Jak rozwiązywać problemy związane z instalacją oprogramowania Microsoft .NET Framework 1.1 w systemach Windows XP i Windows 2000

Uwaga: Informacji zawartych w tym artykule nie należy stosować do rozwiązywania problemów z instalacją programu Microsoft .NET Framework 1.1 w systemie Windows Server 2003. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rozwiązywania problemów z instalacją programu .NET Framework 1.1 w systemie Windows Server 2003, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

830646 Rozwiązywanie problemów związanych z instalacją oprogramowania Microsoft .NET Framework 1.1 w systemie Microsoft Windows Server 2003

Streszczenie

W tym artykule opisano krok po kroku sposób rozwiązywania problemów, które mogą wystąpić podczas instalowania programu .NET Framework 1.1 w systemie Windows XP lub Windows 2000.

Przyczyna

Gdy Instalator Microsoft Windows jest niepoprawnie zarejestrowany w rejestrze systemu Windows, Instalator programu .NET Framework 1.1 nie może uzyskać dostępu do niektórych składników Instalatora Windows.

Rozwiązanie

Wymagania

W artykule założono, że czytelnik jest obeznany z następującymi zagadnieniami:
 • System Microsoft .NET Framework 1.1
 • Edytor rejestru
 • Instalator Windows
Na następującej liście uwzględniono podstawowe składniki zalecanego i niezbędnego sprzętu, oprogramowania, infrastruktury sieciowej i dodatków Service Pack:
 • System Microsoft Windows 2000 lub Windows XP
 • Oprogramowanie Microsoft .NET Framework 1.1

Metoda 1: Wyrejestrowywanie i ponowne rejestrowanie Instalatora Windows.

 1. Wyrejestrowywanie Instalatora Windows:
  Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie msiexec /unregister, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Ponowne rejestrowanie Instalatora Windows:
  Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie msiexec /regserver, a następnie kliknij przycisk OK.

Metoda 2: Naprawa oprogramowania .NET Framework

Dostępne są dwie opcje naprawy programu .NET Framework.

Opcja A: Naprawa oprogramowania .NET Framework 1.1 przy użyciu wiersza polecenia

 1. Zlokalizuj plik Dotnetfx.exe użyty do zainstalowania oprogramowania .NET Framework 1.1. Aby to zrobić, zastosuj jedną z następujących metod:
  • Jeśli program .NET Framework 1.1 zainstalowano z dysku CD lub DVD, włóż dysk instalacyjny do stacji dysków CD lub DVD.
  • Jeżeli oprogramowanie .NET Framework 1.1 zainstalowano z dysku twardego, pobierz program instalacyjny oprogramowania .NET Framework 1.1 na dysk twardy.
  • Jeżeli oprogramowanie .NET Framework 1.1 został zainstalowany z dysku sieciowego, ponownie połącz się z tym dyskiem.
 2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. W wierszu polecenia uruchom następujące polecenie:
  %InstallationPath%\dotnetfx.exe /t:%temp% /c:"msiexec.exe /fvecms %temp%\netfx.msi"
  Uwaga: %InstallationPath% to symbol zastępczy ścieżki do pliku Dotnetfx.exe, który zlokalizowano w kroku 1.

Opcja B: Naprawa programu .NET Framework 1.1 przy użyciu pliku pamięci podręcznej Instalatora Windows

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie Installer, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. W menu Widok Instalatora Windows kliknij polecenie Szczegóły.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności, w zależności od używanego systemu operacyjnego:
  • W systemie Windows XP kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny Nazwa, a następnie kliknij polecenie Komentarze.
  • W systemie Windows 2000 kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny Nazwa, a następnie kliknij polecenie Komentarz.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy zbuforowany plik Instalatora Windows, który ma komentarz Microsoft .NET Framework 1.1 RTL x86 plk, a następnie kliknij polecenie Napraw.
 5. Po ukończeniu procesu naprawy zamknij Instalatora.

Metoda 3: Usunięcie i ponowne zainstalowanie programu .NET Framework 1.1

Dostępne są dwie opcje usunięcia i ponownego zainstalowania programu .NET Framework 1.1.

Opcja A: Zastosowanie narzędzia oczyszczania programu .NET Framework (metoda automatyczna)

Narzędzie oczyszczania programu .NET Framework usunie i ponownie zainstaluje program .NET Framework 1.1. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu uzyskiwania i używania tego narzędzia, odwiedź następującą witrynę MSDN w sieci Web: Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Opcja B: Modyfikacja rejestru (metoda ręczna)

Ważne: W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane kroki. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w wypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru i jak go przywracać w systemie Windows
 1. Usuń oprogramowanie .NET Framework 1.1 z pamięci podręcznej Instalatora Windows. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie Installer, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. W menu Widok Instalatora Windows kliknij polecenie Szczegóły.
  3. Wykonaj jedną z następujących czynności, w zależności od używanego systemu operacyjnego:
   • W systemie Windows XP kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny Nazwa, a następnie kliknij polecenie Komentarze.
   • W systemie Windows 2000 kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny Nazwa, a następnie kliknij polecenie Komentarz.
  4. Kliknij prawym przyciskiem myszy zbuforowany plik Instalatora Windows, który ma komentarz Microsoft .NET Framework 1.1 RTL x86 plk, a następnie kliknij polecenie Odinstaluj.
  5. Po ukończeniu procesu odinstalowywania zamknij Instalatora.
 2. Ręcznie usuń istniejące pliki i foldery z komputera. Zależnie od aktualnego stanu oprogramowania .NET Framework ten plik i folder nie zawsze istnieje. Aby usunąć plik i folder, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie system32, a następnie kliknij przycisk OK. Zawartość folderu System32 pojawia się w Eksploratorze Windows.
  2. Zlokalizuj, a następnie usuń folder URTTemp.
  3. Zlokalizuj, a następnie usuń plik mscoree.dll.

   Uwaga: Jeżeli oprogramowanie .NET Framework 1.0 jest również zainstalowany na danym komputerze i nie jest planowane ponowne instalowanie oprogramowania .NET Framework 1.1, należy naprawić oprogramowanie .NET Framework 1.0. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję „Więcej informacji” .
  4. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie Microsoft.NET, a następnie kliknij przycisk OK. Zawartość folderu Microsoft.NET pojawia się w Eksploratorze Windows.
  5. W folderze Microsoft.NET kliknij dwukrotnie folder Framework.
  6. W folderze Framework usuń folder v1.1.4322.
  7. Zamknij folder Framework.
 3. Ręcznie usuń odpowiednie klucze rejestru. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Aby uruchomić Edytor rejestru, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. W Edytorze rejestru zlokalizuj, a następnie usuń istniejące klucze rejestru (nie zawsze wszystkie wymienione klucze znajdują się w rejestrze):
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v1.1.4322
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\policy\v1.1
  3. Zamknij Edytor rejestru.
 4. Usuń informacje Instalatora Windows z rejestru przy użyciu narzędzia Msizap.exe. Narzędzie Msizap.exe znajduje się w zestawie Software Development Kit (SDK) dla Instalatora Microsoft Windows. Aby pobrać pakiet SDK Instalatora Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby umieścić informacje Instalatora Windows, które znajdują się w rejestrze, w pliku zap, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. W wierszu polecenia znajdź katalog zawierający narzędzie Msizap.exe, a następnie uruchom następujące polecenie:
   Msizap TP {CB2F7EDD-9D1F-43C1-90FC-4F52EAE172A1}
  3. Ponownie uruchom komputer.
 5. Wyczyść zawartość folderu Temp. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie %Temp%, a następnie kliknij przycisk OK. Zawartość folderu Temp pojawia się w Eksploratorze Windows.
  2. W folderze Temp kliknij polecenie Zaznacz wszystko w menu Edycja.
  3. W menu Plik kliknij polecenie Usuń.

   Uwaga: Należy usunąć jak największą liczbę plików i folderów z folderu Temp.
 6. Wyłącz wszystkie programy antywirusowe i wszystkie programy zapory zainstalowane na danym komputerze. Aby to zrobić, użyj narzędzia konfiguracji systemu (Msconfig.exe), aby przeprowadzić „czyste” uruchomienie komputera, a następnie wyłącz zbędne usługi. Jeśli program Msconfig.exe jest używany w trybie diagnostycznym, ponownie włącz usługę Instalator Windows na karcie Usługi. Następnie uruchom program Msconfig. Aby to zrobić, wykonaj następujący krok:
  Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie MSconfig, a następnie kliknij przycisk OK.
 7. Zainstaluj oprogramowanie .NET Framework 1.1. Aby pobrać program .NET Framework 1.1, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Uwaga: Jeśli na komputerze jest zainstalowany program .NET Framework 1.0 i nie planuje się ponownej instalacji programu .NET Framework 1.1, należy naprawić program .NET Framework 1.0 w celu zamiany pliku Mscoree.dll i folderu URTTemp. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję „Więcej informacji” .

Więcej informacji

Jak naprawić program .NET Framework 1.0 przy użyciu wiersza polecenia

Aby naprawić program .NET Framework 1.0 przy użyciu wiersza polecenia, wykonaj następujące kroki:
 1. Zlokalizuj plik Dotnetfx.exe użyty do zainstalowania oprogramowania .NET Framework 1.0. Aby to zrobić, zastosuj jedną z następujących metod:
  • Jeśli program .NET Framework 1.0 zainstalowano z dysku CD lub DVD, włóż dysk instalacyjny do stacji dysków CD lub DVD.
  • Jeżeli oprogramowanie .NET Framework 1.0 zainstalowano z dysku twardego, pobierz program instalacyjny oprogramowania .NET Framework 1.0 na dysk twardy.
  • Jeżeli oprogramowanie .NET Framework 1.0 został zainstalowany z dysku sieciowego, ponownie połącz się z tym dyskiem.
 2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. W wierszu polecenia uruchom następujące polecenie:
  %InstallationPath%\dotnetfx.exe /t:%temp% /c:"msiexec.exe /fvecms %temp%\netfx.msi"
  Uwaga: %InstallationPath% to symbol zastępczy ścieżki do pliku Dotnetfx.exe, który zlokalizowano w kroku 1.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następujące witryny sieci Web:
Program .NET Framework 1.1 – często zadawane pytania
http://msdn2.microsoft.com/en-us/netframework/aa497323.aspx

Wersje, zgodność i jednoczesne wykonywanie w oprogramowaniu .NET Framework
http://msdn2.microsoft.com/en-us/netframework/aa497340.aspx

Instalator Windows
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa372866.aspx

Narzędzie oczyszczania programu .NET Framework
http://blogs.msdn.com/astebner/archive/2005/12/10/502439.aspx

Edytor rejestru
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/x6kd89c5(vs.71).aspx
Właściwości

Identyfikator artykułu: 824643 — ostatni przegląd: 10.04.2008 — zmiana: 1

Opinia