Używanie przełącznika /3GB w programie Exchange Server 2003 na komputerze z systemem Windows Server 2003

Streszczenie

Jeżeli program Exchange Server 2003 jest instalowany na komputerze z systemem Microsoft Windows Server 2003, wyposażonym w 1 gigabajt (GB) lub większą ilość fizycznej pamięci RAM, na którym przechowywane są skrzynki pocztowe lub foldery publiczne, należy wyedytować plik Boot.ini, aby zoptymalizować użycie pamięci wirtualnej usługi Magazyn informacji.

W typowych okolicznościach i dla każdego procesu do procesu trybu użytkownika przydzielane są 2 GB wirtualnej przestrzeni adresowej, a kolejne 2 GB wirtualnej przestrzeni adresowej są przydzielane do systemu operacyjnego. Jeżeli w systemie Windows Server 2003 używany jest przełącznik /3GB, 3 GB wirtualnej przestrzeni adresowej są przydzielane do procesu trybu użytkownika, a kolejny 1 GB wirtualnej przestrzeni adresowej jest przydzielany do systemu operacyjnego. Przydzielenie dodatkowego 1 GB przestrzeni adresowej ułatwia rozwiązanie problemu związanego z fragmentacją pamięci w wirtualnej przestrzeni adresowej procesu Store.exe. Przydzielenie większej przestrzeni adresowej do procesu Store.exe ułatwia łączenie pamięci przed użyciem wszystkich dużych bloków pamięci.

Po zainstalowaniu systemu Windows Server 2003 należy zmodyfikować plik Boot.ini, a następnie dodać parametry /3GB i /USERVA=3030 do wiersza uruchamiania, jak w następującym przykładzie:

[Boot Loader] Timeout=30 Default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT 

[Operating Systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT="Microsoft Windows Server 2003" /fastdetect /3GB /USERVA=3030
Po dodaniu wartości /3gb do pliku Boot.ini deficytowy zasób systemu zwany wpisami systemowej tabeli stron (PTE, Page Table Entries) może być ograniczony do wartości, która może być przyczyną niestabilności komputera serwera Exchange. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zapobiegania zakłócaniu funkcjonowania komputera z programem Exchange Server, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

316739 How to use the /userva switch with the /3GB switch to tune the User-mode space to a value between 2 GB and 3 GB


Uwaga Korzystanie z przełącznika /3GB na komputerach z programem Microsoft Windows Small Business Server 2003 nie jest konieczne. Firma Microsoft nie zaleca korzystania z parametru przełącznika /3GB w pliku Boot.ini w przypadku komputerów z programem Exchange Server, które są również kontrolerami domeny usługi Active Directory lub serwerami wykazu globalnego.

Więcej informacji

Domyślnie system Windows Server 2003 rezerwuje 2 GB wirtualnej przestrzeni adresowej dla jądra, dlatego procesy trybu użytkownika, takie jak proces magazynu informacji programu Exchange 2003 (Store.exe), mogą korzystać z 2 GB wirtualnej przestrzeni adresowej. Wirtualna przestrzeń adresowa dla określonego procesu jest przydzielana podczas uruchamiania systemu i jest zwiększana wraz z dodawaniem większej ilości pamięci w czasie wykonywania. Zgodnie z obowiązującym standardem rzeczywiste użycie pamięci (zestaw roboczy) procesu jest znacznie mniejsze niż przestrzeń adresowa przydzielona dla tego procesu. Na komputerze z programem Exchange 2003, wyposażonym w co najmniej 1 GB pamięci, należy zmodyfikować system Windows Server 2003, aby udostępnić 3 GB pamięci aplikacjom trybu użytkownika.

Uwaga Należy się upewnić, że proces Store.exe nie wyczerpuje wirtualnej przestrzeni adresowej. W takim przypadku przydzielanie pamięci zakończy się niepowodzeniem (nawet jeżeli dostępna jest duża ilość wolnej fizycznej pamięci RAM) i konieczne będzie ponowne uruchomienie usługi magazynu informacji programu Microsoft Exchange.

Na przykład, jeżeli na serwerze wyposażonym w 2 GB fizycznej pamięci RAM przełącznik /3GB nie jest używany w pliku Boot.ini, pamięć wyczerpie się wówczas, gdy wirtualna przestrzeń adresowa procesu Store.exe osiągnie 2 GB. W tym scenariuszu Menedżer zadań systemu Windows informuje o tym, że w rzeczywistości używane jest tylko około 1,5 GB, jednak serwer będzie nadal zgłaszał brak pamięci.

Przełącznik /USERVA jest nową funkcją systemu Windows Server 2003 i umożliwia przydzielanie pamięci do trybu użytkownika i trybu jądra z większą precyzją. Umożliwia to skalowanie serwera dla większej liczby użytkowników bez ryzyka wyczerpania zasobów systemu. Jeżeli używany jest przełącznik /USERVA=3030, na potrzeby wpisów tabeli stron (PTE) przydzielane są dla jądra dodatkowe 42 megabajty (MB) pamięci. Konieczne może być jednak dostosowanie tej wartości. Korzystając z Monitora wydajności, można monitorować korzystanie z wpisów PTE. Należy monitorować obiekt Wolne wpisy tabeli stron systemu. Jeżeli wyświetlane są wartości mniejsze niż 7000, wartość 3030 powinna być zredukowana, ponieważ system jest niestabilny. Jeżeli wartość jest mniejsza niż 20 000, należy redukować wartość co 64 MB aż do chwili, kiedy będą wyświetlane wartości większe niż 20 000.

Uwaga Pomoc techniczna firmy Microsoft zdecydowanie zaleca korzystanie z zakresu pamięci od 2800 do 3030 w przypadku przełącznika /USERVA. Ten zakres jest dostatecznie szeroki, aby zapewnić odpowiednią liczbę wpisów PTE systemu, umożliwiającą rozwiązanie wszystkich aktualnie występujących problemów. Zazwyczaj ustawienie /userva=2800 zapewnia prawie maksymalną dostępną liczbę wpisów PTE systemu. Obecnie Pomoc techniczna firmy Microsoft nie zaobserwowała komputera z programem Exchange Server, który wymaga wartości mniejszych niż 2900.

Korzystając z Monitora wydajności, można również monitorować użycie adresów wirtualnych. Należy dodać licznik Bajty wirtualne dla procesu Store.exe, aby się upewnić, że przestrzeń wirtualna jest odczytywana precyzyjnie. Proces Store.exe jest jedynym procesem programu Exchange 2003, który należy monitorować. Inne procesy programu Exchange 2003 nie osiągają dużych rozmiarów, które mogą być przyczyną problemów.

Program Exchange Server używa przełącznika /3GB w miarę skalowania, dlatego komputer z programem Exchange Server nie może efektywnie korzystać z ilości pamięci RAM większej niż 4 GB. Program Exchange Server nie obsługuje wystąpień, rozszerzenia adresu fizycznego (PAE, Physical Address Extension) ani rozszerzenia AWE (Address Windowing Extensions). 4 GB jest więc maksymalną ilością pamięci RAM, która może być efektywnie używana przez komputer z programem Exchange Server.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 823440 — ostatni przegląd: 16.01.2008 — zmiana: 1

Opinia