JAK: Porady i wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition (część 1)

StreszczenieNiniejszy artykuł stanowi część 1 cyklu Porady i wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition.
Część 1 zawiera wprowadzenie do tego zagadnienia.
Aby zapoznać się z pozostałymi częściami, użyj łączy znajdujących się na końcu artykułu.

Inne artykuły na ten temat:

Część 1. Informacje o rejestrze
Część 2. Przeglądanie rejestru
Część 3. Eksportowanie poszczególnych kluczy
Część 4. Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie danych konfiguracyjnych
Część 5. Wyjście awaryjne: konsola odzyskiwania
Część 6. Edytowanie rejestru
Część 7. Wprowadzanie zmian

Rejestr stanowi podstawę całej konfiguracji systemu Windows. Jest to baza danych o hierarchicznej strukturze, zawierająca wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego działania komputera. Zalecane jest zapoznanie się z podstawowymi informacjami dotyczącymi rejestru.

Rejestr zawiera następujące informacje:

 • Wszystkie informacje właściwe dla komputera, takie jak:

  • Używany sprzęt
  • Ustawienia zabezpieczeń
 • Wszystkie informacje właściwe dla użytkownika, takie jak:

  • Ustawienia pulpitu
  • Ustawienia menu StartRejestr jest bazą danych, w której informacje podzielone są na różne pliki. Informacje właściwe dla komputera są ściśle oddzielone od informacji właściwych dla użytkownika.


Informacje właściwe dla komputera to dane konfiguracyjne niezależne od użytkownika, dotyczące wszystkich użytkowników. System Windows przechowuje je w folderze

 • Katalog systemu Windows\SYSTEM32\CONFIG

w plikach SAM, SECURITY, SOFTWARE oraz SYSTEM.

 • Pliki SAM (Security Account Manager, Menedżer kont zabezpieczeń) oraz SECURITY zawierają ustawienia właściwe dla zabezpieczeń. Należą do nich ustawienia lokalnych kont użytkowników i grup, ich uprawnienia w systemie oraz inne. Te informacje są zaszyfrowane, dzięki czemu nawet administrator nie zna haseł poszczególnych użytkowników.
 • Plik SOFTWARE zawiera ustawienia konfiguracji dla systemu Windows oraz innych programów.
 • Plik SYSTEM zawiera ustawienia sterowników urządzeń oraz usług. System korzysta z tych danych podczas rozruchu.

Informacje właściwe dla użytkownika to ustawienia aktualnie zalogowanego użytkownika. System Windows przechowuje je w różnych miejscach: w folderze

 • Katalog systemu Windows\SYSTEM32\CONFIG

w pliku DEFAULT, w folderze

 • Dysk systemowy\Documents and Settings\Nazwa użytkownika


w pliku NTUSER.DAT oraz w folderze

 • Dysk systemowy\Documents and Settings\Nazwa_użytkownika\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\MICROSOFT\WINDOWS

w pliku USRCLASS.DAT.

 • Plik DEFAULT zawiera ustawienia konfiguracji profilu standardowego. Są one używane do momentu, gdy użytkownik się zaloguje; mogą też stanowić podstawowe ustawienia dla nowo tworzonego użytkownika.
 • Plik NTUSER.DAT zawiera profil osobisty nowego użytkownika. Należą do niego ustawienia konfiguracji pulpitu, menu Start, programu Internet Explorer, folderu Moje dokumenty, książki adresowej programu Outlook Express oraz różne ustawienia Panelu sterowania i sieci.
 • Plik USRCLASS.DAT zawiera ustawienia oprogramowania właściwe dla użytkownika. Podczas instalowania nowych programów administrator może zdecydować, czy będą one dostępne tylko dla jednego czy dla wszystkich użytkowników.

W rejestrze jest tworzona odpowiednia lista.Aby przeglądać pliki w Eksploratorze, należy zmienić odpowiednio ustawienia folderów. W innym przypadku nie będzie można odnaleźć plików. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje folderów, wybierz kartę Widok i upewnij się, że zaznaczono opcję Pokaż ukryte pliki i foldery.Sposób powstawania zmian w rejestrze

Rejestr podlega ciągłym zmianom. Po ponownym skonfigurowaniu systemu, np. po ustawieniu hasła dla wygaszacza ekranu albo utworzeniu małej sieci, zainstalowaniu nowego sprzętu i zainstalowaniu lub dezinstalacji programów w rejestrze zapisywane są nowe dane albo stare dane są zmieniane lub zastępowane. Zazwyczaj te operacje są wykonywane przez następujące programy:

 • Programy Panelu sterowania
 • Programy użytkowe innych firm

Można to zrobić również przy użyciu

 • Edytora rejestru (REGEDIT.EXE)

który umożliwia bezpośrednią edycję rejestru. Należy to robić tylko w przypadku uzyskania pewności, że w ten sposób zostaną osiągnięte zamierzone rezultaty. Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może stać się przyczyną problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu. Należy pamiętać o utworzeniu kopii zapasowej rejestru przed jego edycją, tak aby można było przywrócić oryginalną konfigurację.

Najpierw należy przejrzeć rejestr i zapoznać się z jego strukturą. Przeglądanie rejestru jest bezpieczną czynnością.

MATERIAŁY REFERENCYJNE

Inne artykuły na ten temat:

CZĘŚĆ 1 Porady i wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition (822890)
Informacje o rejestrze

CZĘŚĆ 2 Porady i wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition (822955)
Przeglądanie rejestru

CZĘŚĆ 3 Porady i wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition (822959)
Eksportowanie, importowanie i drukowanie poszczególnych kluczy

CZĘŚĆ 4 Porady i wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition (823048)
Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie danych konfiguracyjnych

CZĘŚĆ 5 Porady i wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition (823053)
Wyjście awaryjne: konsola odzyskiwania

CZĘŚĆ 6 Porady i wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition (823060)
Edytowanie rejestru

CZĘŚĆ 7 Porady i wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition (823107)
Wprowadzanie zmian

Ten artykuł jest tłumaczeniem z języka niemieckiego. Wszelkie późniejsze zmiany lub dodatki do oryginalnego artykułu w języku niemieckim mogą nie być uwzględnione w tym tłumaczeniu. Informacje zawarte w tym artykule są oparte na niemieckojęzycznych wersjach tego produktu. Dokładność tych informacji w odniesieniu do innych wersji językowych tego produktu nie została przetestowana w zakresie tego tłumaczenia. Firma Microsoft udostępnia te informacje bez żadnych gwarancji co do ich dokładności i przydatności ani co do kompletności i dokładności tłumaczenia.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 822890 — ostatni przegląd: 04.03.2004 — zmiana: 1

Opinia