JAK: Importowanie prezentacji programu PowerPoint do sieci Web przy użyciu programu FrontPage 2003

Wersja tego artykułu dla programu Microsoft FrontPage 2002: 306015 .

Streszczenie

W tym artykule opisano, jak zaimportować prezentację programu Microsoft PowerPoint do sieci Web w programie FrontPage, a następnie utworzyć na stronie domyślnej hiperłącze, którego kliknięcie spowoduje odtworzenie prezentacji.

Powrót do początku

Importowanie prezentacji programu PowerPoint do sieci Web w programie FrontPage 2003

Aby zaimportować prezentację programu PowerPoint do sieci Web w programie FrontPage, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom program PowerPoint i otwórz prezentację.
 2. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako stronę sieci Web, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Program PowerPoint utworzy folder, który będzie zawierał wszystkie pliki skojarzone z prezentacją. Folder ten zostanie utworzony w tej samej lokalizacji, co prezentacja programu PowerPoint. Jeśli prezentację zapisano pod nazwą Prezentacja1.ppt, nowy folder będzie nosił nazwę Prezentacja1_files.
 3. Zamknij prezentację programu PowerPoint, a następnie zamknij program PowerPoint.
 4. Uruchom program FrontPage, a następnie otwórz witrynę sieci Web, do której chcesz zaimportować prezentację programu PowerPoint.
 5. Otwórz stronę sieci Web, do której chcesz dołączyć prezentację programu PowerPoint.
 6. W menu Plik kliknij polecenie Importuj.
 7. W oknie dialogowym Importowanie kliknij przycisk Dodaj folder.
 8. W oknie dialogowym Otwieranie pliku kliknij folder, który został utworzony w kroku 2 podczas zapisywania prezentacji w postaci strony sieci Web, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
 9. W oknie dialogowym Importowanie kliknij przycisk OK.

  Uwaga W zależności od rozmiaru prezentacji, zamykanie okna dialogowego może trwać do kilku minut.
 10. Kliknij znak plus (+) obok nowego folderu na liście folderów, a następnie przeciągnij jeden z następujących plików na otwartą stronę sieci Web:
  • Frame.htm

   -lub-
  • Fullscreen.htm
 11. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz.
 12. W menu Plik kliknij polecenie Podgląd w przeglądarce.
 13. Kliknij właśnie utworzone hiperłącze. Można teraz wyświetlić prezentację.

  Uwaga Jeśli do witryny sieci Web przeciągnięto plik Frame.htm, prezentacja będzie wyświetlana na podzielonym ekranie w przeglądarce. W lewym okienku będą wyświetlane miniatury wszystkich slajdów, a w prawym okienku — po jednym pełnowymiarowym slajdzie naraz. Kliknij jeden raz slajd w prawym okienku, aby przejść dalej, lub kliknij miniaturę konkretnego slajdu w lewym okienku, aby wyświetlić ten slajd.

  Jeśli do witryny przeciągnięto plik Fullscreen.html, prezentacja będzie wyświetlana na pełnym ekranie. Można przejść dalej, klikając slajd, lub poczekać na automatyczną zmianę slajdu.

  Uwaga Aby zmienić tekst hiperłącza, należy wykonać następujące kroki:
  1. Kliknij hiperłącze prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości hiperłącza.
  2. W oknie dialogowym Edytowanie hiperłącza wyedytuj pole Tekst do wyświetlenia, wprowadzając w nim żądany tekst.
  3. Zapisz zmiany, a następnie wyświetl podgląd hiperłącza.
Powrót do początku
Właściwości

Identyfikator artykułu: 823430 — ostatni przegląd: 05.01.2004 — zmiana: 1

Opinia