Opis usługi rejestrowania licencji dostępnej w systemach operacyjnych Windows Server

Streszczenie

Usługa rejestrowania licencji (LLS) to narzędzie oryginalnie zaprojektowane w celu ułatwienia klientom zarządzania licencjami produktów serwerów Microsoft licencjonowanych w modelu licencji dostępu klienta serwera (CAL). Usługa rejestrowania licencji została po raz pierwszy wprowadzona w systemie Windows NT Server 3.51. Usługa rejestrowania licencji jest domyślnie wyłączona w systemie Windows Server 2003. Z powodu ograniczeń oryginalnego projektu oraz zmieniających się zasad i warunków licencji usługa rejestrowania licencji nie może udostępnić dokładnego widoku pełnej liczby zakupionych licencji dostępu klienta serwera w porównaniu z całkowitą ich liczbą na jednym serwerze lub w całym przedsiębiorstwie. Licencje dostępu klienta serwera zgłaszane przez usługę rejestrowania licencji mogą być niezgodne z interpretacją Umowy Licencyjnej Użytkownika Oprogramowania oraz prawami do użytkowania oprogramowania. Usługa rejestrowania licencji nie będzie dostępna w kolejnych wersjach systemu operacyjnego Windows.

W przypadku używania przystawki licencjonowania (Llsmgr.msc) do oglądania historii zakupów licencji produktów okno Historii zakupów może być puste lub wyświetlać niedokładne informacje. Jednak w przypadku uzyskania dostępu do historii zakupów z innego serwera wyświetlana historia zakupów może być zgodna ze stanem faktycznym. Użytkownik może dodać nową licencję nawet na komputerach wyświetlających niedokładne informacje o historii zakupów.

Uwaga: Ten artykuł nie dotyczy systemu Microsoft Windows Small Business Server 2003 i nie należy w nim wyłączać usługi rejestrowania licencji. W przeciwnym razie serwer będzie się restartował co 60 minut.

Więcej informacji

Usługa rejestrowania licencji obsługuje następujące tryby licencjonowania:
 • Na stanowisko (zmieniono na „Na urządzenie” lub „Na użytkownika” w systemie Windows Server 2003)
 • Na serwer
W trybie licencjonowania na serwer jest wprowadzone ograniczenie maksymalnej liczny równoczesnych połączeń z usługą serwera. W trybie na stanowisko serwer rejestruje wszystkie połączenia usługi i replikuje dane na główny serwer licencji. Główny serwer licencji udostępnia zbiorczy widok wszystkich zreplikowanych danych. Każdy nowy klient korzysta z jednej licencji (nawet jeśli łączy się z wieloma serwerami). Jeśli brak dostępnych licencji, usługa rejestrowania licencji na głównym serwerze rejestruje identyfikator zdarzenia 201 w dzienniku zdarzeń lokalnej aplikacji Podgląd zdarzeń.

Problemy z usługą rejestrowania licencji

Aby móc dokładnie śledzić licencje dostępu klienta, usługa rejestrowania licencji musi mieć dwa zestawy informacji: liczbę zakupionych i użytych licencji. Oto lista znanych problemów dotycząca usługi rejestrowania licencji:
 • Informacja o zakupie nie jest replikowana z głównego serwera licencji do serwera lokalnego lub z serwera lokalnego do głównego serwera licencji.
  • Modyfikowanie informacji o zakupie jest możliwe na dwa sposoby: plik LLSMGR.exe może zmodyfikować informacje o serwerze głównym, a plik LICCPA.cpl może zmodyfikować informacje o serwerze lokalnym. Ponieważ nie ma możliwości replikowania przez scalanie, dwa zestawy danych powodują wyświetlanie nieprawidłowych informacji.
 • Replikowanie informacji o użytkowaniu z serwera lokalnego na serwer główny nie jest doprowadzane do końca w przypadku wystąpienia błędów sieci. Usługa rejestrowania licencji nie udostępnia narzędzia diagnostycznego umożliwiającego rozwiązywanie problemów.Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  198132 Replication of License Manager Information Unsuccessful

 • Metoda używana przez usługę rejestrowania licencji do przypisywania licencji dostępu klienta (na stanowisko, na urządzenie lub na użytkownika) do użytkownika lub urządzenia może nie oddawać rzeczywistego sposobu licencjonowania produktu i tym samym spowodować nieprawidłowe użytkowanie danych i wyświetlanie komunikatów o błędach.
 • W przypadku używania narzędzia Menedżer licencji może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
  Serwer RPC jest zbyt zajęty

  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tego błędu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  204018 "RPC Server Is Too Busy" Attempting to Start License Manager

  Problem może zostać rozwiązany przez restart usługi rejestrowania licencji; może być jednak niezbędne zresetowanie informacji Menedżera licencji. Po zresetowaniu informacji Menedżera licencji należy ręcznie usunąć pliki konfiguracji usługi rejestrowania licencji i ponownie wprowadzić informacje o zakupie.Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu zresetowania informacji Menedżera licencji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  153140 How to Reset License Manager Information

  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu zresetowania informacji Menedżera licencji w przedsiębiorstwie, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  194065 How to Reset License Manager Throughout an Enterprise

 • Administratorzy mogą dodać dowolną liczbę licencji, bez konieczności wykonywania procesu uwierzytelniania.
Ponadto produkty serwerowe nie zawsze używają usługi rejestrowania licencji. Na przykład:
 • Program Microsoft SQL Server 7.0, gdy jest zainstalowany na serwerze członkowskim: Podczas procesu instalacji informacje o zakupie są umieszczane na serwerze głównym i nie jest tworzona kopia lokalna. W przypadku takiej konfiguracji nie można lokalnie zmienić trybu licencjonowania.
 • Program Microsoft Exchange Server 2000, gdy jest zainstalowany na serwerze członkowskim: Podczas procesu instalacji informacje o zakupie są zapisywane w magazynie lokalnym i nie są replikowane na serwer główny. Śledzenie licencji dostępu klienta w całym przedsiębiorstwie nie jest możliwe.
 • Program Microsoft SQL Server 2000: Obsługa usługi rejestrowania licencji została zastąpiona apletem licencji dostępu klienta w języku SQL, umożliwiając użytkownikowi wybranie trybu na stanowisko lub na procesor oraz liczby licencji. Narzędzie Licencjonowanie panelu sterowania wyświetla informacje zgromadzone podczas procesu instalacji, jednak nie oferuje dodatkowych funkcji.
 • Program Microsoft Small Business Server (SBS): Włącza usługę rejestrowania licencji i utrzymuje ją włączoną.

Testowanie działania

Firma Microsoft potwierdza, że następujące produkty i ich wersje działają poprawnie, gdy usługa rejestrowania licencji jest wyłączona:
 • Rodzina Windows NT Server 4.0, Windows 2000 Server oraz Windows Server 2003
 • Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition, Windows 2000 Terminal Services oraz Windows Server 2003 Terminal Server
 • Exchange Server 2000 na komputerze działającym w systemie Windows 2000 Server lub Windows Server 2003; Exchange Server 6.0 na komputerze działającym w systemie Windows 2000 Server oraz Exchange Server 5.5 na komputerze działającym w systemie Windows NT Server 4.0
 • SQL Server 2000 na komputerze działającym w systemie Windows NT Server 4.0 lub Windows 2000 Server; SQL Server 7.0 na komputerze działającym w systemie Windows NT Server 4.0 lub Windows 2000 Server
Uwaga: W przypadku uruchomienia programu SQL Server 7.0, gdy usługa rejestrowania licencji jest wyłączona, może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie.
Usługa rejestrowania licencji nie działa na komputerze docelowym lub komputer docelowy jest niedostępny.
Kliknij przycisk OK, aby zignorować wiadomość, i kontynuuj proces instalacji.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 824196 — ostatni przegląd: 17.07.2008 — zmiana: 1

Opinia