dodatkowe 8 MB pamięci RAM jest wymagane dla każdego programu pakietu Office 2003, który będzie działać jednocześnie.

Ilość dostępnego miejsca na dysku twardym

Pakiet Office 2003 wymaga 400 MB dostępnego miejsca na dysku twardym. Wymagania dotyczące dysku twardego zależą od konfiguracji. Instalacje niestandardowe mogą wymagać większej lub mniejszej ilości miejsca na dysku twardym.

Stacje dysków

Pakiet Office 2003 wymaga stacji CD-ROM (lub zgodnej z nią stacji DVD-ROM) dla celów instalacji.

Monitor

Wymagany jest monitor Super VGA z rozdzielczością co najmniej 800x600 i 256 kolorami.

Urządzenie wskazujące

Wymagana jest mysz Microsoft Mouse, Microsoft IntelliMouse lub zgodne urządzenie wskazujące.

Inne wymagania

Pewne funkcje pakietu Office 2003 mają dodatkowe wymagania. Te dodatkowe wymagania wymienione są poniżej.

Multimedia

Do odtwarzania efektów dźwiękowych i multimedialnynch wymagany jest komputer multimedialny. Karta graficzna z przyśpieszeniem sprzętowym lub procesor MMX umożliwia zwiększenie wydajności podczas renderowania grafiki.

Rozpoznawanie mowy

Rozpoznawanie mowy wymaga następującej konfiguracji:
  • Komputer z procesorem Pentium II 400 MHz lub szybszym
  • Mikrofon przyustny
  • Urządzenie wyjściowe audio

Poczta e-mail oraz Internet

Do obsługi poczty e-mail wymagany jest program Microsoft Exchange Server, protokoły Internet Simple Mail Transfer Protocol/Post Office Protocol (SMTP/POP3), Internet Message Access Protocol (IMAP4) lub oprogramowanie do obsługi wiadomości zgodne z interfejsem MAPI. Program Microsoft Exchange Server jest niezbędny do działania pewnych zaawansowanych funkcji w programie Microsoft Outlook. Do korzystania z Internetu wymagane jest połączenie telefoniczne lub połączenie szerokopasmowe oraz uiszczanie odpowiednich opłat u dostawcy usług internetowych.

Internet Explorer

Program Microsoft Internet Explorer 6 lub nowszy jest wymagany dla programu Microsoft Office InfoPath.

Pismo odręczne

Niektóre z funkcji pisma odręcznego wymagają uruchomienia pakietu Office 2003 w systemie Microsoft Windows XP Tablet PC Edition. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących systemu Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://www.microsoft.com/windowsxp/tabletpc/

Zaawansowane funkcje współpracy

Niektóre zaawansowane funkcje współpracy wymagają użycia komputera z systemem Windows Server 2003 z uruchomionym programem Microsoft Windows SharePoint Services. Aby uzyskać więcej informacji o produkcie i technologii Microsoft SharePoint, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://www.microsoft.com/sharepoint/

Zarządzanie prawami do informacji

Funkcje usługi Zarządzanie prawami do informacji wymagają dostępu do systemu Microsoft Windows Server 2003 z uruchomionymi usługami Zarządzanie prawami do informacji.

Program Outlook 2003 i Business Contact Manager

Poniżej podano wymagania systemowe niezbędne do uruchomienia dodatku Business Contact Manager do programu Outlook 2003:
  • Komputer z procesorem Pentium II 450 MHz lub szybszym

  • 256 MB lub więcej pamięci RAM
  • 190 MB wolnego miejsca na dysku twardym
Uwaga Nie można korzystać z dodatku Business Contact Manager w programie Outlook 2003 jednocześnie z programem Microsoft Exchange Server.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących pakietu Office 2003, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:


http://www.microsoft.com/poland/office/editions/default.htm
Właściwości

Identyfikator artykułu: 822129 — ostatni przegląd: 12.11.2008 — zmiana: 1

Opinia