Komunikat o błędzie „Aplikacja nie została właściwie zainicjowana (0xc0150002)” podczas uruchamiania programu pakietu Office 2003 na komputerze z systemem Windows XP Professional

Symptomy

Podczas uruchamiania programu pakietu Office 2003 na komputerze z systemem Microsoft Windows XP Professional może zostać zwrócony następujący komunikat o błędzie:
Aplikacja nie została właściwie zainicjowana (0xc0150002). Kliknij przycisk OK, aby zakończyć aplikację.

Przyczyna

Takie zachowanie może wystąpić, jeśli po zainstalowaniu na komputerze pakietu Office 2003 i systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 1a (SP1a) na komputerze zostanie wykonana któraś z następujących czynności:
  • Komputer z systemem Windows XP Home zostanie uaktualniony do wersji Windows XP Professional.
  • System Windows XP zostanie ponownie zainstalowany na komputerze.
  • Zostanie wykonana naprawa systemu Windows XP na komputerze.
W tym scenariuszu uruchomienie programu pakietu Office 2003 może spowodować wyświetlenie komunikatu o błędzie opisanego w sekcji „Symptomy”.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać problem z tym zachowaniem, po uaktualnieniu komputera z systemem Windows XP Home do wersji Windows XP Professional lub po ponownym zainstalowaniu systemu Windows XP należy ponownie zainstalować dodatek SP1a dla systemu Windows XP.

Po ponownym zainstalowaniu tego dodatku Service Pack należy ponownie uruchomić komputer.

Więcej informacji

Aby dowiedzieć się więcej o uzyskiwaniu najnowszego dodatku Service Pack dla systemu Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących przeprowadzania uaktualnienia (ponownej instalacji) systemu Windows XP w miejscu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

978788 Jak wykonać uaktualnienie w miejscu (ponowną instalację) systemu Windows XP
Właściwości

Identyfikator artykułu: 822520 — ostatni przegląd: 27.06.2014 — zmiana: 1

Opinia