JAK: Porady i wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition (część 6)

StreszczenieNiniejszy artykuł stanowi część 6 cyklu Porady i wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition.
Część 6 zawiera opis sposobu edytowania rejestru.
Aby zapoznać się z pozostałymi częściami, użyj łączy znajdujących się na końcu artykułu.

Inne artykuły na ten temat:

Część 1. Informacje o rejestrze 
Część 2. Przeglądanie rejestru
Część 3. Eksportowanie poszczególnych kluczy
Część 4. Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie danych konfiguracyjnych
Część 5. Wyjście awaryjne: konsola odzyskiwania
Część 6. Edytowanie rejestru
Część 7. Wprowadzanie zmian

Rejestr można edytować przy użyciu Edytora rejestru REGEDIT.EXE. Poniżej opisano najważniejsze czynności, z których opisem należy się zapoznać, aby praca z bazą danych rejestru był możliwa.

Należą do nich:

 • Tworzenie nowego klucza
 • Tworzenie nowego wpisu
 • Usuwanie wpisu
 • Zmienianie wartości
 • Usuwanie klucza
 • Przeszukiwanie bazy danych konfiguracji

Uruchom Edytora rejestru, klikając przycisk Start, klikając polecenie Uruchom, a następnie wpisując polecenie REGEDIT i klikając przycisk OK.

Tworzenie nowego klucza

W głównych kluczach można tworzyć nowe klucze i podklucze. Zasady są podobne do zasad stosowanych w Eksploratorze Windows.

 1. Przejdź do klucza, w którym ma zostać utworzony nowy podklucz.
 2. Kliknij klucz prawym przyciskiem myszy, kliknij polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Klucz.
 3. Nowy klucz ma na początku standardową nazwę Nowy klucz #1. Wpisz odpowiednią nazwę i naciśnij klawisz Enter. Nazwę można również podać później. Aby to zrobić, kliknij klucz prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Zmień nazwę.

Przykład

Utwórz klucz o nazwie Klucz główny w gałęzi klucza HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE:Aby zmienić nazwę klucza później, wykonaj następujące czynności:Tworzenie nowego wpisu

Każdy klucz może mieć jeden lub kilka wpisów. Nowe wpisy można dodawać w dowolnym momencie.

 1. Zaznacz klucz, do którego chcesz dodać nowy wpis.
 2. Prawym przyciskiem myszy kliknij pusty obszar w prawym oknie, wybierz polecenie Nowy, a następnie jeden z dostępnych typów wartości:

  • Wartość ciągu
  • Wartość binarna
  • Wartość DWORD
  • Wartość wielociągu
  • Wartość ciągu rozwijalnego
 3. Nowy wpis ma na początku standardową nazwę Nowy klucz #1. Wpisz odpowiednią nazwę i naciśnij klawisz Enter. Nazwę można również podać później. Aby to zrobić, kliknij klucz prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Zmień nazwę.
 4. Kliknij wpis prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Modyfikuj.
 5. Podaj żądaną wartość i kliknij przycisk OK.


Przykład

Utwórz w Kluczu głównym wpis typu wartość ciągu o wartości Zwykły tekst:Utwórz w Kluczu głównym wartość binarną o wartości 0:Utwórz w Kluczu głównym wartość DWORD o wartości 1488 (w formacie dziesiętnym):Zmień wartość 1488 (format szesnastkowy):Wartości są różne. Podczas tworzenia lub zmieniania wartości DWORD należy uwzględnić sposób wprowadzania wartości.

Utwórz w Kluczu głównym wielociąg o nazwie Wielociąg o wartości Zwykły tekst (podział wiersza) w dwóch wierszach:Utwórz w Kluczu głównym ciąg rozwijalny o nazwie Ciąg rozwijalny o wartości Ciąg ze zmienną %zmienna%:Usuwanie wpisu

Każdy wpis określonego klucza można usunąć. Należy pamiętać, że tej czynności nie można cofnąć.

 1. Kliknij wpis prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Usuń.
 2. Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić usunięcie.


Przykład

Usuń wpis Wartość binarna:

Zmienianie wartości

Prawdopodobnie będzie konieczna tylko zmiana wartości, a nie samego wpisu.
 1. Kliknij wpis prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Modyfikuj.
 2. Popraw wartość i kliknij przycisk OK.


Przykład

Zmień wpis Wartość ciągu. Nowa wartość to nadal zwykły tekst:

Usuwanie klucza

Klucz znajdujący się w kluczu głównym można usunąć w dowolnym momencie. Należy jednak zachować ostrożność! Usunięcie klucza powoduje również usunięcie wszystkich podkluczy i wpisów. Również w tym przypadku cofnięcie usuwania jest niemożliwe. Jeżeli jeden z kluczy zostanie usunięty przez pomyłkę, bazę danych konfiguracji można przywrócić przy użyciu kopii zapasowej.

 1. Kliknij klucz prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Usuń.
 2. Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić usunięcie.

Przykład

Usuń Klucz główny:
Pozostałe ustawienia pozostaną takie, jak do tej pory.

Uwaga:

Wszystkie dokonane zmiany są zapisywane w bazie danych konfiguracji. Wykonanych operacji nie będzie można później anulować i cofnąć (np. po zamknięciu Edytora rejestru).

Podczas wykonywania czynności opisanych w przykładach należy zachować ostrożność.

Przeszukiwanie bazy danych konfiguracji

Baza danych konfiguracji jest duża, dlatego często konieczne jest szukanie określonego klucza, wpisu lub wartości.

 1. Kliknij polecenie Znajdź w menu Edycja.
 2. Podaj szukany ciąg i wybierz opcje wyszukiwania. Wybierz typ wyszukiwanego elementu: klucz, wpis (w oknie dialogowym Wartość) lub wartość (w oknie dialogowym Dane). Odpowiednio usuń zaznaczenie niepotrzebnych pól wyboru.
 3. Jeżeli szukany ciąg ma dokładnie odpowiadać szukanemu elementowi, zaznacz pole wyboru Uwzględnij tylko całe ciągi. Kliknij przycisk Znajdź następny.
 4. Wyszukiwanie można odpowiednio kontynuować przy użyciu klawisza F3.


Przykład

Wyszukaj klucz PRINTER:Wyszukiwanie rozpoczyna się zawsze od aktualnie otwartej gałęzi. Zalecane jest przejście do początku bazy danych przy użyciu klawisza Home.

MATERIAŁY REFERENCYJNE

Inne artykuły na ten temat:

CZĘŚĆ 1 Porady i wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition (822890)
Informacje o rejestrze

CZĘŚĆ 2 Porady i wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition (822955)
Przeglądanie rejestru

CZĘŚĆ 3 Porady i wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition (822959)
Eksportowanie, importowanie i drukowanie poszczególnych kluczy

CZĘŚĆ 4 Porady i wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition (823048)
Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie danych konfiguracyjnych

CZĘŚĆ 5 Porady i wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition (823053)
Wyjście awaryjne: konsola odzyskiwania

CZĘŚĆ 6 Porady i wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition (823060)
Edytowanie rejestru

CZĘŚĆ 7 Porady i wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition (823107)
Wprowadzanie zmian

Ten artykuł jest tłumaczeniem z języka niemieckiego. Wszelkie późniejsze zmiany lub dodatki do oryginalnego artykułu w języku niemieckim mogą nie być uwzględnione w tym tłumaczeniu. Informacje zawarte w tym artykule są oparte na niemieckojęzycznych wersjach tego produktu. Dokładność tych informacji w odniesieniu do innych wersji językowych tego produktu nie została przetestowana w zakresie tego tłumaczenia. Firma Microsoft udostępnia te informacje bez żadnych gwarancji co do ich dokładności i przydatności ani co do kompletności i dokładności tłumaczenia.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 823060 — ostatni przegląd: 04.03.2004 — zmiana: 1

Opinia