JAK: Porady i wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition (część 7)

StreszczenieNiniejszy artykuł stanowi część 7 cyklu Porady i wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition.
Część 7 zawiera opis sposobu wprowadzania zmian.
Aby zapoznać się z pozostałymi częściami, użyj łączy znajdujących się na końcu artykułu.

Inne artykuły na ten temat:

Część 1. Informacje o rejestrze 
Część 2. Przeglądanie rejestru
Część 3. Eksportowanie poszczególnych kluczy
Część 4. Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie danych konfiguracyjnych
Część 5. Wyjście awaryjne: konsola odzyskiwania
Część 6. Edytowanie rejestru
Część 7. Wprowadzanie zmian

Wprowadzenie zmian w rejestrze może być również konieczne w późniejszym czasie. Aby to zrobić, można wyeksportować określone klucze przed edycją i po jej dokonaniu i porównać oba pliki .reg.

Przykład:

Po utworzeniu skrótu na pulpicie jest on wskazywany przez strzałkę. Należy spróbować ją usunąć. 1. Uruchom Edytora rejestru, klikając przycisk Start, klikając polecenie Uruchom, a następnie wpisując polecenie REGEDIT i klikając przycisk OK.
 2. Przejdź do następującego klucza rejestru:

  • HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile
 3. Wyeksportuj klucz przy użyciu polecenia Eksportuj w menu Plik i nazwij go Stary_plik.reg.

 4. Usuń wpis ISSHORTCUT.

 5. Wyeksportuj klucz przy użyciu polecenia Eksportuj w menu Plik i nazwij go Nowy_plik.reg.

 6. Wykonaj te czynności dla klucza

  • HKEY_CLASSES_ROOT\piffile


 7. Usuń wpis ISSHORTCUT. Dla pewności wyeksportuj klucz przed wprowadzeniem zmiany i po jej dokonaniu.
 8. Po ponownym uruchomieniu komputera strzałki skrótów znikną.

Porównanie plików .reg przy użyciu programu Word

 1. Otwórz plik Stary_plik.reg. W polu Pliki typu należy wybrać opcję Wszystkie pliki. 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Śledź zmiany, a następnie kliknij polecenie Porównaj dokumenty (w programie Word 97/2000). Otwórz plik Nowy_plik.reg. Pamiętaj, aby wybrać opcję Wszystkie pliki.
 3. W programie Word 2002 w menu Narzędzia należy kliknąć zamiast tego polecenie Porównaj i scal dokumenty. Odznacz pole wyboru Znajdź formatowanie. Zaznacz plik Nowy_plik.reg i kliknij przycisk Scal. Pamiętaj, aby wybrać opcję Wszystkie pliki.

 4. Po wykonaniu tej operacji zmiany zostaną oznaczone jako poprawki.
 5. Plik można zapisać w formacie .doc.Kliknij plik, kliknij polecenie Zapisz jako i zmień typ danych z opcji Zwykły tekst na opcję Word - dokument. 6. Jeżeli przywrócenie strzałki skrótu jest konieczne, należy utworzyć ponownie wartość ciągu ISSHORTCUT w obu kluczach. Wartość pozostaje pusta.

Wskazówka:

Porównanie warto robić w przypadku, gdy oprogramowanie jest często instalowane i odinstalowywane. Nie wszystkie procesy odinstalowywania usuwają wpisy rejestru w prawidłowy sposób.

Uwaga:

Jeżeli etykieta Skrót do jest niepożądana, można ją usunąć.

 1. Przejdź do klucza

  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer

 2. Sprawdź, czy istnieje wpis LINK. Jeżeli tak jest, należy go usunąć i ponownie uruchomić komputer. Jeżeli taki wpis nie istnieje, można pominąć ten krok.

 3. Utwórz wartość binarną LINK = 00 00 0000.

 4. Nowo utworzone skróty nie będą miały etykiety Skrót do. 5. W przypadku konieczności cofnięcia operacji należy usunąć wpis LINK = 00 00 00 00 i ponownie uruchomić komputer.

MATERIAŁY REFERENCYJNE

Inne artykuły na ten temat:

CZĘŚĆ 1 Porady i wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition (822890)
Informacje o rejestrze

CZĘŚĆ 2 Porady i wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition (822955)
Przeglądanie rejestru

CZĘŚĆ 3 Porady i wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition (822959)
Eksportowanie, importowanie i drukowanie poszczególnych kluczy

CZĘŚĆ 4 Porady i wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition (823048)
Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie danych konfiguracyjnych

CZĘŚĆ 5 Porady i wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition (823053)
Wyjście awaryjne: konsola odzyskiwania

CZĘŚĆ 6 Porady i wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition (823060)
Edytowanie rejestru

CZĘŚĆ 7 Porady i wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition (823107)
Wprowadzanie zmian

Ten artykuł jest tłumaczeniem z języka niemieckiego. Wszelkie późniejsze zmiany lub dodatki do oryginalnego artykułu w języku niemieckim mogą nie być uwzględnione w tym tłumaczeniu. Informacje zawarte w tym artykule są oparte na niemieckojęzycznych wersjach tego produktu. Dokładność tych informacji w odniesieniu do innych wersji językowych tego produktu nie została przetestowana w zakresie tego tłumaczenia. Firma Microsoft udostępnia te informacje bez żadnych gwarancji co do ich dokładności i przydatności ani co do kompletności i dokładności tłumaczenia.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 823107 — ostatni przegląd: 04.03.2004 — zmiana: 1

Opinia