Edycja atrybutu bgcolor tagu Table Data nie powoduje zmiany koloru tła komórki

Symptomy

Jeśli w programie FrontPage 2003 sformatowano tabelę za pomocą funkcji AutoFormat, próba zmiany koloru tła pojedynczej komórki przez dodanie atrybutu bgcolor do tagu <td> kończy się niepowodzeniem.

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ funkcja Autoformatowania tabel modyfikuje kolor komórki za pomocą kaskadowych arkuszy stylów (CSS, Cascading Style Sheet). Aby uzyskać więcej informacji o arkuszach CSS, zobacz temat Pomocy programu Microsoft FrontPage: Style — informacje.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy dostosować kolory tła tabeli, modyfikując jej właściwości. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Pomocy programu Microsoft FrontPage: Ustawianie właściwości tła tabeli.

Uwaga Kod HTML sterujący kolorem tła można również edytować bezpośrednio, modyfikując atrybut stylu tabeli. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Pomocy programu Microsoft FrontPage: Zmienianie właściwości pojedynczego tagu HTML.

Aby dostosować kolory tła widoku danych, należy użyć formatowania warunkowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Pomocy programu Microsoft FrontPage: Dodawanie lub usuwanie formatowania warunkowego widoku danych.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 822262 — ostatni przegląd: 05.01.2004 — zmiana: 1

Opinia