JAK: Opis funkcji naprawiania w pakiecie Microsoft Office 2003

Wersja tego artykułu dla pakietu Microsoft Office XP: 290526 .

Streszczenie

W tym artykule krok po kroku opisano, na czym polega proces naprawiania w pakiecie Office 2003.

Pakiet Office 2003 w pełni wykorzystuje funkcje samonaprawy, które są udostępniane przez Instalatora systemu Microsoft Windows. Jeśli brakuje zasobu takiego jak plik lub klucz rejestru, który jest niezbędny do uruchomienia programu pakietu Office, Instalator Windows wykryje brakujący zasób i naprawi program.

Powrót do początku

Składniki i funkcje

Naprawa za pomocą Instalatora Windows polega na użyciu dwóch mechanizmów: składników i funkcji.
 • Składniki Najmniejszy i najbardziej podstawowy blok: kolekcja plików, klucze rejestru i inne zasoby instalowane lub odinstalowywane w całości. Jeden zasób w składniku można wyznaczyć jako zasób keypath. Zwykle jest nim plik, ale może to być również wartość rejestru.

  W zasobie keypath znajdują się następujące informacje:
  • Ścieżka do wybranego składnika. Jeśli program zażąda ścieżki do składnika, Instalator Windows zwróci ścieżkę do zasobu keypath.
  • Informacje o tym, czy składnik jest poprawnie zainstalowany. Jeśli brakuje zasobu keypath, Instalator Windows traktuje cały składnik jako uszkodzony.
 • Funkcje Określone fragmenty programu, które można zainstalować. Nazwy funkcji odzwierciedlają określone działanie programu. Zasadniczo funkcja stanowi grupę składników. Podczas instalacji niestandardowej na liście w oknie dialogowym Instalator pakietu Microsoft Office 2003: Dostosowywanie zaawansowane znajdują się nazwy funkcji pakietu Office i funkcji różnych programów pakietu Office.
Powrót do początku

Naprawianie wykonywane dynamicznie

Instalator Windows obsługuje dynamiczne naprawianie programu zasadniczo w taki sam sposób, jak instalację funkcji przy pierwszym użyciu. Po uruchomieniu programu Instalator Windows sprawdza poprawność instalacji każdego składnika.

Jak już wspomniano w sekcji „Składniki i funkcje” tego artykułu, dzięki istnieniu zasobu keypath można ustalić, czy dany składnik jest uszkodzony lub czy go brakuje. Jeśli zasób keypath jest niedostępny, Instalator Windows automatycznie ponownie zainstaluje uszkodzone lub brakujące składniki.

Jeśli pliki źródłowe użytkownika są dostępne, w trakcie procesu naprawiania może pojawić się na krótko okno dialogowe Instalator Windows, a następnie uruchamianie programu zostanie zakończone.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o Instalatorze Windows, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
310598 Overview of the Windows Installer Technology


Powrót do początku

Wykrywanie i naprawianie na żądanie

Aby uruchomić funkcję Wykryj i napraw w programach pakietu Office, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom program pakietu Office 2003.
 2. W menu Pomoc kliknij polecenie Wykryj i napraw.
 3. W oknie dialogowym Wykrywanie i naprawianie wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij pole wyboru Przywróć moje skróty podczas naprawiania, aby je zaznaczyć. To pole wyboru jest domyślnie zaznaczone. Jeśli wybrano opcję Przywróć moje skróty podczas naprawiania, funkcja Wykryj i napraw zachowa niestandardowe skróty pakietu Office. W przeciwnym wypadku niestandardowe skróty pakietu Office zostaną usunięte.
  • Kliknij pole wyboru Odrzuć moje ustawienia dostosowane i przywróć ustawienia domyślne, aby je zaznaczyć. Po wybraniu opcji Odrzuć moje ustawienia dostosowane i przywróć ustawienia domyślne funkcja Wykryj i napraw przywróci ustawienia do stanu, w jakim znajdowały się one po pierwszej instalacji pakietu Office:
   • Wybranie postaci Asystenta pakietu Office.
   • Niedawno używane wpisy w menu Plik zostaną usunięte.
   • Rozmiar okna dla wszystkich programów.
   • Pozycja menu i pasków narzędzi oraz wszelkie dostosowania.
   • Poziom zabezpieczeń każdego programu.
   • Ustawienia wyświetlania w programie, na przykład widok Kalendarz w programie Outlook.
   • Po ponownym uruchomieniu programów pakietu Office należy ponownie wprowadzić nazwę i inicjały użytkownika.
 4. Kliknij przycisk Start.
 5. Kliknij przycisk Ignoruj po pojawieniu się w oknie dialogowym Zamykanie programów pakietu Office następującego komunikatu (gdzie program to dowolny aktualnie uruchomiony program pakietu Office 2003):
  Aby móc poprawnie odczytać lub przywrócić ustawienia, należy zamknąć następujące programy:
  Microsoft program
 6. Po zakończeniu procesu naprawiania kliknij przycisk OK w oknie następującego komunikatu, w którym wydanie oznacza wersję zainstalowanego pakietu Office 2003 (na przykład Microsoft Office Professional Edition 2003):
  Instalacja pakietu Microsoft Office wydanie 2003 została zakończona pomyślnie.
Powrót do początku
Właściwości

Identyfikator artykułu: 822238 — ostatni przegląd: 05.01.2004 — zmiana: 1

Opinia