Jak wyłączyć funkcje rozpoznawania mowy i pisma ręcznego w pakiecie Office 2003

Ważne Ten artykuł zawiera informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru wykonaj jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej, przywracania i modyfikowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows
Wersja tego artykułu dla pakietu Microsoft Office XP: 326526 .

Streszczenie

W tym artykule opisano, jak wyłączyć funkcje rozpoznawania mowy i pisma ręcznego.

W pakiecie Microsoft Office są dostępne funkcje rozpoznawania mowy i pisma ręcznego. Funkcja rozpoznawania mowy umożliwia dyktowanie tekstu w dowolnym programie pakietu Office. Za pomocą głosu można również wybierać elementy menu, pasków narzędzi, okien dialogowych oraz okienek zadań. Za pomocą głosu można wybierać elementy okien dialogowych i okienek zadań tylko w wersji językowej angielskiej (Stany Zjednoczone) pakietu Office. Funkcja rozpoznawania mowy jest częścią standardowej lub pełnej instalacji pakietu Office. Podczas instalacji niestandardowej Instalator pakietu Office traktuje te funkcje jako alternatywne sposoby wprowadzania danych przez użytkownika i instaluje je jako współużytkowane składniki pakietu Office.

Funkcja rozpoznawania pisma ręcznego służy do wpisywania tekstu w dowolnym programie pakietu Microsoft Office odręcznie, a nie za pomocą klawiatury. Tekst można wpisywać przy użyciu myszy lub urządzenia do wprowadzania pisma ręcznego innej firmy. Tekst wprowadzony w ten sposób można w programach pakietu Office automatycznie konwertować na tekst maszynowy. W programach Microsoft Word i Microsoft Outlook (jeśli program Word jest używany do edytowania wiadomości e-mail) wprowadzony tekst można pozostawić w postaci pisma ręcznego jako „obiekt pisma ręcznego”. Funkcja rozpoznawania pisma ręcznego obsługuje również funkcję rysowania, dzięki czemu do dokumentu programu Word można dołączać rysowane ręcznie szkice.

Gdy po zainstalowaniu pakietu Office zostaną włączone funkcje rozpoznawania mowy i pisma ręcznego, funkcje te stają się częścią systemu operacyjnego. Nie można ich usunąć nawet w trybie konserwacji Instalatora pakietu Office.

Powrót do początku

Edytowanie rejestru

Przed wyłączeniem funkcji rozpoznawania mowy i rozpoznawania pisma ręcznego trzeba dokonać edycji rejestru.
Ostrzeżenie Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru przy użyciu Edytora rejestru lub innej metody może stać się przyczyną poważnych problemów. Mogą one wymagać ponownego zainstalowania systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie tych problemów będzie możliwe. Można modyfikować rejestr na własną odpowiedzialność.
 1. Naciśnij klawisze CTRL+ALT+DEL, a następnie kliknij przycisk Menedżer zadań.
 2. Jeśli na liście na karcie Procesy znajduje się pozycja Ctfmon.exe, kliknij program Ctfmon.exe, a następnie kliknij przycisk Zakończ proces.
 3. Zamknij okno Menedżera zadań.
 4. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 5. Kliknij ikonę Dodaj lub usuń programy.
 6. Na liście Aktualnie zainstalowane programy kliknij pozycję Microsoft Office wersja 2003, a następnie kliknij przycisk Zmień.
 7. Kliknij przycisk Dodaj lub usuń funkcje, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 8. Zaznacz pole wyboru Wybierz zaawansowane dostosowywanie aplikacji, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 9. W okienku Dostosowywanie zaawansowane wykonaj następujące kroki:
  1. Rozwiń węzeł Microsoft Office.
  2. Rozwiń węzeł Microsoft Office Excel, kliknij symbol obok pozycji Tekst na mowę, a następnie kliknij polecenie Niedostępne.
  3. Rozwiń węzeł Funkcje wspólne pakietu Office.
  4. Rozwiń węzeł Alternatywne sposoby wprowadzania danych przez użytkownika.
  5. Kliknij symbol obok pozycji Mowa, a następnie kliknij polecenie Niedostępne.
  6. Kliknij symbol obok pozycji Pismo ręczne, a następnie kliknij polecenie Niedostępne.
  7. Kliknij symbol obok pozycji Składnik pisma ręcznego firmy Microsoft, a następnie kliknij polecenie Niedostępne.
  8. Rozwiń węzeł Narzędzia sprawdzające.
  9. Rozwiń węzeł Francuski, kliknij symbol obok pozycji Tłumaczenie angielski — francuski, a następnie kliknij polecenie Niedostępne.
  10. Rozwiń węzeł Hiszpański, kliknij symbol obok pozycji Tłumaczenie angielski — hiszpański, a następnie kliknij polecenie Niedostępne.
 10. Kliknij przycisk Aktualizuj.
 11. Po zakończeniu aktualizacji kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 12. W polu Otwórz wpisz regsvr32 /u msctf.dll, a następnie kliknij przycisk OK. Po pojawieniu się monitu o potwierdzenie pomyślnego uruchomienia programu kliknij przycisk OK.
 13. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz regedit.exe w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 14. Zlokalizuj i kliknij następujący klucz rejestru: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\
 15. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Ctfmon.exe, kliknij polecenie Usuń, a następnie kliknij przycisk Tak.
 16. Zamknij Edytor rejestru.
 17. Kroki od 1 do 16 należy powtórzyć dla każdego profilu na komputerze.


Powrót do początku

Wyłączanie funkcji rozpoznawania pisma ręcznego

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij pozycję Data, godzina, język i opcje regionalne.
 3. Kliknij pozycję Opcje regionalne i językowe.
 4. Na karcie Języki kliknij przycisk Szczegóły.
 5. Na karcie Zaawansowane zaznacz pole wyboru Wyłącz zaawansowane usługi tekstowe.
 6. Kliknij przycisk OK. Po pojawieniu się monitu o potwierdzenie zmiany kliknij przycisk Tak, a następnie przycisk OK.
Powrót do początku

Wyłączanie funkcji rozpoznawania mowy

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij pozycję Data, godzina, język i opcje regionalne.
 3. Kliknij pozycję Opcje regionalne i językowe.
 4. Na karcie Języki kliknij przycisk Szczegóły.
 5. W obszarze Zainstalowane usługi kliknij pozycję Rozpoznawanie mowy, kliknij przycisk Usuń, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Kliknij przycisk OK, aby zastosować wszystkie zmiany. Konieczne może się okazać ponowne uruchomienie komputera.
Uwaga W środowisku serwera terminali funkcje i składniki pakietu Office, które wymagają pliku Ctfmon.exe, są domyślnie wyłączone. Chociaż funkcje te można włączyć w trybie instalacji niestandardowej, firma Microsoft zaleca, aby w środowisku serwera terminali program CTFMON pozostał wyłączony ze względu na wydajność. Powrót do początku

Dodatkowe kroki w środowiskach serwerów terminali

 1. Należy zamienić istniejący domyślny profil użytkownika na kopię czystego, zaktualizowanego profilu, aby zapewnić propagację odpowiedniej konfiguracji wśród nowych użytkowników.
 2. Do usunięcia wspomnianej wartości rejestru CTFMON.EXE z istniejących profilów użytkowników niezbędny jest skrypt, ponieważ wartości te już istnieją i program CTFMON.EXE będzie uruchamiany dla każdej sesji użytkownika, o ile wartości te nie zostaną usunięte.
  1. Przed utworzeniem skryptu należy utworzyć plik rejestru. Poniżej przedstawiono przykładowy tekst pliku DisableCTF.reg:
   REGEDIT4 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] 
   "ctfmon.exe"=- [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\CTF] "Disable Thread Input Manager"=dword:00000001
   [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\CTF\MSUTB] "ShowDeskBand"=dword:00000000
  2. Po utworzeniu pliku rejestru. do usunięcia wartości rejestru CTFMON.EXE można użyć następującego przykładowego skryptu:
   Rem *****Implementacja ustawień rejestru zabezpieczająca przed ponownym zarejestrowaniem się 
   programu CTFMON.EXE w systemie***** REGEDIT -s <Ścieżka>\DisableCTF.REG
Gdy ustawienia te zostaną odpowiednio usunięte z istniejących profilów, skrypt można usunąć lub wyłączyć.Powrót do początku
Właściwości

Identyfikator artykułu: 823586 — ostatni przegląd: 30.03.2007 — zmiana: 1

Opinia