Dostępność aktualizacji sterowników USB 1.1 i 2.0 dla systemu Windows XP z dodatkiem SP1

Streszczenie

Firma Microsoft wydała aktualizację sterowników USB dołączonych do dodatku Service Pack 1 (SP1) dla systemu Windows XP. Rozwiązuje ona następujące problemy:

Zarządzanie energią

 • Korzystanie z myszy USB (lub wzbudzenie komputera przy użyciu myszy USB) po wstrzymaniu lub zahibernowaniu komputera może być niemożliwe, jeśli wstrzymanie lub zahibernowanie nastąpiło podczas poruszania myszą USB. Jeśli wystąpi ten problem, nadal można wzbudzić komputer przy użyciu przycisku zasilania, nie tracąc żadnych funkcji. Na ogół, nawet po zastosowaniu tej aktualizacji, najlepiej jest nie poruszać myszą USB, dopóki komputer nie zakończy operacji wstrzymywania lub hibernacji.
 • Komputer zostaje automatycznie uruchomiony ponownie, zamiast wyjść ze stanu hibernacji, lub pojawia się poważny błąd (błąd zatrzymania 0x000000A w pliku Usbport.sys).
 • Kontroler USB 2.0 nie wchodzi w tryb wstrzymania selektywnego. Z powodu tego zachowania procesor nie może wejść w stan energii C3 (zatrzymany zegar) po odłączeniu urządzenia od koncentratora USB 2.0, który jest podłączony do kontrolera USB EHCI.

  Uwaga: Dzięki funkcji wstrzymania selektywnego sterowniki urządzeń USB mogą wybiórczo wyłączać swoje urządzenia po wykryciu, że urządzenia są bezczynne. Jeśli urządzenie zostanie użyte ponownie (na przykład użytkownik poruszy myszą USB), sterownik z powrotem włącza urządzenie. Ma to szczególnie istotne znaczenie dla zarządzania energią komputerów przenośnych.
 • Urządzenie USB nie działa po wyjściu ze stanu energii S1 lub S3. W przypadku takiego zachowania komputer może przestać odpowiadać (zawiesić się) przy ponownym uruchamianiu.

Plug and Play

 • Komputer może zostać automatycznie uruchomiony ponownie lub może pojawić się poważny błąd (błąd zatrzymania 0x0000007E w pliku Usbhub.sys), jeśli zostanie użyte narzędzie Bezpieczne usuwanie sprzętu, po czym zostanie usunięte urządzenie magazynujące USB, które jest podłączone bezpośrednio do komputera.

  Uwaga: Ten problem występuje nieregularnie.

Urządzenia izochroniczne Hi-Speed

 • Urządzenie izochroniczne Hi-Speed USB wykorzystuje ponad 80 procent zasobów procesora (CPU).
 • Przy strumieniowym przesyłaniu wideo przez kamerę izochroniczną Hi-Speed USB 2.0 inne urządzenia USB mogą przestać działać lub mogą działać źle. Na przykład głośniki USB mogą przestać przesyłać strumieniowo audio albo mysz podłączona do tego samego koncentratora może stać się niestabilna. Jeżeli przesyłanie strumieniowe przez kamerę zostanie zatrzymane, głośniki mogą ponownie zacząć działać poprawnie. Może jednak również zajść konieczność ponownego uruchomienia audio po zatrzymaniu przesyłania strumieniowego przez kamerę. Takie zachowanie występuje tylko w przypadku, gdy wszystkie urządzenia są podłączone do tego samego koncentratora USB 2.0.
 • Mikrofon wbudowany w kamerę izochroniczną Hi-Speed USB 2.0 może nie działać. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące tego zachowania, skontaktuj się z dostawcą sprzętu.

Więcej informacji

Informacje dotyczące dodatku Service Pack

Aby rozwiązać ten problem, należy zaopatrzyć się w najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP

Informacje dotyczące pobierania

Następujący plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na bezpiecznych serwerach, które uniemożliwiają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Informacje dotyczące instalacji

Do zainstalowania tej aktualizacji wymagane jest zalogowanie się jako administrator i użycie odpowiednich przełączników instalacji.

Aby sprawdzić, czy ta aktualizacja została zainstalowana na komputerze, należy porównać wersje zaktualizowanych plików na komputerze z plikami wymienionymi w sekcji „Informacje dotyczące plików” tego artykułu lub potwierdzić, że w następującym kluczu rejestru znajduje się wartość DWORD Installed z wartością danych 1:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Hotfix\KB822603

Wymagania wstępne

Aby zainstalować tę aktualizację, użytkownik musi być zalogowany jako administrator w systemie Windows XP z dodatkiem SP1. Systemy Windows XP Tablet PC Edition i Windows XP Media Center Edition już zawierają dodatek SP1.

Wymagania dotyczące ponownego uruchamiania

Do ukończenia instalacji tej aktualizacji wymagane jest ponowne uruchomienie komputera.

Stan poprzedniej aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje żadnych innych aktualizacji.

Przełączniki instalacji

W tej aktualizacji są obsługiwane następujące przełączniki instalacji:
 • /? Pokazuje listę przełączników instalacji.
 • /u Korzysta z trybu nienadzorowanego.
 • /f Wymusza zamknięcie innych programów przed zamknięciem komputera.
 • /n Nie wykonuje kopii zapasowych plików przed usunięciem.
 • /o Zastępuje pliki OEM bez monitowania.
 • /z Nie uruchamia ponownie komputera po zakończeniu instalacji.
 • /q Korzysta z trybu cichego (bez interakcji użytkownika).
 • /l Wyświetla listę zainstalowanych poprawek.
 • /x Wyodrębnia pliki bez uruchamiania Instalatora.


Na przykład, aby zainstalować aktualizację dla platformy x86 bez żadnej interwencji użytkownika, użyj następującego wiersza polecenia:
windowsxp-kb822603-x86-enu.exe/u/q
Aby zainstalować aktualizację dla platformy x86 bez wymuszania ponownego uruchomienia komputera, użyj następującego polecenia:
windowsxp-kb822603-x86-enu.exe/z
Uwaga Te przełączniki mogą być używane równocześnie w jednym poleceniu.

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
Następujące pliki są instalowane w folderze %Windir%\System32.

W systemie Windows XP z dodatkiem SP1

Data     Czas  Wersja    Rozmiar   Nazwa pliku  Platforma ----------------------------------------------------------------- 03-lip-2003 17:53 5.1.2600.1243  28,160 Usbccgp.sys 03-lip-2003 17:50 5.1.2600.1243  25,216 Usbehci.sys 03-lip-2003 17:52 5.1.2600.1243  53,120 Usbhub.sys 03-lip-2003 17:51 5.1.2600.1243  16,000 Usbohci.sys 03-lip-2003 17:49 5.1.2600.1243 138,752 Usbport.sys 03-lip-2003 17:51 5.1.2600.1243  19,328 Usbuhci.sys 03-lip-2003 17:53 5.1.2600.1243 119,552 Usbccgp.sys IA64 03-lip-2003 17:50 5.1.2600.1243  86,528 Usbehci.sys IA64 03-lip-2003 17:53 5.1.2600.1243 206,976 Usbhub.sys  IA64 03-lip-2003 17:51 5.1.2600.1243  53,888 Usbohci.sys IA64 03-lip-2003 17:49 5.1.2600.1243 488,960 Usbport.sys IA64 03-lip-2003 17:51 5.1.2600.1243  68,992 Usbuhci.sys IA64 
Uwaga Z powodu zależności plików i wymagań związanych z instalacją lub usuwaniem te aktualizacje mogą też zawierać dodatkowe pliki.

Informacje o usuwaniu

Aby usunąć tę aktualizację, użyj narzędzia Dodaj lub usuń programy (albo narzędzia Dodaj/Usuń programy) dostępnego w Panelu sterowania. Kliknij pozycję Windows XP Hotfix (SP2) Q822603, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Administratorzy systemów mogą usunąć tę aktualizację przy użyciu narzędzia Spuninst.exe. Plik programu Spuninst.exe znajduje się w folderze %Windir%\$NTUninstallKB822603$\Spuninst. To narzędzie obsługuje następujące przełączniki Instalatora:

 • /? Pokazuje listę przełączników instalacji.
 • /u Korzysta z trybu nienadzorowanego.
 • /f Wymusza zamknięcie innych programów przed zamknięciem komputera.
 • /z Nie uruchamia ponownie komputera po zakończeniu instalacji.
 • /q Korzysta z trybu cichego (bez interakcji użytkownika).

Funkcje, które nie zostały jeszcze wdrożone

 • Izochroniczne transfery okresowe

  • Firma Microsoft obsługuje tylko izochroniczne audio okresowe w przypadku audio wejściowego. Firma Microsoft przetestowała to jedynie ze sterownikiem audio dołączonym do systemu Windows XP.
  • Obsługa izochronicznych transferów okresowych jest ograniczona do urządzeń o okresie 8 ramek lub mniejszym.
  • Sterownik audio firmy Microsoft obsługuje tylko szybkie izochroniczne urządzenia okresowe o okresie 8 ramek.
 • Wstrzymanie selektywne USB

  • Komputer nie może wejść w stan energii C3, jeśli ma podłączone jakiekolwiek urządzenia USB lub ma załadowane sterowniki, które nie obsługują wstrzymania selektywnego. Aby komputer mógł wejść w stan energii C3, każde urządzenie w systemie musi obsługiwać wstrzymanie selektywne.
 • Użycie przepustowości
  • Strona właściwości Menedżera urządzeń dla kontrolerów hosta USB zawiera kartę Zaawansowane, na której jest wyświetlana przepustowość pasma zużywana przez urządzenia USB. Użycie przepustowości USB nie jest wyświetlane poprawnie dla sterownika rozszerzonego hosta (Enhanced Host Controller) USB 2.0. Użycie przepustowości przez szybkie urządzenia USB będzie obliczane poprawnie w przyszłych wersjach systemu operacyjnego Windows.
  • Problemy z obliczaniem przepustowości w przypadku koncentratorów z jednym lub wieloma translatorami transakcji (TT) zostaną rozwiązane w przyszłych wersjach systemu operacyjnego Windows.

Znane problemy

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących znanych problemów, które mogą występować podczas instalowania tej aktualizacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

826959 Komputer nie odpowiada (zawiesza się) przy próbie powrotu ze stanu wstrzymania lub hibernacji przy użyciu urządzenia USB

Uwaga: Główną zaletą wstrzymania selektywnego USB jest jego funkcja programowego obejścia bieżących kontrolerów USB, które uniemożliwiają procesorowi wejście w stan energii C3, gdy dowolne urządzenie USB znajduje się w stanie D0.

 • Interfejs użytkownika USB w systemie Windows XP nie obsługuje większej liczby kontrolerów hostów niż 10.
 • Wzbudzenie komputera z urządzeniem USB może okazać się niemożliwe, jeśli wstrzymanie nastąpi podczas poruszania urządzeniem USB. Takie zachowanie występuje zazwyczaj wtedy, gdy mysz jest podłączona do zewnętrznego koncentratora USB. Jeśli wystąpi takie zachowanie, nadal można wzbudzić komputer przy użyciu przycisku zasilania, nie tracąc żadnych funkcji.
 • Wzbudzenie komputera z urządzeniem USB może okazać się niemożliwe, jeśli system wejdzie w stan zarządzania energią (S1, S3 lub S4) podczas korzystania z tego urządzenia.

  Jeśli w tym czasie urządzenie USB generuje sygnały wznowienia, kontroler hosta, urządzenie USB lub jedno i drugie mogą wejść w stan, w którym nie będzie możliwe wykrycie stanu uśpienia komputera i wzbudzenie go. Aby rozwiązać ten problem, trzeba zaktualizować system BIOS komputera lub inny składnik, który obsługuje funkcję wzbudzenia GPE.
 • Debugowanie przez port USB 2.0 nie jest obecnie obsługiwane.
 • System USB 2.0 Legacy BIOS nie jest obecnie obsługiwany.
 • Funkcje dodane do interfejsu Enhanced Host Controller Interface (EHCI) dla magistrali USB (Universal Serial Bus) po wydaniu wersji 0.96 nie są obsługiwane. Aby uzyskać więcej informacji na temat interfejsu EHCI, odwiedź następującą witrynę firmy Intel w sieci Web:
 • Deskryptory skojarzeń interfejsów nie są obsługiwane. Aby uzyskać więcej informacji o deskryptorach skojarzeń interfejsów, odwiedź następującą witrynę organizacji USB Implementers Forum Inc. w sieci Web:
 • Interfejs użytkownika raportowania przepustowości nie jest obsługiwany w przypadku szybkich kontrolerów hostów. Interfejs użytkownika raportowania przepustowości (na karcie Zaawansowane w Menedżerze urządzeń kontrolera hosta) może niepoprawnie pokazywać użycie przepustowości w systemie Windows XP. Być może w przyszłych wersjach tego systemu operacyjnego firma Microsoft doda lepsze algorytmy do obliczania przepustowości kontrolera EHCI i/lub koncentratorów USB 2.0 z jednym lub wieloma translatorami transakcji (TT, Transaction Translator).
 • Klawiatura USB Natural Keyboard Elite firmy Microsoft nie jest rozpoznawana po „obudzeniu” komputera ze stanu wstrzymania. Ta sytuacja występuje czasami na komputerze IBM ThinkPad T23.
Firma Microsoft udostępnia informacje dotyczące sposobów kontaktowania się z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje tego typu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje, że informacje dotyczące innych firm są precyzyjne.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 822603 — ostatni przegląd: 08.01.2014 — zmiana: 1

Opinia