Jak usunąć poświadczenia użytkownika w pamięci podręcznej służące do uwierzytelniania za pomocą protokołu PEAP w systemie Windows XP?

Opis problemu

Po pomyślnym zalogowaniu się użytkownika do sieci bezprzewodowej, w której jest stosowane uwierzytelnianie za pomocą protokołu PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol) jego poświadczenia są automatycznie zapisywane na komputerze do ponownego użycia. Na przykład po zamknięciu i ponownym uruchomieniu komputera użytkownik zostanie automatycznie zalogowany do sieci bezprzewodowej. W systemie Windows XP nie można skonfigurować żadnej opcji zapobiegającej zapisywaniu poświadczeń użytkownika przez system operacyjny. Zgodnie z projektem poświadczenia zapisane w pamięci podręcznej nie są usuwane ani nie wygasają, chyba że użytkownik nie przeprowadza uwierzytelniania lub sieć bezprzewodowa została usunięta z listy preferowanych pozycji. Można jednak usunąć klucz rejestru, w którym są przechowywane poświadczenia użytkownika. W takim przypadku podczas następnego logowania się do sieci użytkownik jest monitowany o wprowadzenie poświadczeń.

Ten artykuł ułatwia usunięcie poświadczeń użytkownika zapisanych w pamięci podręcznej służących do uwierzytelniania za pomocą protokołu PEAP w sieciach.

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora.


Uwaga Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.

Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?

Samodzielne rozwiązywanie problemu

Usuwanie poświadczeń użytkownika zapisanych w pamięci podręcznej służących do uwierzytelniania za pomocą protokołu PEAP

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru, edytować go i przywracać w systemach Windows XP i Windows Server 2003

Aby usunąć poświadczenia użytkownika w pamięci podręcznej służące do uwierzytelniania za pomocą protokołu PEAP, należy usunąć klucz rejestru HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Eapol\UserEapInfo. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
  2. W polu Otwórz wpisz ciąg regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
  3. Odszukaj i kliknij następujący klucz rejestru:
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Eapol\UserEapInfo
  4. W menu Edycja kliknij polecenie Usuń.
  5. Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie zamiaru usunięcia kliknij przycisk Tak.
  6. Zakończ Edytor rejestru.
Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?

Czy problem został rozwiązany?

Należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tym artykułem. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji o obsłudze protokołu PEAP w systemie Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

325725 Obsługa chronionego protokołu EAP (PEAP) dodana do systemu Windows XP z dodatkiem SP1 i do systemu Windows Server 2003

Aby uzyskać więcej informacji obsłudze łączności bezprzewodowej w systemie Windows XP, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 823731 — ostatni przegląd: 25.09.2011 — zmiana: 1

Opinia